Verbaas u over alle nieuws en onrechtvaardigheid dat ons en alle woekerpolishouders ten deel is gevallen.

Nieuws over dit financieel schandaal

Chronologische nieuwsitems

Onze strijd tegen Allianz

Augustus, 2022

26-08 Deelnemers ontvangen nieuwsbrief over komende acties

05-08 AMweb schrijft: Allianz Benelux ziet operationeel resultaat verdubbelen in eerste halfjaar 2022.

Juli, 2022

27-07 Bestuursvergadering in Maarssen.

Juni, 2022

15-06 Plan van aanpak vanuit actiegroep gestuurd aan bestuur.

Mei, 2022

25-05 VVP online schrijft: Allianz voorziet groei Nederlandse verzekeringsmarkt.

20-05 FD schrijft over Allianz vernietigt de pensioenen van vele Amerikanen.

07-05 Deelnemers wordt gevraagd om een impact-analyse te schrijven van het leed wat Allianz hen heeft bezorgd.

04-05 Online bestuursvergadering.

Maart, 2022

31-03 Online bestuursvergadering.

07-03 Online bestuursvergadering.

Februari, 2022

26-02 De Volkskrant eert postuum onze Advocaat Adri Kranenburg in haar rubriek Het eeuwige leven

22-02 De Amerikaanse fondsmanagers van Allianz moeten weg, de pensioenfondsen leden zwaar verlies en grote rechtzaak dreigt

14-02 Online bestuursvergadering.

02-02 Online bespreking actiegroep.

Januari, 2022

28-01 Actiegroepen om de fraude van Allianz publicitair te maken zijn opgercht en startklaar.

24-01 Bestuursvergadering waarbij de protestacties- en groepen zijn besproken tegen de malafide praktijken van Allianz.

15-01 Webinar over volgende acties

09-01 In gesprek met de Stichting Geldbelangen samen een column geschreven over de kwalijke rol van de consumentenbond / consumentenclaim.

03-01 Online bestuursvergadering.

2021

December, 2021

30-12 Deelnemers ontvangen brief van bestuur.

10-12 Het bestuur ontving het trieste nieuws dat onze advocaat Adri Kranenburg, waarmee we samen de hele zaak tegen de woekerpolis van Allianz hebben opgebouwd, op 8 december is overleden. Adri was een gedreven strijder tegen het onrecht wat miljoenen Nederlanders is aangedaan door verzekeraars met frauduleuze woekerpolissen.
Adri dank voor al jouw inzichten, je visie en je hulp. Rust zacht.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte in het verwerken van het verlies.

07-12 Nieuws op website RADAR: Kifid toont zich onbetrouwbaar.

03-12 Verzekeringsnieuws: Stichting trekt DIN Plan-klachten terug bij 'onbetrouwbaar' Kifid.

02-12 AMweb nieuwsbericht: 147 DIN Plan-klachten teruggetrokken bij 'onbetrouwbaar' Kifid.

02-12 Actuaris Ron van Os schrijft over woekerpolissen in zijn blog op LinkedIn: Allianz ontmaskerd deel 1.

02-12 VVP online meldt in haar on-line nieuws: Deelnemers Allianz DIN Plan Dupe trekken zich terug uit klachtenprocedures Kifid.

01-12 Deelnemers trekken zich terug uit procedures van het onbetrouwbare klachten instituut KiFiD: Persbericht.

November, 2021

30-11 Deelnemers uiten hun onvrede over het KiFiD en halen hun klachten terug bij het KiFiD.

25-11 Online bestuurvergadering

13-11 Webinar deelnemers aangaande huidige situatie

08-11 Kifid bericht op website: Kifid gaat klachten van deelnemers Stichting DIN Plan 1 voor 1 afronden.

08-11 Online bestuurvergadering

06-11 Deelnemers ontvangen brief van KiFiD over de afwikkeling die KiFiD voorstelt.

06-11 Deelnemers ontvangen mail dat de geplande bijeenkomst in Utrecht wordt omgezet in een webinar.

Oktober, 2021

28-10 Kifid bericht op website: Advies AG aan Hoge Raad geen aanleiding voor aanhouden klachten beleggingsverzekeringen.

27-10 Deelnemers ontvangen uitnodiging voor een deelnemersbijeenkomst 13 november a.s. in Utrecht

19-10 Online bestuurvergadering

07-10 Allianz, KiFiD, advocaten en deelnemers worden op de hoogte gebracht van de definitieve uitslag aangaande acceptatie compensatie

04-10 Online bestuurvergadering

September, 2021

21-09 online bestuurvergadering

09-09 Een aantal deelnemers ontvangen een tweede enquête over wel/niet accepteren aanbod Allianz.

10-09 Reuters meldt: Allianz fondsbeheerders worden onderzocht door Duitse en Amerikaanse financiële controle diensten.

07-09 Reuters meldt: Wandelgangen Allianz in fondsbemiddeling wordt onderzocht. Dit door Duitse en Amerikaanse financiële controle diensten.

01-09 Allianz en KiFiD worden op de hoogte gebracht van de voorlopige uitslag aangaande acceptatie compensatie.

Augustus, 2021

24-08 Deelnemers ontvangen enquête over wel/niet accepteren aanbod Allianz.

21-08 Webinar over aanbod Allianz

02-08 Online bestuursvergadering.

Juli, 2021

24-07 Deelnemers ontvangen brief over het aanbod van Allianz met de vraag of ze het aanbod willen accepteren.

22-07 Online bestuursvergadering.

21-07 Derde gesprek met Allianz en delegatie bestuur.

12-07 Online bestuursvergadering.

02-07 Online bestuursvergadering.

01-07 Tweede gesprek met Allianz en delegatie bestuur.

01-07 Deelnemer start website geallianst.nl nadat hij voor € 64.906,08 is opgelicht door Allianz.

Juni, 2021

28-06 Online bestuursvergadering, overleg met advocaat, voorbereiding gesprek Allianz op 1 juli, uitschrijving van onze penningmeester als bestuurslid om privé belangen en belang stichting te scheiden.

02-06 Delegatie bestuur in gesprek met Allianz in Breukelen. Allianz zegt toe dat ze de deelnemers tegemoet willen komen in de geleden schade met de beleggingsverzekeringen.

01-06 Online bestuursvergadering.

Mei, 2021

28-05 Online bestuursvergadering.

27-05 Deelnemers ontvangen verslag webinar 8 mei.

17-05 Allianz laat na herhaaldelijk verzoek weten dat ze wel in gesprek willen. Planning 2 juni a.s.

08-05 Online webinar voor alle deelnemers aangaande te nemen acties tegen Allianz.

03-05 Online bestuursvergadering.

April, 2021

27-04 Mail van ex-deelnemer, die zijn hart luchtte: Ik was het eindeloze rekken spuugzat.

26-04 Online bestuursvergadering.

09-04 Op de vraag van de stichting om samen te gaan zitten met Allianz om toch tot een compromis te komen, wordt niet gereageerd door Allianz.

01-04 KiFiD zend brief aan het bestuur dat zij de aanhouding op antwoorden van de Hoge Raad voor het merendeel van de polissen niet relevant vindt en wil overgaan tot het wegschuiven van de klachten.

Maart, 2021

30-03 Nieuws van Consumentenbond Akkoord met compensatieregeling Allianz. Deze deal is dezelfde als Consumentenclaim en Vereniging Woekerpolis heeft gesloten. De compensatie is ongeveer 5% van het verlies van de polishouder. Onze deelnemers hebben in maart in 2019 deze onfatsoenlijke deal afgewezen.

26-03 Online bestuursvergadering.

22-03 Bespreking tussen advocaten over de status en het vervolg.

11-03 RADAR nieuws n.a.v. onze ervaringen Nog steeds gedwongen geheimhouding bij schikkingen met verzekeraars. RADAR stelt de partijdigheid van het KiFiD aan de kaak.

10-03 KiFiD ontvangt een aangetekende brief van het bestuur over aanhouding van de zaken en deelnemers sturen een adhesiebrief voor uitstel behandeling zaak bij Geschillencommissie in afwachting van antwoorden van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen van het Gerechtshof in Den Haag.

Februari, 2021

24-02 Online bestuursvergadering.

13-02 Webinar met deelnemers over de huidige situatie in de rechtszaken bij het KiFiD. Voorgelegd wordt hoe het vervolg kan zijn. Bestuur ondervindt veel steun van de deelnemers. Deelnemers ontvangen een vragenlijst voor strategische keuzes.

02-02 SP schrijft manifest: Kifid: een financiële waakhond is nodig.

01-02 Online bestuursvergadering.

Januari, 2021

23-01 Deelnemers ontvangen brief en uitnodiging webinar 13 februari a.s.

20-01 Online bestuursvergadering.

2020

December, 2020

29-12 Informatieve brief aan deelnemers over recente ontwikkelingen.

November, 2020

27-11 Brief aan deelnemers over de uitspraak van de Commissie van Beroep.

27-11 Online bestuursvergadering, over hoe verder na de uitspraak van de Commissie van Beroep van het KiFiD.

25-11 RADARTV meldt: Geen schadevergoeding voor Allianz DINPlan Dupe.

25-11 Findinet meldt: Gedupeerden DIN Hypotheek Plan vangen bot bij CvB KiFiD.

24-11 Commissie van Beroep van het KiFiD wijst de klachten af van drie deelnemers van onze stichting en door onze stichting als voorbeeld dossiers benoemd. Lees hier de uitspraken: Dossier 1, Dossier 2, Dossier 3.

18-11 Online bestuursvergadering - Mogelijk dat we dan een uitspraak hebben van de Commissie van Beroep van het KiFiD.

10-11 AM web meldt: Allianz en Consumentenbond schikken over woekerpolissen.

06-11 VVP-online: Allianz Benelux draait goed jaar in moeilijke tijden.

Oktober, 2020

28-10 Vaste Tweedekamer commissie Financiën buigt zicht over brief van een deelnemer en het antwoord van de minister Hoekstra. (Deze vergadering is uitgesteld wegens COVID-19 problemen.

