ONZE DOSSIERS LIGGEN BIJ HET KIFID

Stichting DinPlanDupe is een stichting van gedupeerden die samen strijden voor herberekening en compensatie van de diverse ongeoorloofde plunderingen door Allianz in de Dynamisch Investerings Plan woekerpolis.

Waarom naar het KiFiD?

Wij, gedupeerden van verzekeraar Allianz met de woekerpolis "Dynamisch Investeringsplan Polis", strijden samen voor een rechtvaardige compensatie. Allianz weigerde vijf jaar lang om met ons in gesprek te gaan. Onze polissen worden ondertussen ouder, de gedupeerden worden ouder en Allianz, die alleen maar tijd rekt, lijkt de lachende derde. Allianz heeft onder strikte geheimhouding een aantal gedupeerden oneerlijk en onvoldoende gecompenseerd rechtstreeks of via no-cure-no-pay organisaties. Door deze betalingen bekent Allianz duidelijk schuld aan woekerpraktijken en diefstal van klanten.

Omdat Allianz 5 jaar lang weigerde met ons te praten en alle bezwaren van gedupeerden afwees, hebben deelnemers van de stichting vanaf mei 2014, meer dan 200 dossiers naar de geschillencommissie van het KiFiD verzonden, voor een rechtvaardige uitspraak. Bij het KiFiD liggen deze dossiers nu reeds 5 jaar ofwel

Wat is het KiFiD?

KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en ondernemers. U kunt bij ons terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst, bijvoorbeeld een verzekering, hypotheek of zakelijk krediet. KiFiD helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële dienstverlener. KiFiD is onpartijdig en onafhankelijk. KiFiD creëert een gelijk speelveld voor consumenten, ondernemers en financiële dienstverleners. Ieder van de partijen krijgt de gelegenheid zijn verhaal te doen en kan rekenen op een respectvolle behandeling door KiFiD. Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de klachtenbehandeling en het inhoudelijke oordeel van KiFiD. Ook het bestuur van KiFiD bemoeit zich niet met de behandeling van klachten. De Geschillencommissie en de Commissie van Beroep kunnen in alle vrijheid onpartijdige beslissingen nemen. Dit vinden wij zo belangrijk dat dit is vastgelegd in onze statuten en reglementen.
Website: KiFiD

Hieronder de tijdlijn van onze procedure bij het KiFiD.

Tijdlijn van onze procedure bij het KiFiD