ALLIANZ PIKT UW GELD!

Wij gedupeerden van verzekeraar Allianz hebben een stichting opgericht om samen te strijden voor herberekening en compensatie van de diverse ongeoorloofde plunderingen door Allianz in de Dynamisch Investerings Plan Polis.

Deze beleggingsverzekering verzekert geen beleggingen het is een NEP polis en wordt ook wel een WOEKERPOLIS genoemd.

Wij gedupeerden verenigt in deze stichting zijn voor meer dan 7 miljoen Euro beroofd door Allianz.
Malverseren, tijdrekken, vals informeren, stiekeme geldinhoudingen
Wat heeft Allianz allemaal gedaan om Nederlandse burgers op te lichten:


Begrijpt u waarom wij boos zijn!


Allianz steelt continu uit beleggingsverzekeringen.

Allianz is de koning in het tijd rekken en dat makat ons boos

Voor gedupeerden door gedupeerden

Wij, gedupeerden houders van een beleggingsverzekering de "Dynamisch Investeringsplan Polis" van verzekeraar Allianz wat een nep polis blijkt te zijn, strijden samen voor een rechtvaardige compensatie. Allianz weigerde vijf jaar lang om met ons in gesprek te gaan over deze woekerpolis. Onze polissen worden ondertussen ouder, de gedupeerden worden ouder en Allianz, die alleen maar tijd rekt, lijkt de lachende derde. Allianz heeft onder strikte geheimhouding een aantal gedupeerden oneerlijk en onvoldoende gecompenseerd rechtstreeks of via no-cure-no-pay organisaties. Door deze betalingen bekent Allianz duidelijk schuld aan woekerpraktijken en diefstal van klanten.

Omdat Allianz 5 jaar lang weigerde met ons te praten en alle bezwaren van gedupeerden afwees, hebben deelnemers van de stichting vanaf mei 2014, meer dan 200 dossiers naar de geschillencommissie van het KiFiD verzonden, voor een rechtvaardige uitspraak. Bij het KiFiD liggen deze dossiers nu al meer dan 7 jaar ofwel

In de mangel van verzekeraars

De lobby van verzekeraars naar de politiek, de AFM en het KiFiD is gigantisch, omdat er voor de verzekeraars enorme schadevergoedingen betaald zouden moeten worden. Deze lobby gaat over de consumenten heen en uit zich in de 100% negatieve uitspraken van de geschillencommissie van het KiFiD, de rapportage van het AFM, die alles baseert op informatie van de verzekeraars, en het onvermogen van de politici die te weinig handvatten hebben om deze corruptie aan te pakken.

RADAR over woekerpolisaffaire

RADAR kaartte Woekerpolis malversaties aanSTEUN ONZE STRIJD

Allianz heeft zich ontpopt tot de keizer der woekeraars. Wij laten het er niet bij zitten.

Allianz walst over haar verzekeden heenDoneer aan de Oorlogskas

Laat Allianz zien en horen dat ze verkeerd bezig zijn

Allianz wil haar gelijk halen met een grote groep advocaten en actuarissen. Dit meer dan zeven jaar durende gevecht van ons tegen Allianz kost veel geld. Wij zoeken sponsoren die ons financieel steunen in onze strijd voor gerechtigheid Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die onbetaald haar werk verricht. De advocaat en de actuaris worden ingehuurd en betaald vanuit de bijdrage van de deelnemers. Allianz heeft een groot financieel vermogen en trekt alles uit de kast om rechtszaken te winnen en zaken te vertragen. Ze proberen louche dealtjes te maken met afzonderlijke klanten en met no cure no pay claimorganisaties. Tegen dit geweld moeten we als David vechten tegen Goliath Allianz. Hebt u ook zo'n groot probleem met dit soort woekerende verzekeraars en u wilt ons steunen, mail dan naar info@allianzmisleidt.nl en maak geld over op de bankrekening van de stichting NL69 RABO 01774.57.597. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk!

Volg ons op Facebook

Volg onze strijd op Facebook

Volg onze activiteiten en Like ons op Facebook. Like de pagina, word vrienden en lees hoe we als kleine club gefrustreerd worden door de verzekeraar Allianz, die alleeen op eigen gewin uit is en u zoveel mogelijk probeert geld te ontnemen.

Allianzmisleidt op Facebook

Lees onze Tweets

Laat Allianz zien en horen dat ze verkeerd bezig zijn

Gebruik Twitter om uw ongenoegen te uiten, retweet onze berichten, gebruik #Allianzmisleidt en volg @Allianzmisleidt om voor onze zaak op te komen.