September, 2020

10-09 Deelnemers ontvangen brief van bestuur met de stand van zaken.

01-09 Bestuur komt bijeen in Maarssen.

Augustus, 2020

31-08 De Commissie van Beroep van het KiFiD deelt mede dat de 90 dagen niet haalbaar zijn om een uitspraak te doen. We wachten reeds 2320 dagen dus die dagen kunnen er wel bij!

Juli, 2020

08-07 Tweedekamer Commissie Financiën stuurt antwoord door van minister Hoekstra op brief over - Woekerpolis en Politiek - van een lid van onze stichting.

Juni, 2020

17-06 VVP-online: Allianz betrekt nieuw kantoor in Rotterdam.

12-06 Deelnemers ontvangen brief van bestuur met een kort verslag over de behandeling van onze voorbeelddossiers bij de Commissie van Beroep van het KiFiD.

09-06 Commissie van Beroep van het KiFiD wijst het verzoek van de stichting en van Allianz af om te wachten op een uitspraak over de reikwijdte van de RIAV-94 en RIAV-98.

08-06 Drie hoorzittingen van de drie voorbeelddossiers zijn vandaag behandeld door de Commissie van Beroep van het KiFiD.

02-06 Allianz stuurt eindelijk verweerschrift op de door onze advocaat aangedragen pleitnota.

Mei, 2020

19-05 Financieel dagblad: Onderzoek functioneren KiFiD door SEO economisch onderzoeksbureau.

12-05 Findinet nieuws: Netto resultaat Allianz Benelux op levensverzekeringen 16,2 miljoen Euro in eerste kwartaal 2020.

05-05 RadarTV meldt: KiFiD zou meer klachten hebben behandeld in 2019. Het persbericht van KiFiD laat duidelijk zien dat ze de pers en politiek willen doen voordoen dat ze juist werken. Echte cijfers: In 2019 zijn 64 woekerpoliszaken door de KiFiD geschillencommissie behandeld en alle consumenten zijn door de uitslag nadelig beoordeeld!

01-05 Commissie van Beroep beslist dat het beroep in behandeling wordt genomen van de drie voorbeelddossiers van deelnemers van onze stichting. Allianz krijgt 1 maand de tijd voor een verweerschrift. Onze stichting wordt gevraagd de klachtbrief van 28 maart 2014 nogmaals toe te zenden, deze brief bleek niet meer in de stukken van de Geschillencommissie te zitten (????). Zie de uitspraken: uitspraak 1, uitspraak 2 en uitspraak 3.

Februari, 2020

21-02 VVPonline schrijft Allianz Benelux behaalt beste jaarresultaat ooit.

20-02 Bestuur komt bijeen in Maarssen.

15-02 Deelnemers met nog lopende polissen ontvangen waarde overzicht per 31-12-2019. Daarbij worden via allerlei rendement percentages voorbeeldbedragen voor einddata benoemd, de berekening ontbreekt echter en sommige deelnemers zien foute berekeningen. Allianz gaat door met het stichten van verwarring. Zo hebben ze de fondsen in andere fondsen ondergebracht zonder toestemming van de verzekerden.

14-02 De commissie van Financiën heeft de minister gevraagd reactie te geven op een persoonlijke brief van één van onze bestuursleden waarin hij de politici aanbevelingen deed hoe de politiek de woekerpolis affaire kan aanpakken.

Januari, 2020

31-01 Bob Boom schrijft reactie naar aanleiding van de RADAR uitzending.

27-01 Leden van bestuur aanwezig bij de AVROTROS RADAR uitzending met speciale aandacht voor onze zaak en de kwalijke rol die KiFiD speelt.

27-01 Nieuws op website RADARTV .

22-01 Een lid van de stichting stuurt brief - Woekerpolis en Politiek - aan alle leden van de Tweedekamer commissie financiën, omdat hij bemerkt dat de Tweedekamerleden niet goed weten hoe ze het woekerpolisdossier dienen te behandelen. De Commissie besluit de brief integraal door te sturen naar de minister.

13-01 Leden van bestuur aanwezig bij de AVROTROS RADAR uitzending.

09-01 Onze advocaten hebben bij de Commissie van Beroep beroep aangetekend tegen de uitspraken van de Geschillencommissie KiFiD.

08-01 Diverse kamerleden hebben een mail ontvangen om bij de komende commissie van Financiën vergadering op 15 januari de juiste vragen te stellen.

2019

December, 2019

23-12 Deelnemers ontvangen brief over de status en de vervolgstappen.

09-12 Delegatie bestuur en advocaten komen bij elkaar om de strategie te bespreken na de uitspraken van de geschillencommissie.

November, 2019

29-11 KiFiD laat de pers weten in haar persbericht dat ze in het nadeel van de consumenten heeft uitgesproken.

29-11 Zoals alle zaken dit jaar betreffende woekerpolissen heeft de Geschillencommissie van het KiFiD in het nadeel van de consumenten en deelnemers van onze stichting uitgesproken over onze drie voorbeeld zaken, lees hier de uitspraken: voorbeeld zaak 1, voorbeeld zaak 2 en voorbeeld zaak 3. Saillant detail is dat de eerdere aangehouden behandeling van deze zaken in het geheel niet is meegenomen.

11-11 Bestuur komt bijeen in Maarssen.

08-11 VVPonline meldt: Directe activiteiten stuwen premie-inkomen Allianz Benelux.

September, 2019

18-09 Behandeling van onze 3 voorbeeld dossiers door Geschillencommissie van het KiFiD. Bestuurslid werd geweigerd als toehoorder.

11-09 Brief aan Tweede Kamer van onze stichting wordt deze dag besproken bij het procedure overleg aangaande het verzoek de minister te spreken over zijn brief van 7 juli j.l.

11-09 Bestuur komt bijeen bij advocaat om de zaak voor de geschillencommissie van het KiFiD voor te bereiden.

Augustus, 2019

21-08 Bestuur stuurt brief aan Tweede Kamer aangaande de schijn-interpretatie die de brief van de minister aangaande het woekerpolisdossier opwekt.

Juli, 2019

04-07 Onze actuaris Ron van Os zet in zijn blog op LinkedIn: grote vraagtekens bij brief minister aan Tweede Kamer. Ook te lezen als pdf "Drie keer met mijn ogen knipperen". Dit alles naar aanleiding van brief van Minister van Financiën, directie financiële markten op 28 juni j.l. aan: Tweede Kamer aangaande status beleggingsverzekeringen, met bijlage 1: Stand van zaken en bijlage 2: Lessen beleggingsverzekeringen

Juni, 2019

17-06 Precies 5 jaar geleden zijn onze klachten schriftelijk neergelegd bij het KiFiD en er is nog niets mee gedaan!

13-06 Deelnemers van de Stichting die hun met klachten bij het KiFiD hebben neergelegd hebben een brief ontvangen van het KiFiD dat de geschillencommissie in november 2019 uitspraak zal doen over de drie voorbeelddossiers. De andere 200 klachten worden in de wacht gezet.

Mei, 2019

17-05 De advocaten van Lean Lawyers gaan onze stichting helpen om malverserende verzekeraar Allianz te dwingen tot een rechtvaardige compensatie van onterecht weggehaald geld uit polissen terug te geven.

15-05 Financieel Dagblad schrijft: Allianz presteert sterk in eerste kwartaal, Benelux blijft achter.

13-05 Wij wachten al 5 jaar maar mevrouw Ruinaard schrijft in haar blog op AMweb: Dé uitdaging voor 2019: aanvaardbare behandeltijden.

06-05 KiFiD bericht op website: bijna 200 klachten beleggingsverzekeringen afgerond. Nu ongeveer 700 woekerpolisklachten nog in behandeling, waarvan ⅓ onze dossiers die daar al 5 jaar liggen te wachten.

April, 2019

21-04 Deelnemers ontvangen mail en brief over de vorderingen na de beslissingen van 16 maart j.l. Door een ernstige ziekte kan onze advocaat Adri Kranenburg, aan wie we veel dank zijn verschuldigd, zijn werkzaamheden als advocaat niet voortzetten. Advocaat Dries Beljon van Lean Lawyers neemt de advocaten taak voor onze stichting over.

16-04 Allianz geeft aan in een e-mail dat ze niet ingaan op het tegenbod van de deelnemers van de stichting.

04-04 Deelnemers leggen opnieuw extra geld in om de tergende strijd tegen het onrechtvaardig handelen van Allianz voort te zetten.

Maart, 2019

27-03 Allianz en KiFiD ontvangen per mail de besluiten van de deelnemers aangaande de voortgang.

16-03 Deelnemersbijeenkomst in Utrecht. Een oneerlijk aanbod van Allianz wordt door de deelnemers afgewezen. Een tegenbod wordt gemaakt en Allianz krijgt tot 16 april tijd om hierop te reageren

12-03 Bestuursvergadering in Den Bosch ter voorbereiding deelnemersbijeenkomst.

Februari, 2019

20-02 Deelnemers stichting ontvangen uitnodiging voor deelnemersbijeenkomst 16 maart a.s.

13-02 Bestuursvergadering in Rotterdam ter evaluatie vijfde gesprek.

06-02 Afvaardiging bestuur, advocaat en actuaris hebben vijfde gesprek met KiFiD en Allianz.

Januari, 2019

10-01 Bestuur stichting stuurt brief aan KiFiD.

03-01 Brief van advocaat van Allianz aan de stichting: Allianz wil dat we een oude website en een oude foto uit het web halen. We hebben het gedaan met veel tegenzin maar om ruis te voorkomen en de onderhandelingen niet te verstoren.

2018

December 2018

16-12 Oud deelnemer van onze stichting; "Ben met nog iemand naar Allianz in Rotterdam afgereisd en heb me in de luren laten leggen door met een paar honderd euro genoegen te nemen, dit op basis van gladde praatjes van de man met de Franse achternaam. Bij thuiskomst had ik direct al spijt getekend te hebben."

