LOTGENOTEN BINDEN DE STRIJD AAN

Stichting DinPlanDupe is een stichting van gedupeerden die samen strijden voor herberekening en compensatie van de diverse ongeoorloofde plunderingen door Allianz in de Dynamisch Investerings Plan woekerpolis.


We komen bij elkaar om te strijden

De Stichting Allianz DinPlan Dupe

De samenwerking van gedupeerden van de polisvorm Allianz Dynamisch InvesteringsPlan heeft geleid tot de Stichting, die zich de volgende doelen heeft gesteld:
- Het behartigen van de belangen van natuurlijke personen;
- Het voeren van collectieve acties;
- Het ondersteunen aan andere rechtspersonen en natuurlijke personen;
- Het aangaan, uitwerken en uitvoeren van collectieve overeenkomsten.
Hier kunt u de statuten nalezen.

Wij zijn gedupeerd door Allianz

Het grote machtige verzekeringsconcern Allianz heeft jaren achtereen dubieuze belegging- en hypotheekverzekeringen verkocht. Ten koste van onwetende verzekerden, die bij Allianz een levens- of kapitaalverzekering afsloten en die bijvoorbeeld de overwaarde van hun huis of een gouden handdruk inlegden, zijn allerlei financiële trucs uitgehaald. Lees o.a. dit AFM onderzoek. Al deze gedupeerden dragen nu de financiële gevolgen van de woeker van Allianz. Onterecht suggereert Allianz dat de afgesproken compensatieregelingen volgt. Intussen legt Allianz de zogeheten "Wabeke norm" in zijn voordeel uit. Voor Allianz dient zijn zorgplicht als verzekeraar alleen om de eigen kas te spekken. Jaarlijks maakt Allianz miljardenwinsten. Vooral levensverzekeringen en beleggingen zijn zeer profijtelijk. Aan de woekerpraktijken van Allianz moet een einde komen. In die overtuiging en in het besef dat alleen wanneer veel lotgenoten de handen ineen slaan resultaat bereikt kan worden ligt het bestaansrecht van de 21 december 2012 opgerichte Stichting Allianz DinPlan Dupe.

Allianz Dynamisch Investerings Plan

Veel beleggings-, kapitaal- en hypotheekverzekeringen die vanaf eind zeventiger jaren tot in het begin van 2000 zijn afgesloten zijn woekerpolissen. Allianz is één van de verzekeringsmaatschappijen die met woekerpolissen zijn verzekerden een oor heeft aangenaaid. Sommige van deze verzekeringen zijn door Abbey Leven of door Zwolsche Algemene gesloten en verkocht aan Allianz. Velen zijn door deze Allianz Dynamisch Investerings Plan polis de dupe geworden van ondoorzichtige financiële praktijken. Wanneer een verzekerde zijn recht wil halen stuit hij op een front van juristen en actuarissen van Allianz. Uit onderzoek onder lotgenoten is duidelijk dat desinformatie de rode draad is in de reacties van Allianz op klachten van verzekerden. Bekend is dat Allianz in een aantal individuele woekerpoliszaken in het ongelijk is gesteld. De aangevoerde bezwaren waren terecht. Voor een individuele gedupeerde is het tot een goed einde brengen van een claim bij Allianz een complexe zaak en zeer tijdrovend. Dit is de reden dat een aantal lotgenoten met een Allianz DIN Plan polis een stichting heeft opgericht. We willen als collectief van gedupeerden van het Allianz Dynamisch Investerings Plan Polis de strijd met Allianz aangaan. Lijst door het KiFiD opgsteld van de Allianz beleggingsverzekeringen.

Samen de strijd aangaan tegen woekerpraktijken

Nuttige links naar websites

Meer dan zeven miljoen Nederlanders zijn de dupe geworden van polissen vergelijkbaar met die van Allianz Din Plan.
Tros Radar heeft een speciaal on-line meldpunt voor woekerpolissen Radars Meldpunt Woekerpoliscompensatie.
Hieronder enkele nuttige adressen:
-   Het financiële klachteninstituut: KiFiD.nl
-   Blog over woekerpolissen: forum.TrosRadar.nl
-   De consumentenbond: consumentenbond.nl/woekerpolis
-   Woekerpolis historie lezen via: nl.wikpedia.org
-   Meldpunt financiële markten: AFM.nl
-   Veel informatie: Consumentenbond.nl
-   Onderzoeksjournalisten schrijven: Follow the Money
-   Hulp kan ook via: ConsumentenClaim.nl
-   Algemene vereniging gedupeerden: Woekerpolis.nl
-   Vereniging Eigen Huis de Stichting: Verliespolis.nl
-   Website fianciële dienstverleners: AMweb.nl
-   Woekerpolisnieuws van: vvponline.nl
-   Vele links naar websites: Woekerpolis.startpagina.nl

Gedupeerden verenigd

De stichting is opgericht door gedupeerden en vertegenwoordigt een grote groep polishouders. Eind 2012 zijn vijf gedupeerden naar de notaris gegaan en hebben een stichting opgericht. Vele gedupeerden hebben zich aangesloten en hun polis bij ons geregistreerd en zijn betalend deelnemer worden. Met dit geld 'de oorlogskas' huren we deskundigen in en betalen we onkosten om de rechtvaardigheidsstrijd te voeren. De bestuursleden doen de werkzaamheden zonder financiele vergoedingen, bij een compensatieregeling behoeft geen percentage aan de stichting betaald te worden. Wanneer de zaken zijn afgerond wordt de stichting opgeheven.

We gaan samen met u voorop in de strijd

Nu aansluiten heeft mogelijk geen zin meer

Omdat er nu al veel van onze dossiers opgestapeld liggen bij het KiFiD en daar nu diverse gesprekken over gaande zijn, is het nu aanmelden, waarschijnlijk te laat om via onze procedure uw dossier bij het KiFiD neer te leggen.

Wij helpen u in dit ingewikkelde woekerverhaal

Contactgegevens van de Stichting

Stichting Allianz DinPlan Dupe
Het bestuur bestaat uit lotgenoten en verricht alle ondersteunende, coördinerende en administratieve werkzaamheden onbezoldigd. Bestuursleden zijn:
. Mevr. M. Clerx (voorzitter) Mail Marijke
. Dhr. T.C. Krijtenburg (secretaris) Mail Kees
. Dhr. J. Otten (penningmeester) Mail Jan
. Dhr. J.C. van Nes (notulist) Mail Hans
. Dhr. C.J. Pastoor (service desk) Mail Cees

. Dossiervorming per post: Postbus 24149, 3007 DC, Rotterdam of per mail: dossiers@allianzmisleidt.nl
. Inhoudelijke vragen: servicedesk@allianzmisleidt.nl
. Kamer van Koophandel Limburg nummer: 56768540
. Bankrekening nummer: NL69 RABO 01774.57.597

Het werk wat we doen is vrijwilligerswerk en doen dit in onze vrije tijd. Omdat we overdag werken is het handiger als u ons mailt via info@allianzmisleidt.nl.