November 2018

29-11 Afvaardiging bestuur, advocaat en actuaris hebben vierde gesprek met KiFiD en Allianz.

09-11 AMweb meldt: Beter presterend Allianz wil versimpelen en verder groeien in Benelux.

Oktober 2018

24-10 VVPonline meldt: Allianz Benelux voegt levenportefeuilles samen.

12-10 Bestuursvergadering in Maarssen ter voorbereiding vierde gesprek KiFiD en Allianz.

08-10 Tabblad FRUSTRATIE van website gehaald op advies advocaat zolang onderhandelingen bij KiFiD verlopen.

09-10 AM web nieuws: KiFiD begint aan volgende afwikkelingsfase woekerpolisklachten.

04-10 Bestuursvergadering in Maarssen. Praten en meningsvorming over de geheimhoudingsverklaring die KiFiD en Allianz ons afdwingen, over de wijze waarop Allianz zegt gehouden te zijn aan een door Duitsland toegezegd maximaal schuld afkoopbedrag, over de druk die Allianz heeft van de over de schouder meekijkende andere verzekeraars, en over KiFiD die ons erop wijst dat de 155 dossiers, die daar al meer dan vier jaar liggen, niet direct afgehandeld kunnen worden wanneer we niet meewerken.

September 2018

22-09 Nieuw tabblad op website FRUSTRATIE.

18-09 Afvaardiging bestuur en advocaat hebben derde gesprek met KiFiD en Allianz.

11-09 Het tabblad "ongeloof" is verwijderd om in gesprek te blijven met Allianz.

10-09 Vijf keer zoveel bezoekers van onze website na bericht dat er een pagina wegvalt.

10-09 De deelnemende leden van de Stichting worden op de hoogte gesteld van de sommatie van Allianz via deze brief die per mail is verzonden.

07-09 Het bestuur heeft overleg en vraagt de webbeheerder het tabblad "Ongeloof" te verwijderen omdat het niet gaat om iemand te beschadigen maar om een eerlijke compensatie van de malafide woekerpolis van Allianz.

05-09 Alle bestuursleden van de stichting ontvangen van het advocatenkantoor Nauta Dulith een aangetekende brief aangaande deze website en de aantijgingen tegen Allianz (boevenpraktijken) en de heer Bekendam (zowel bij Zwolsche Algemeene en bij Allianz rechtvaardiger van de woekerpolis - DinPlan polis).

Augustus 2018

29-08 Via AMweb weten we dat Allianz haar ORV premie verlaagt. Zouden ze dat ook doen voor de gedupeerden met de bekende hefboom?

21-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in voordeel consument met beleggingsverzekering bij Allianz Allianz wilde overlijdingsrisicoverzekering niet in stand houden.

21-08 Penningmeester stuurt LinkedIn verbindingsverzoek naar de CEO van Aliianz de heer Oliver Bäte. We wachten op reactie.

20-08 AMweb bericht: Allianz Nederland verkast naar overkant Coolsingel.

15-08 AMweb bericht: Allianz voegt twee ondernemingspensioenfondsen samen.

02-08 AMweb bericht: Allianz verbetert combined ratio met 2,8 procentpunt.

Juli 2018

06-07 Deelnemers ontvangen nieuwsmail aangaande besprekingen met KiFiD en Allianz.

04-07 Afvaardiging bestuur en advocaat hebben tweede gesprek met KiFiD en Allianz.

Juni 2018

22-06 Volgens Oxfam Novib en Amnesty International investeert Allianz het aller slechtst en schendt daarmee mensenrechten.

04-06 Bestuursvergadering in Maarssen.

Mei 2018

23-05 Afgevaardigden van het bestuur in gesprek met KiFiD en Allianz.

15-05 AWweb schrijft: Allianz boekt flink meer premie-inkomen.

08-05 Bestuursvergadering in Amsterdam ter voorbereiding gesprek met KiFiD over de 155 dossiers die daar al vier jaar liggen te wachten op behandeling.

Apil 2018

26-04 Deelnemers ontvangen brief van bestuur aangaande een bericht van het KiFiD.

18-04 Commissie van beroep van KiFiD doet uitspraak: Klacht van consument over beleggingsverzekering is ongegrond. Het betreft hier een andere beleggingsverzekering van Allianz.

15-04 Deelnemers ontvangen brief van bestuur over de stand van zaken.

02-04 Nieuws van het KiFiD: Kifid zet klachtbehandeling beleggingsverzekeringen fasegewijs voort. Van de 700 woekerpolisdossiers is meer dan 1/5de deel van onze stichting in haar strijd tegen Allianz. In de uitzending van RadarTV werden vragen gesteld hierover aan de directie van het KiFiD: 700 woekerpolisdossiers: een update van het Kifid. Tijdens de uitzending refereerde de directie van het KiFiD dat nu gestart kan worden met de afhandeling van de zaken en dat zal gaan op basis van 5 richtinggevende uitspraken.

02-04 Deelnemer schrijft aan bestuur: Hartelijk dank aan jou en het Bestuur voor deze informatie en al het werk, dat jullie al zo lang voor ons verrichten en ook nog helemaal vrijwillig, zonder ene cent tegenprestatie. Wat was hiervan terecht gekomen als ik dit allemaal zelf had moeten regelen? Niets dus! Ik had het - al veel eerder- los gelaten, erbij denkend : "Het zal wel..... ". Gewoon, omdat ik dit zelf helemaal niet zag zitten. Immers, tegen zo'n grote verzekeraar verlies ik het toch..... Ik wil je laten weten dat ik jullie, degenen die zich op deze zaak hebben gestort + in deze zaak helemaal hebben vast gebeten, heel dankbaar ben voor jullie inzet, aanhoudendheid, daadkracht en alles meer, -ook niet te vergeten- alle Liefde voor ons, de deelnemers, waarmee jullie deze zaak behandelen. Jullie verdienen bij Radar -op z'n minst- de SUPER warme, nee, de hete douche. De laatste loodjes wegen het zwaarst en volgens mij kan deze zaak niet echt lang meer duren. Ik wens jullie allen heel veel sterkte, energie en super kracht om kalm, vastberaden en met veel wijsheid de eindstreep te behalen.
Hartelijke groet, B.K.

Maart 2018

08-03 Jos Koets schrijft online op Homefinance.nl: Zorgplicht woekerpolis. Allianz neemt klant en AFM niet serieus.

01-03 Artikel in consumentengids "Hoofdpijndossier woekerpolissen - Strijden voor Compensatie". De consumentenbond besteedt in het maartnummer van haar Consumentengids aandacht aan dit woekerend onderwerp waar vele gedupeerden nog steeds aan het lijntje gehouden worden en de verzekeraars continu de zaak frustreren. De Consumentenbond eist: "De verzekeraars stopten allerlei kosten in hun beleggingspolissen. De Consumentenbond wil collectieve compensatie voor de kosten die vaak in deze verzekeringen voorkomen en die de meeste schade veroorzaken." In het artikel staat een tabel van belangenverenigingen.

Februari 2018

23-02 Bestuursvergadering in Maarssen.

26-02 VVP-online schrijft: Stabiele nettowinst Allianz Benelux.

08-02 Allianz is een regelmatige bezoeker van deze website en probeert zoveel mogelijk alles geheim te houden. Daarom worden we via via gewezen dat bepaalde zaken niet op de website mag staan omdat ze graag de zaken doen zoals ze altijd doen, namelijk 'SNEAKY'! Om die reden hebben we een verzoek via via gekregen op aanvraag van Allianz om een belangrijke brief van de website te halen. Dat doen we omdat we verhoudingen niet willen verstoren. (Hoe lang nog?)

07-02 Het bestuur van de stichting ontving van Robert Paling het artikel in AM magazine over de woekerpolisdeal die de stichting woekerpolis samen met Allianz heeft bekonkeld. Wij vinden het jammer dat er geen deal is gesloten met alle Allianz gedupeerden, maar alleen met die gedupeerden die zijn aangesloten bij de commerciële partijen Consumentenclaim en de stichting Woekerpolis. De Consumentenbond staat ook aan onze zijde en is hierover in gesprek met Allianz. De actuaris werkende voor onze stichting heeft de berekening van de compensatie bedragen die Allianz en de twee claimorganisaties samen hebben berekend tegen het licht gehouden. Hij kwam tot de conclusie dat het compensatievoorstel onvoldoende dekking biedt aan de schade van alle gedupeerden. Het bestuur beraadt zich op acties.

02-02 Robert Paling van AM magazine schrijft: Flipse versus Allianz: het boek gaat dicht.

Januari 2018

30-01 De Stichting is zeer ontstemd over de aantijging van de heer Flipse van de stichting woekerpolis dat wij feiten verdraaien. Bijgevoegd een verklaring van de heer van Os over hoe alles gegaan is Verklaring gang van zaken. Hieruit blijkt dat de Stichting DINplan Dupe geen feiten heeft verdraaid.

29-01 AMweb schrijft over onze stichting: Stichting Allianz DINPlan Dupe: handelswijze bij schikking was 'niet netjes'.

18-01 Nog steeds melden gedupeerden van Allianz zich als deelnemer aan bij de stichting. En huidige deelnemers leggen extra geld in voor de oorlogskas.

06-01 Deelnemers ontvangen verslag van de laatste bestuursvergadering.

2017

December 2017

31-12 Alle deelnemers ontvangen een eindejaar brief van het bestuur met als bijlage de sommatiebrief d.d. 17 oktober 2017 van de Consumentenbond aan Allianz.

30-12 Polishouders van Allianz ontvangen deze dag een brief gedateerd 19-12-2017 met als onderwerp: Bewust om te gaan met de beleggingsverzekering. Waarschijnlijk heeft Allianz deze brief geantidateerd wegens de tik op de vingers van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). De brief rept niet over de schuldbekentenis van Allianz die ze aan 2 consumentenclubs hebben gedaan en de brief van de Consumentenbond daarover. Ze schrijven dus niet dat deze DIN Hypotheek Plan polis een ordinaire woekerpolis is.

20-12 20-12 In het Financieele dagblad schrijft Saskia Jonker: AFM tikt Vivat en Allianz op de vingers in dossier woekerpolissen ook AM signaal schrijft hierover Vivat en Allianz beloven haast te maken met activeren woekerpolisklanten.

20-12 Bestuursvergadering in Maarssen.

19-12 NU.nl schrijft: Vivat en Allianz riskeren boete voor laat informeren van klanten.

November 2017

27-11 Blog op RADARtv website: Allianz compensatievoorstel 2017= slikken of stikken.

23-11 De Consumentenbond heeft 17 oktober 2017 een sommatiebrief aan Allianz gestuurd met de eis om alle gedupeerden met een Allianz woekerpolis voor compensatie in aanmerking te brengen en niet alleen de polishouders die bij een claimorganisatie aangesloten zijn. 20 november 2017 heeft Allianz aan de Consumentenbond laten weten bereid te zijn tot een persoonlijk onderhoud met directeur Combée van de Consumentenbond

14-11 VVP online meldt: Nettoresultaat Allianz Benelux nauwelijks gewijzigd.

13-11 RadarTV roept in haar uitzending op aan Allianz om alle gedupeerden te vergoeden en niet alleen die gedupeerden die aangesloten zijn bij de claimorganisaties Vereniging Woekerpolis.nl en Consumentenclaim. RadarTV heeft op haar website een link geplaatst waarop je de aangeboden compensatie kunt ingeven om te onderzoeken of de compensatie eerlijk verloopt: link naar vragenlijst.

08-11 KiFiD wil nog niet starten met de behandeling van de drie proefprocedures, die daar al liggen vanaf juni 2014. De griffier van de geschillencommissie verwacht dat gewacht wordt op de lopende zaken totdat de Commissie van Beroep ook in twee richtinggevende zaken heeft beslist. Aanleiding tot onze vraag is de recente uitspraken van de Commissie van Beroep inzake ASR, ABNAMRO en Zwitserleven plus de uitspraken van het Hof in Den Bosch.

Oktober 2017

19-10 Het ongenoegen op de werkwijze van Allianz wordt steeds groter, meer gedupeerden sluiten aan en de derde inleg voor de oorlogskas wordt verder gevuld.

03-10 Een aantal deelnemers dat tevens bij Consumentenclaim en/of de Vereniging Woekerpolis.nl ingeschreven is, krijgt een brief van Allianz Nederland Levensverzekering. Deze deelnemers wordt gevraagd met welke regeling ze verder willen: met de regeling die met claimorganisaties Consumentenclaim en Vereniging Woekerpolis.nl getroffen is, of doorgaan op het traject van onze stichting. De brief toont aan wel dat Allianz schuld bekent voor het woekeren met deze polisvorm. De inhoud van de brief staat in schril contrast met de besprekingen die Allianz en genoemde claimorganisaties met onze stichting hebben gevoerd en genoemd persbericht. De besprekingen met de stichting werden 27 juni 2017 onverwacht door Allianz afgebroken met een persbericht waarin de verzekeraar liet weten met twee 'grote commerciële claimorganisaties' tot een schikking gekomen te zijn. Dit terwijl hun bekend was dat de deelnemers van onze Stichting zich 1 juli 2017 over dit aanbod uit zouden spreken. Nu laat Allianz deze deelnemers plotseling weten dat 'de deur voor een gesprek open staat'. Het is voor gedupeerden lastig te dealen met dit bedrijf met twee gezichten.

September 2017

30-09 Het is erg stil rondom de woekerpolissen, de verzekeraars houden KiFiD in de greep om maar geen uitspraken te doen. Ondertussen stapelen de klachten tegen Allianz zich op bij het KiFiD.

Augustus 2017

31-08 Vele deelnemers geven gehoor aan de vraag voor extra in te leggen, de oorlogskas wordt weer gevuld. Tevens melden zich nieuwe leden aan.

24-07 AMweb meldt: Schaderesultaten Allianz in de lift.

Juli 2017

24-07 Brief aan deelnemers, inzake extra inleg voor het bekostigen van de voortdurende strijd.

20-07 Bestuursvergadering in Limburg.

19-07 Deelnemers die een klacht hebben ingediend bij het KiFiD hebben een brief ontvangen dat door alle ontwikkelingen het KiFiD de zaak langer zal aanhouden. Dus snel zullen er geen besluiten vallen.

18-07 Deelnemers ontvangen verslag van de bijeenkomst van 1 juli.

04-07 Nieuws naar aanleiding van ons persbericht op AMweb: Allianz nog niet af van boze woekerpolishouders.

03-07 Persbericht Consumentenbond en Stichting DinPlan Dupe stellen dat Woekerpolisdeal Allianz onacceptabel is.

03-07 Alle deelnemers ontvangen nieuwsbrief.

01-07 Tijdens de deelnemersdag in Utrecht hebben advocaat en actuaris de deelnemers voorgelicht over de inhoud van het compensatieaanbod van Allianz. Aansluitend hebben de deelnemers ondubbelzinnig uitgesproken de deal van Allianz met de 'grote commerciële claimorganisaties' te mager en niet transparant te vinden en de strijd met Allianz voort te willen zetten. Vanzelfsprekend staat het elke deelnemer vrij om een keuze te maken.

Juni 2017

29-06 Bestuur komt samen met actuaris en advocaat om situaties te bespreken.

28-06 Het Financieele dagblad schrijft: Schikking woekerpoliszaak Allianz leidt tot veel kritiek.

27-06 Onze stichting voelt zich overvallen door de werkwijze. We waren in gesprek en wij wilde het ondermaatse voorstel eerst goed narekenen en daarna voorleggen aan onze deelnemers. Wij kunnen namelijk niet voor onze deelnemers beslissen, wat de claimorganisaties wel kunnen. Allianz en de claimorganisaties wisten dat we zaterdag a.s. met de deelnemers bijeen zouden zitten. Allianz zei ons op het gesprek van zaterdag te willen wachten. Maar zoals altijd houdt Allianz iedereen voor de gek. Sturen zij een persbericht uit en proberen zo gedupeerden met een klein bedrag tevreden te stellen. Dat zijn we niet, hoewel we nu wel eindelijk horen dat ze ongeoorloofde kosteninhoudingen willen vergoeden. Dus eigenlijk bekennen ze schuld hierin.

27-06 De nationale pers bericht over deal met Allianz en drie woekerpolisijveraars: Allianz sluit deal over woekerpolissen. Consumentenclaim legt het uit op haar website: Doorbraak in woekerpolisaffaire

23-06 In de zaak tegen Nationale Nederlanden heeft de commissie van beroep van het KiFiD NN in het ongelijk gesteld. Het bestuur weegt samen met de advocaat en actuaris wat deze op het oog voor ons gunstige uitspraak werkelijk inhoudt.

12-06 Deelnemers ontvangen brief over de bijeenkomst van 1 juli a.s. De agenda en het voorwaardelijk bod van Allianz.

Mei 2017

31-05 Bestuur besluit toch een bijeenkomst te houden voor alle deelnemers ook al laat KiFiD de gedupeerden wachten, wachten en wachten.

10-05 AMweb meldt: Bastiaan Krol nieuwe directeur Allianz Nederland Corporate.

April 2017

08-04 Deelnemersdag in Utrecht uitgesteld omdat KiFiD nog geen uitspraak heeft gedaan.

Maart, 2017

20-03 Deelnemers ontvangen brief van het bestuur over de stand van zaken. Met bericht dat deelnemersdag van 8 april wordt uitgesteld omdat we waarschijnlijk dan nog niets hebben gehoord van het KiFiD.

17-03 Bestuursvergadering in Tilburg. Het wachten op uitspraak van de geschillencommissie van het KiFiD over onze drie proef dossiers duurt ontzettend lang omdat de geschillencommissie op andere uitspraken wacht.

Februari, 2017

19-02 Storing op website, verholpen na overleg met provider.

04-02 Algemene deelnemers vergadering is uitgesteld naar 8 april, omdat we graag eerst de uitslag van het KiFiD af willen wachten.

Januari, 2017

25-01 KiFid doet uitspraak over beleggingsverzekering Royal Combinatie Fonds van Allianz: Uitspraak.

24-07 AMweb meldt: Engelsman volgt Franssen op bij Allianz Benelux.

19-01 Bestuur verplaatst algemeen overleg deelnemers naar 8 april a.s., omdat de uitspraak van het KiFiD nog even op zich laat wachten. Op deze datum hopen we meer duidelijkheid te hebben.

01-01 Het bestuur wenst iedereen een gezond en goed 2017, dat we samen mogen winnen in de strijd voor rechtvaardigheid en tegen de malafide praktijken van de verzekeraar.

2016

December, 2016

31-12 Nog steeds melden zich gedupeerden aan die willen aansluiten bij onze stichting. Omdat we nu reeds 3 proefdossiers, die maatgevend zijn voor alle Dyn Plan polissen, hebben lopen bij de geschillencommissie van het KiFiD, willen we eerst wachten op de uitspraak alvorens we nieuwe deelnemers inschrijven.

29-12 Deelnemers ontvangen een terugblik en de laatste stand van zaken betreffende onze strijd tegen de woekerende Allianz verzekeringsmaatschappij.

13-12 AMweb bericht: Radar kapittelt ASR en Allianz.

November, 2016

20-11 Deelnemers ontvangen een kort verslag van de behandeling van de drie proefdossiers bij het KiFiD.

09-11 Behandeling van de drie voorbeeld dossiers bij geschillencommissie van het KiFiD. (Op 9 oktober 2015 heeft de nationale ombudsman toegezegd aan de stichting dat drie voorbeeldcases mogen dienen als een algemeen beeld van de ongeveer 150 klachten die deelnemers van de stichting bij het KiFiD hebben ingediend.)

02-11 Uiterste inleverdatum voor de pleitnota's van de advocaten van wederzijdse partijen. Ten behoeve van de behandeling voor de geschillencommissie van het KiFiD.

01-11 Deelnemers ontvangen brief aangaande de stand van zaken rondom komende behandeling van onze voorbeeld cases bij de geschillencommissie van het KiFiD. Tevens melden we dat de komende deelnemersvergadering zal plaatsvinden op 4 februari 2017, wij verwachten dat we de uitslag van de geschillencommissie dan hebben ontvangen.

Oktober, 2016

12-10 KiFiD deelt mede via een brief aan advocaat Kranenburg van Stichting DinPlanDupe dat het bestuur van de stichting en een afgevaardigde van de consumentenbond niet aanwezig mogen zijn bij de behandeling van de door de stichting ingediende proefdossiers op 9 november a.s.. De actuaris de heer van Os van de stichting mag alleen aanwezig zijn mits de houder van de polis bevestigt dat de actuaris heeft meegeholpen in het ontrafelen van het dossier.

03-10 Advocaat Meijer van het advocatenkantoor NautaDutilh eist namens Allianz Nederland Levensverzekeringen NV van de geschillencommissie van het KiFiD dat het bestuur, de actuaris en de consumentenbond niet aanwezig mogen zijn bij de behandeling van de drie proefdossiers aangaande de malversaties van Allianz met de DinPlan woekerpolissen.

September, 2016

26-09 Advocaat van onze stichting schrijft brief aan geschillencommissie KiFiD, omdat Allianz bezwaar heeft aangetekend bij het KiFiD over de aanwezigheid van het bestuur bij de behandeling van de dossiers op 9 november. Het zoveelste steekje van Allianz. Nogmaals blijkt dat Allianz liever alles achter gesloten deuren houdt.

22-09 Volgens de planning van het KiFiD worden de drie dossiers na elkaar behandeld op 9 november. Het aanwezig zijn van het bestuur bij de KiFiD zitting is ter discussie gesteld door Allianz.

20-09 De planning gemaakt voor de deelnemersdag ter informatie van de stand van zaken na de eerste behandeling van de drie voorbeeldzaken bij het KiFiD. 4 februari van 10:00 tot 12:30 in Utrecht.

Augustus, 2016

01-08 Bestuur belt deelnemers die mogelijk een schikking hebben gemaakt met Allianz. Uit de gesprekken komt naar voren dat de schikkingen zeer wisselend zijn van nul euro tot duizenden euro's. Het blijkt dat het moeilijk te duiden is welke actuariële grondslag op deze schikkingen van toepassingen is. De constatering van dit onderzoek is dat Allianz een afweging maakt hoe ze zo goedkoop mogelijk van de klant en het woekerpolis probleem afkomen. Alle schikkingen worden met stevig juridisch opgestelde contracten geborgd.

Juli, 2016

11-07 Blog van webbeheerder wordt geplaatst op de website, omdat deze heel goed de frustratie en de onmacht van de gedupeerden weergeeft.

07-07 Bericht ontvangen dat 9 november 2016 om 10:00 uur de hoorzitting van de geschillencommissie van het KiFiD wordt gehouden met onze 3 voorbeeld cases gaat behandelen.

04-07 Alweer een nietszeggend antwoord ontvangen van Allianz op onze vraag over de openbaarheid van de schikkingen van Allianz met gedupeerden. Allianz Nederland NV weigert constructief met ons in contact te zijn.

Juni, 2016

24-06 Nadat minister Dijsselbloem, op 28 oktober 2015, de verzekeraars heeft opgeroepen de schikkingen met verzekerden openbaar te maken, heeft het bestuur een brief aan Allianz gestuurd en gevraagd om de gedupeerden, die een geheimhouding hebben opgelegd gekregen, te vrijwaren voor het openbaar maken daarvan. Lees hier de brief naar Allianz.

15-06 Bestuursvergadering in Rotterdam, waarbij de stand van zaken is doorgenomen.

07-06 Trix van Dijk, samen met haar man Rob Giebels van meet af aan enthousiaste deelnemers aan Allianz DINPlanDupe, is 7 juni 2016 overleden. We wensen Rob en de kinderen heel veel sterkte toe. We zullen haar aanwezigheid erg missen.

06-06 KiFiD presenteert jaarverslag: link naar jaarverslag.

Mei, 2016

12-05 Financieele Dagblad: Allianz verhoogt druk op Pimco nu beleggers weer geld weghalen.

06-05 Deelnemers ontvangen mail met de stand van zaken aangaande de proefprocedures bij KiFiD en de briefwisseling met Allianz.

April, 2016

27-04 De Stichting stuurt een brief aan Allianz waarin onder meer verbazing wordt uitgesproken over het feit dat twee deelnemers, van de drie voor wie de Stichting proefprocedures bij het KiFiD aanhangig gemaakt heeft, plotseling compensatie krijgen voor de overlijdensrisicopremie. De Stichting vraagt om een uitleg. Wat zijn de criteria die Allianz hanteert? En komen ook andere deelnemers in aanmerking voor compensatie? Allianz heeft gigantische bedragen verdiend aan de hefboomconstructie en lijkt nu het proces bij KiFiD te willen ontregelen. Schaamteloos, al helemaal omdat de compensatie niet in verhouding staat tot het gederfde rendement van gedupeerden.

18-04 De uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland inzake informatieplicht Woekerpolisverzekeraars lijkt dwars in te gaan tegen het arrest van het Europese Hof van april 2015 en tegen eerdere KiFiD uitspraken. Het betreft hier het ABC spaarplan van ASR, lees uitspraak rechtbank. Wij hebben onderzocht hoe de rechter tot deze beslissing gekomen is. We hebben de indruk dat de eiser aan de rechter onvoldoende duidelijk gemaakt heeft dat de door verzekeraar verstrekte info onvoldoende was om inzicht te krijgen in het betreffende product. De eiser heeft zijn eis niet met cijfers onderbouwd. In hoger beroep kan een en ander nog anders uitwerken. Deze uitspraak toont nog eens aan dat een goed cijfermatig onderbouwd verhaal nodig is, willen we de rechter kunnen overtuigen. Stichting Allianz DINPlanDupe heeft zijn proefprocedures bij de Geschillencommissie KiFiD grondig juridisch én cijfermatig onderbouwd.

Maart, 2016

29-03 Oproep. Beste deelnemers. Wat de gedupeerden van ASR overkomt, overkomt ook u. Allianz sluit ook deals met gedupeerden en laat hen een geheimhoudingsverklaring tekenen. Allianz wil daarmee stiekem onder allerlei procedures uitkomen en hoopt verdeeldheid te zaaien onder andere gedupeerden. Allianz benadrukt hiermee dat ze niet open gehandeld heeft rondom de woekerpolis.
Consumentenbond is voornemens met ASR polishouders te demonstreren tegen de gang van zaken om openheid over de deals te krijgen. U als Allianz gedupeerden kunt de gedupeerden van ASR steunen door mee te doen met de voorgenomen demonstratie op 15 april.

10-03 Deelnemers ontvangen notulen laatste bestuursvergadering.

10-03 Afgevaardigden bestuur gaan in op uitnodiging gesprek consumentenclaim.

09-03 Het Financieele Dagblad meldt: "Ook Allianz sleept VW voor de rechter" omdat ze vinden dat ze niet goed geïnformeerd werden door VW.

08-03 Nog steeds melden gedupeerden zich aan bij onze stichting.

Februari, 2016

24-03 De Stichting roept iedere houder van het Dynamisch Investeringsplan Polis van Allianz zich te registreren via onze website. Wij willen graag zien hoeveel polissen er nu nog lopen.

23-02 Bestuursvergadering te Maarssen waarin we de voortgang bij KiFiD, de mailwisselingen met Allianz en mogelijke nieuwe manieren om onze strijd nog beter te voeren zijn besproken. De deelnemers ontvangen een verslag.

05-02 Deelnemers ontvangen brief- en mailwisselingen tussen Stichting DinPlan Dupe en Allianz Nederland Groep NV. Duidelijk is dat Allianz alles uit de kast trekt om onze simpele vragen niet te beantwoorden.

04-02 De advocaat van de Stichting vraagt uitstel voor de repliek op het door Allianz geschreven stuk. Dit om zorgvuldigheid te betrachten.

01-02 De repliek van Allianz op de drie klachtschriften, die namens de Stichting als voorbeeld van alle andere klachten zijn ingediend, is eindelijk (na 4 maanden) ontvangen bij het KiFiD. KiFiD vraagt stichting binnen 2 weken te reageren.

Januari, 2016

12-01 Voorzitter Stichting stuurt mail naar Allianz waarin we schrijven dat we niet negatief staan tegen hersteladviezen, maar dat de stichting daar niet over gaat en dat er toch wel wat praktische zaken daaromheen spelen. Het gaat ook vooral om de verliezen in het verleden mede veroorzaakt door allerlei "geheime" inhoudingen waaronder een overlijdensrisicoverzekering die absurd hoog is.

05-01 Veel deelnemers van de stichting ontvangen een aangetekende brief van Allianz met een dringend hersteladvies, met een dwingend termijn om te reageren binnen 20 dagen. Het bestuur bespreekt met advocaat wat de beste reactie is voor u als deelnemer.

05-01 Deelnemers worden geïnformeerd over de bevindingen gesprek van 15 december tussen Allianz en de Stichting.

01-01 Vier gedupeerden melden zich aan als deelnemer van de stichting.

2015

December, 2015

15-12 Tweede gesprek heeft plaatsgevonden tussen Allianz en onze stichting over de berekeningen van alle ingehouden kosten.

15-12 Verslag bestuursvergadering 30-11 rondgezonden.

November, 2015

30-11 Bestuursvergadering in Eindhoven, met update status bij KiFiD en samenwerking met andere organisaties die verwikkeld zijn in de woekerpolisaffaire.

Oktober, 2015

28-10 Minister van Financien schrijft brief naar Tweede kamer over de Rapportage AFM nazorg beleggingsverzekeringen.

03-10 Van 10:00 tot 13:20 zijn een groot aantal deelnemers van de Stichting DinPlan Dupe bijeengekomen te Utrecht. In een ruim drie uur durende sessie werden verschillende zaken toegelicht n.l. de vorderingen van het laatste jaar, het eerste gesprek met Allianz, het partnerschap met de Consumentenbond, de gesprekken met de politiek, de visie van de advocaat, het rekenmodel van de actuaris, de financiële situatie en de werkzaamheden van de service desk. Er bleek veel strijdbaarheid om recht te gaan halen.

September, 2015

25-09 Gesprek Allianz levensverzekeringen NV en Stichting Dinplan Dupe.
Korte samenvatting:
Vrijdagmiddag 25 september zat een delegatie van de Allianz DINPlanDupe - eindelijk - aan tafel bij Allianz, ten kantore van haar advocaten. Op ons verzoek was daarbij een vertegenwoordiger van de Consumentenbond aanwezig. Het werd, in diplomatieke taal: "een openhartig maar constructief gesprek". In niet mis te verstane bewoordingen is aan de directeur Leven en de general counsel (bedrijfsjurist) van Allianz te verstaan gegeven dat het ongenoegen bij de deelnemers groot is. Allianz heeft de Stichting tot voor kort niet erkend als vertegenwoordiger van gedupeerden. De Stichting is drie jaar genegeerd. De indruk bestaat dat Allianz geprobeerd heeft om ons "uit te roken". Gesteund door onder meer Tros Radar en de Consumentenbond, heeft de Stichting tot het gaatje moeten gaan om deze opstelling te doorbreken.
Na een uitwisseling van gevoelens die het verleden betreffen, zijn we ingegaan op de klachten over deze woekerpolis. Allianz herkent zich daar niet in. De beelden over en weer blijven verschillend. Uiteindelijk is afgesproken om over enkele weken opnieuw bij elkaar te komen. Intussen zullen deskundigen van Allianz met onze adviseurs Adri Kranenburg (advocaat) en Ron van Os (actuaris) zich over aspecten van de polis buigen.
Allianz stelt zich nu dus anders op. Wellicht leidt dit tot een basis waarop aan oplossingen voor concrete problemen gewerkt zal kunnen worden. De tijd zal het leren.

17-09 Allianz eindelijk aan tafel met Stichting Allianz DINPlan Dupe
Na een strijd van drie jaar accepteert Allianz eindelijk de Stichting Allianz DINPlan Dupe als gesprekspartner.
Mede door druk van de Tweede Kamer en vanuit het ministerie van Financiën is er op vrijdag 25 september 2015 een eerste oriënterend gesprek met vertegenwoordigers van de Stichting, de Consumentenbond en Allianz. Stichting Allianz DINPlanDupe - een belangenorganisatie vóór en dóór gedupeerden met een woekerpolis genaamd Allianz DIN plan - strijdt voor een redelijke compensatie, maar Allianz weigerde tot nu toe ieder overleg. Daartoe opgeroepen door Tweede Kamerlid Arnold Merkies (SP), deed minister Dijsselbloem een oproep aan Allianz om het gesprek wel aan te gaan, gaan; "Zo’n oproep zou niet nodig moeten zijn" aldus de Minister. Voorzitter van de stichting Marijke Clerx en directeur Consumentenbond Bart Combée drongen in juni in een gezamenlijke brief opnieuw op overleg aan. Per kerende post wees Allianz ook dit nieuwe verzoek af. De afwijzing zette Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) er toe aan om van Allianz ’bewijsstukken’ te eisen die de afwijzing rechtvaardigden. De briefwisseling tussen Stichting en Allianz liet zien dat de Stichting herhaaldelijk en zonder voorwaarden vooraf bij Allianz om overleg verzocht. Ook over de klachten die de gedupeerden hebben ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) wilde de Stichting praten. Marijke Clerx: "Met de uitnodiging voor een gesprek heeft de Stichting Allianz na drie jaar strijd op de knieën. Daarmee heeft de Stichting een slag gewonnen, maar nog niet de oorlog." Allianz verkocht in het verleden duizenden beleggingsverzekeringen genaamd DIN Plan. Inmiddels is gebleken dat er allerlei verborgen kosten in deze woekerpolis zitten, dat de premie voor de overlijdensrisicoverzekering veel te hoog is en de prognoses over de rendementen is onjuist. Er zijn nu ruim 180 gedupeerden lid van de Stichting. Clerx: "Wij roepen alle consumenten met een Allianz DinPlan-polis op om zich bij ons aan te sluiten."

Met vriendelijke groet,

Marcel Hooft van Huysduynen
Campagneleider financiële sector Consumentenbond

15-09 Bestuursvergadering in Eindhoven ter voorbereiding gesprek met Allianz en de algemene deelnemersvoorlichting op 3 oktober.

11-09 Consumentenbond schrijft: Stichting DinPlan vindt gehoor bij Allianz.

Augustus, 2015

07-08 Martin van Rossum schrijft op zijn website woekerprofi.nl: Allianz erkent dat hersteladvisering totaal nutteloos is.

03-08 KiFiD stelt Allianz verzekerde met woekerpolis in het ongelijk Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-439.

Juli, 2015

19-07 Brief van Stichting verzonden aan Vaste Kamercommissie Financiën.

16-07 Vergadering bestuur in Eindhoven. Onderwerpen o.a. de reactiebrief van Allianz, de correspondentie met deelnemers, verslagen van deelnemers na gesprekken met Allianz, aanwas en financiën voor oorlogskas, correspondentie commissie verzekeraars, voorbereiding deelnemer informatiedag van 3 oktober a.s. in Utrecht. De notulen worden aan deelnemers verzonden.

Juni, 2015

20-06 In een blogspot van Advies Nederland staat: De Allianz beleggingsverzekering blijkt een vervelende woekerpolis te zijn vanwege drie redenen.

08-06 Allianz zendt een brief aan Consumentenbond en onze stichting als reactie op de brief van 4 juni j.l. Onze deelnemers hebben deze reactie van Allianz in kopie ontvangen.

05-06 Het Financieele Dagblad schrijft: Consumentenbond vindt weer partner in strijd woekerpolis.

04-06 De Algemeen directeur van de Consumentenbond en de Voorzitter van de Stichting Allianz DinPlan Dupe hebben vandaag een brief verzonden aan de General Manager de heer Laarberg van Allianz Nederland Groep N.V.. In deze brief wordt aan Allianz uitdrukkelijk gevraagd nu wel de Stichting als gesprekspartner te aanvaarden met de wetenschap dat minister Dijsselbloem op 15 april j.l. expliciet een oproep heeft gedaan aan Allianz ten overstaan van de Tweede Kamer. De brief is aan al onze deelnemers ter kennisgeving verstuurd.

03-06 Vertegenwoordiging van het bestuur heeft gesprek met tweede kamerlid Pieter Omzicht van het CDA om onze problematiek te verduidelijken.

01-06 Consumentenbond en Stichting Allianz DinPlan Dupe sluiten samenwerkingsovereenkomst.
Zie hier foto van de ondertekening de heer van Hooft van Huysduynen van de Consumentenbond en onze voorzitter Marijke Clerkx in de Tweede Kamer
Lees hier nieuwsbericht consumentenbond.

Mei, 2015

26-05 Advocaat van de stichting en de drie deelnemers van wie de voorbeeldcases aan KiFiD zijn voorgelegd, ontvangen een brief van KiFiD waarin gevraagd wordt of ze klacht eventueel willen herformuleren of aanvullen gegeven de uitspraak van het Europese Hof.

22-05 Gesprek bestuur en adviseurs ter opvolging uitspraak Europese Hof en de gesprekken met de politieke partijen.

06-05 Nu.nl economie: Verzekeringsreus Allianz boekt hogere winst.

April, 2015

30-04 Vergadering bestuur over de voortgang mede na uitspraken minister Dijsselbloem en het Europese Hof. Afgesproken is dat we in mei een extra overleg voor advies aan onze advocaat en actuaris.

30-04 Vertegenwoordiging van het bestuur heeft gesprek met tweede kamerlid mevrouw Schouten van de ChristenUnie om onze problematiek te verduidelijken.

29-04 Dit is de Uitspraak van het Europese Hof waar het KiFiD op wacht voordat ze verder gaan met de door onze stichting ingediende voorbeeldcases.

15-04 Dijsselbloem roept Allianz op om met Stichting Allianz DINPlan Dupe in overleg te treden. In het algemeen overleg over de woekerpolis affaire op 15 april 2015 deed minister Dijsselbloem van Financiën - daartoe uitgedaagd door woordvoerder Merkies van de SP - een oproep aan Allianz eindelijk in overleg te treden met Stichting Allianz DINPlan Dupe. De commissie Financiën wilde van de minister weten waarom het al tien jaar niet lukt om afdoende oplossingen voor het woekerpolisprobleem te vinden. Gesproken werd over onvoldoende gevolg geven van de verzekeraars aan de eerdere afspraken met minister en AFM, over de gebrekkige kwaliteit van de hersteladviezen en de kosten ervan. Verzekeraars spannen zich onvoldoende in om gedupeerden te activeren. Verschillende fracties wezen op het bij gedupeerden ontbreken van ieder vertrouwen in verzekeraars en tussenpersonen als een verklaring voor deze "passiviteit" bij gedupeerden. In dat licht wees commissielid Merkies op de ervaringen van de Stichting Allianz DINPlan Dupe, een stichting waarin gedupeerden met dezelfde Allianz woekerpolis zich hebben 'samengepakt' om als groep met Allianz in overleg te treden over een oplossing. Al drie jaar lang weigert Allianz elk contact met de stichting. Alleen één op één wenst Allianz met aangesloten gedupeerden te spreken over een aanpak. Hierop reageerde minister Dijsselbloem met een oproep aan Allianz om wel met de Stichting te overleggen. Overigens, hersteladviezen leiden - in het beste geval !- tot minder toekomstige schade in nog lopende polissen. Woordvoerders van SP, PvdA, D66, PVV riepen de minister op om zich uit te spreken over het compenseren door verzekeraars van in het verleden geleden schade. Het is zeer teleurstellend dat de minister daarop (nog?)niet inging.
Lees hier letterlijk verslag van oproep Minister Dijsselbloem.

15-04 Vier leden bestuur van de stichting zijn naar Den Haag getogen om op de publieke tribune te horen en te aanschouwen hoe minister Dijsselbloem en de politici het woekerpolis probleem gaan oplossen.

07-04 Vertegenwoordiging van het bestuur heeft gesprek met tweede kamerlid de heer Koolmees van D66 om onze problematiek te verduidelijken en met de vraag de zaak nogmaals aan de orde te brengen.

03-04 VVD tweede kamerlid mevr. de Vries heeft geen tijd voor een gesprek en antwoord schriftelijk op vragen.

01-04 Vertegenwoordiging van het bestuur heeft gesprek met tweede kamerlid de heer Merkies van de SP om onze problematiek te verduidelijken en met de vraag de zaak nogmaals aan de orde te brengen.

Maart, 2015

31-03 Vergadering bestuur te Tilburg ter voorbereiding gesprekken Tweede Kamerleden.

09-03 Alle tweede Kamerleden met het woekerpolisdossier in hun portefeuille ontvangen een brief van de Stichting een afschrift hiervan is naar de deelnemers verzonden.

05-03 Het bestuur van de Stichting DinPlan Dupe heeft kennisgenomen van het rapport van de Commissie Verzekeraars dat op uitnodiging van minister Dijsselbloem is gemaakt. Het bestuur is van mening dat dit een volledig naar de verzekeraars toegeschreven propaganda rapport is dat op geen enkele wijze rekening houdt met de gedupeerde burgers met beleggingsverzekeringen. In het rapport wordt tevens melding gemaakt dat het slecht gaat met de verzekeringsbranche, hoewel vorige week Allianz mededeelde in de Benelux miljardenwinsten te maken.

Februari, 2015

26-02 CEO Laarberg van Allianz is trots met miljarden winst van Allianz Benelux NV en zegt veel te investeren in hersteladvies woekerpolissen. Lees op website van InFinance: Premie-inkomen en winst Allianz stijgen.

12-02 Bestuursvergadering in Rotterdam van 18:00 tot 21:00.

09-02 Vertegenwoordiging van het bestuur heeft gesprek met tweede kamerlid Nijboer van de PvdA om onze problematiek te verduidelijken en met de vraag de zaak nogmaals aan de orde te brengen.

02-02 RadarTV besteedt een groot deel van haar uitzending aan de Woekerpolis bij het Europese hof. De Stichting Allianz DinPlan Dupe is vertegenwoordigd door haar voorzitster. De met de stichting samenwerkende advocaat Mr. Adri Kranenburg vertelde dat de KiFiD al de zaken tijdelijk stil heeft gelegd in afwachting tot het oordeel van het Europese Hof. In de uitzending werd de woeker aanschouwelijk gemaakt van de Allianz polissen. Bekijk hier de uitzending.

Januari, 2015

31-01 Vanuit het bestuur zijn naar diverse politici en politieke partijen brieven verzonden om nogmaals aandacht te vragen voor onze strijd naar gerechtigheid en compensatie.

01-01 Wij wensen u allen een gezond en voorspoedig 2015.
We zijn in afwachting van de uitkomsten van de behandeling van de drie voorbeeld cases die neergelegd zijn bij het KiFiD. Wij wensen het KiFiD veel wijsheid toe in haar werk. Graag nodigen wij Allianz uit om met ons in gesprek te gaan en deze affaire mooi en eerlijk met de gedupeerden af te werken.

2014

December, 2014

11-12 Bestuursvergadering in Eindhoven van 18:00 tot 21:00.

06-12 De stichting werkte mee aan een artikel van de consumentenbond in haar geldgids: 12 foefjes uit de trukendoos van de verzekeraars.

November, 2014

02-11 Deelnemers ontvangen verslag vergadering bestuur.

Oktober, 2014

30-10 Bestuursvergadering in Eindhoven van 18:00 tot 21:00.

23-10 De Ombudsman Financiële Dienstverlening Mr. Monster bevestigt schriftelijk de afspraken gemaakt op 9 oktober aan inzenders van de Stichting Allianz DinPlan Dupe.

14-10 KiFiD legt alle zaken stil in afwachting van uitspraak Europese Hof van Justitie: KiFiD wacht af.

09-10 Voorzitter Mevr. Clerx en advocaat Mr. Kranenburg hadden in Den Haag een goed gesprek met Ombudsman Financiële Dienstverlening Mr. Monster. De Ombudsman gaf ons de gelegenheid om de aanpak van de Stichting Allianz DINPlan Dupe, opdrachtgever van advocaat en actuaris, toe te lichten. Meer algemeen is gesproken over de achtergronden van de woekerpolis-affaire en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Uiteindelijk heeft de Ombudsman toegezegd dat het verzoek van de deelnemers wordt ingewilligd. De drie proefcases gaan door naar de Geschillencommissie van het KiFiD, de klachten van de overige deelnemers worden aangehouden. Dat betekent dat die dossiers voorlopig bij de Ombudsman blijven in afwachting van wat er in de proefprocedures gaat gebeuren. Het hoeft geen betoog dat het bestuur verheugd is over de opstelling van de Ombudsman. Wij kunnen ons nu helemaal richten op de proefprocedures. Alle klagers krijgen van de Ombudsman nog schriftelijk bericht over de aanhouding van de klacht. Deelnemers die nog geen klacht bij het KiFiD hebben ingediend raden wij aan dat tijdig te doen. Volgende stap is nu de reactie van Allianz op de klaagschriften in de drie proefprocedures. Wij houden u op de hoogte!

01-10 Deelnemers die mee willen helpen aan het meer onder de aandacht van de financiële misleiding van Allianz roepen we op zich te melden via info@allianzmisleidt.nl. Op diverse niveaus willen we de publiciteit zoeken en invloed uitoefenen want Allianz sleurt steeds meer integere burgers in een financiële malaise.

01-10 Nieuws van KiFiD: Klachtenbehandeling bij KiFiD eenvoudiger, sneller en gratis.

September, 2014

25-09 Bestuursvergadering in Eindhoven van 18:00 tot 21:00.

25-09 Bericht ontvangen dat deelnemer, die de KiFiD procedure zonder medewerking van de Stichting heeft verloren, in hoger beroep gaat.

22-09 Op 28 augustus hebben we al gemeld dat Allianz een nieuwe truc inzet om zich beter te positioneren als het ooit op een rechtszaak aankomt. Ze hebben het Verbond van Verzekeraars ingeschakeld om een tevredenheidsonderzoek uit te voeren.
De Stichting DinPLan Dupe heeft haar vraagtekens over dit onderzoek??
1. Het Verbond van Verzekeraars schrijft dat ze regelmatig een onderzoek houden en willen weten of u tevreden bent. Een kleine steekproef van de Stichting DinPlan Dupe wijst uit dat alle ondervraagden in verleden en heden nog nooit een onderzoek van het Verbond van Verzekeraars heeft meegemaakt. Wat bedoelen ze dan met regelmatig??
2. Het is een telefonisch onderzoek en een aantal klanten zijn erg boos over Allianz. De vraag is of een telefonisch onderzoek wel representatief is als frustratie het gesprek beïnvloed?
3. Er zijn boze klanten die er hun buik zo vol van hebben dat ze niet willen meewerken, deze zullen waarschijnlijk niet worden meegenomen in de resultaten, conclusie dit is een onderzoek waar geen waarde aan te ontlenen is.
4. De klanten worden door Allianz uitgezocht en er zullen daardoor een aantal gedupeerden niet worden bevraagd, conclusie een onderzoek zonder waarde.

02-09 Onze website nu ook geschikt voor tablets en smartphones.

Augustus, 2014

28-08 Nieuwe deelnemer aan de Stichting meldt dat hij ineens door het Verbond van Verzekeraars (een belangenvereniging van particuliere verzekeraars) wordt benaderd voor een klantentevredenheidsonderzoek in opdracht van Allianz over het Dynamisch Investerings Plan. Het bureau GFK gaat dit uitvoeren. Op de website van GFK staat letterlijk "Ons team van onderzoeksexperts zet big data om in smart data waardoor onze klanten (lees Allianz) de beste strategieën kunnen creëren". Waarschijnlijk worden alleen gedupeerden bevraagd die zich (zover zij weten) nog niet hebben aangemeld bij de stichting. Weet goed dat de gedupeerden al vele jaren nooit iets vriendelijks van Allianz hebben gehoord.
Allianz probeert duidelijk munitie te verzamelen om sterk te staan in de strijd. Eerst zet Allianz zwaar geschut in met een duur advocatenkantoor (NautaDutilh) om haar belangen tegen een particuliere klant te verdedigen. Nu schakelen ze heel sluw de belangenvereniging van verzekeraars omdat deze objectief lijkt maar is subjectief en deze betaalt een onderzoeksbureau. Wat kunnen we nog meer verwachten, van de "kat in het nauw die rare sprongen maakt"?

19-08 Het financiële klachteninstituut KiFiD meldt per brief aan de deelnemers van de Stichting DinPlan Dupe, die hun klacht hebben ingediend bij het KiFiD, dat een gesprek zal gaan plaatsvinden op 9 oktober 2014 tussen de Ombudsman Financiële Dienstverlening en de advocaat en bestuurder van de Stichting.

15-08 Mededeling: KiFiD-uitspraak over een DIN Plan polis:
Op 29 juli 2014 heeft de Geschillencommissie van het KiFiD een uitspraak over een DIN Plan polis gedaan. De vordering van de betreffende polishouder wordt afgewezen. Het betreft een nogal specifieke casus (oude polis, vrijwel geen overlijdensrisicopremie) De Stichting is niet bij deze procedure betrokken geweest. Analyse van de uitspraak leert dat veel van de door de Stichting aan de orde gestelde kwesties in deze zaak niet aan de orde zijn gesteld. Ook zijn veel van de argumenten die in de onlangs door de Stichting gestarte proefprocedures bij het KiFiD naar voren worden gebracht, in deze casus niet aangevoerd.
Uit deze uitspraak kunnen dan ook weinig conclusies worden getrokken voor wat betreft de klachten van de aangeslotenen, anders dan dat het voor de betrokkene jammer is dat zijn vordering vooralsnog is afgewezen.
Momenteel blijken deelnemers actief door Allianz te worden benaderd om hun van het indienen van een klacht bij het KiFiD af te laten zien. Jammer is dat Allianz de recente uitspraak gebruikt om deelnemers te ontmoedigen. Bij de Stichting is evenwel ook een uitspraak van 3 jaar geleden van de Beroepscommissie van het KiFiD - de hogere beroepsinstantie - bekend over een DIN Plan polis. Daarin is de klager door de Beroepscommissie uiteindelijk volledig in het gelijk gesteld.

12-08 Bestuursvergadering in Eindhoven. Diverse onderwerpen onder de aandacht gebracht. De deelnemers ontvangen een verslag.

02-08 Vanuit commerciële anti-woekerpolis bedrijven (meestal werkend op no cure no pay basis) wordt druk op de Stichting gelegd om aan te sluiten. De Stichting wil niet verdienen aan de gedupeerden en zal zich niet inlaten met dit soort partijen.

01-08 Allianz Levensverzekeringen Nederland doet aan deelnemers diverse aanbiedingen ten behoeve van hersteladvies. Ofwel we bekennen geen schuld maar we komen u met dit en dat tegemoet. Allianz komt met twee heren op bezoek en probeert de deelnemers te overtuigen dat ze het beste met ze voor hebben. Ook worden deelnemers uitgenodigd om naar Rotterdam te komen. Telkenmale heel hoffelijk maar strikt vertrouwelijk want anderen mogen niet weten welke aanbieding zij u doen. U mag meteen een geheimhoudingscontract tekenen.
U hebt het volste recht hierop in te gaan, wij denken dat u er beter aan doet de zaak aanhangig te maken bij het KiFiD.

Juli, 2014

29-07 Een aantal deelnemers hebben deze maand gesprekken met Allianz gehad. Helaas blijken de voorstellen ter compensatie van Allianz ver beneden de maat. Wat nogmaals bewijst dat Allianz wil compenseren en dus toegeeft dat er iets niet goed is met de polissen!

29-07 Geschillencommissie van het KiFiD doet uitspraak over een DIN Plan polis van een deelnemer. De zaak is niet onder begeleiding van de Stichting gevoerd. Wij berichten u later over de uitslag en de impact.

18-07 Per 25 april 2014 heeft Allianz een aantal fondsen samengevoegd. Vandaag blijkt dat deze fondsen in rendement dalen. De belegger is weer de dupe van Allianz acties.

14-07 Nog steeds melden nieuwe lotgenoten zich aan bij de stichting en veel lotgenoten storten een tweede investering om de oorlogskas te spekken. Allianz kan niet blijven doorgaan met het duperen van haar klanten!

11-07 Vele lotgenoten van Allianz dienen individueel hun klachtendossier in bij het KiFiD. Drie voorbeeld cases zijn gestuurd waarvan we aan KiFiD hebben aangegeven dat deze voorbeelden zijn van wat er in bijna alle dossiers speelt. In augustus volgt nog een vierde voorbeeld casus.

Juni, 2014

28-06 Stichting houdt bijeenkomst voor gedupeerden in Utrecht en geeft hulp bij de invullen van de KiFiD klachtenformulieren.

25-06 Advocaat Adri Kranenburg schrijft in zijn Blognote: Woekerpolisaffaire een Europese boemerang?

18-6 Onze website nu ook vindbaar via woekerpolis.startpagina.nl.

18-06 Bericht op NU.nl: Nieuwe rechtszaak tegen Aegon om woekerpolissen. Dit is een nasleep van de zaak Aegon / Koersplandewegkwijt. Medio 2013 heeft de Stichting Koersplandewegkwijt van de Hoge Raad gelijk gekregen.
@ Wat speelde er?
In de algemene voorwaarden was niet opgenomen hoe de overlijdensrisicoverzekering wordt berekend. Het Hof heeft dit verder ingevuld en geoordeeld dat de overlijdensrisicopremie, mede gelet op de marktpremie, veel lager had moeten zijn. De Hoge Raad heeft die uitspraak van het Hof bekrachtigd. Voor de leden van de Stichting werden de premies door Aegon herberekend. De uitspraak van de HR wordt nu ook doorgetrokken naar andere Aegon-polissen waar dit probleem speelt. Het lag voor de hand dat Aegon dit zou doen. Stichting Koersplandewegkwijt is ook een privé initiatief net als Stichting Allianz DINPlan Dupe. Het is een mooi resultaat. Punt blijft wel dat er maar op één onderdeel (overlijdensrisico) wordt gecompenseerd. De bedragen blijven bescheiden (€300 - €400) Het niet regelen van de wijze van berekenen van de overlijdensrisicoverzekering speelt overigens niet in de Allianz DIN Plan polissen. Wel heeft de Hoge Raad een aantal beslissingen genomen die ons zeker zullen helpen in onze strijd tegen Allianz.

15-06 Betekenis advies Advocaat Generaal Europese Hof inzake Nationale Nederlanden(NN). Tijdens de Derde Deelnemersdag van onze Stichting Allianz DINPlan Dupe 7 juni jl. stelden deelnemers het eventuele effect van de procedure die Nationale Nederlanden (NN) bij het Europese Hof heeft aangespannen, aan de orde. Wat is de betekenis voor onze strijd? De advocaat namens de stichting wees er toen op dat hij reeds in de brief die hij 31 maart 2014 namens de Stichting aan Allianz stuurde, naar deze nog lopende procedure heeft verwezen. Allianz verweert zich namelijk op vergelijkbare wijze als NN tegen onze bezwaren betreffende de door Allianz ingehouden kosten. 12 Juni 2014 heeft de Advocaat Generaal nu advies aan het Europese Hof uitgebracht. Het Europese Hof neemt een dergelijk advies meestal over. Ervan uitgaande dat dit nu ook het geval zal zijn, heeft de uitspraak grote gevolgen voor onze zaak: de woekerpolis Allianz DIN Plan. Kort samengevat vindt de Advocaat Generaal dat uit de Europese Richtlijn waarop NN zich beroept, in tegenstelling tot wat NN denkt, juist volgt dat de verzekeraar voldoende informatie over kosten en inhoudingen moet geven, zodat aan potentiële verzekerden tevoren het verband tussen premie en opbrengst duidelijk is. Het antwoord op vragen als: Welk deel van de premie wordt gebruikt voor investering en wat voor andere doeleinden? Over enkele maanden volgt de uitspraak van het Europese Hof. Deze uitspraak zou voor onze zaak wel eens van grote betekenis kunnen zijn. Lees tekst op website EU

13-06 Begeleiding in Utrecht voor het invullen van KiFiD klachtenformulieren voor de eerste lichting door Allianz afgewezen interne klachten.

07-06 Grote opkomst van lotgenoten in Utrecht. Geeft eens te meer aan dat de gedupeerden het werkelijk frustrerend vinden wat Allianz hen aandoet. De actuaris en de advocaat lieten nogmaals zien hoe doordacht Allianz steeds maar weer kosten berekend en doet alsof ze alles netjes regelen voor haar klanten. Bestuur kreeg alle lof voor haar inspanningen.

Mei, 2014

21-05 Bestuursvergadering in Eindhoven waarin we samen tactisch plannen maken voor de strijd die door Allianz steeds weer wordt aangewakkerd.

5 tot 20 mei Vele deelnemers van de Stichting krijgen een uitvoerige brief van Allianz, waarin wordt uitgelegd hoe Allianz helemaal nooooooit iets fout heeft gedaan. Hoe Allianz volgens haar onbescheiden mening goed zorgt voor haar polishouders en dat ze met 0,001% van de polishouders een persoonlijk gesprek hebben gehad en dat de polishouder tevreden naar huis is gegaan. Met wat voor tevredenheid is ongewis.

April, 2014

23-04 Mail met aankondiging voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht op 7 juni

25-04 Allianz voegt op eigen initiatief fondsen samen, is dit voor de belegger beter over voor Allianz? Lees op website Allianz.

23-04 Bestuursvergadering in Eindhoven over de aanpak van de gang naar KiFiD

09-04 Deelnemende lotgenoten ontvangen e-mail met informatie over de gang van zaken en de vorderingen van het werk van de Stichting

07-04 TROS radar uitzending: Verjaring woekerpolis van de baan.

04-04 Allianz schrijft brief aan alle lotgenoten, dat ze "zo hun uiterste best doen" en geven weer geen antwoord op de brieven en de vragen van advocaten en lotgenoten! Weer stellen ze dat de voor de lotgenoten werkende advocaat niet namens de lotgenoten spreekt. Om gek van te worden, ze blijven spelletjes en verstoppertje spelen met de klanten.

Maart, 2014

31-03 Mr. Kranenburg schrijft namens de Stichting nogmaals een brief aan Allianz en vraagt wederom om duidelijkheid en geeft weer precies aan waar het schort bij de DinPlan polissen.

29-03 Boze brief van lotgenoot, zorgt dat Allianz haar handen in onschuld probeert te wassen en stuurt lotgenoot naar KiFiD. Lees boze brief aan Allianz.

20-03 Bestuursvergadering in Vught. Deelnemers ontvangen een verslag van deze vergadering binnen enkele weken.

18-03 Allianz schrijft aan diverse lotgenoten een brief met een status overzicht. Lotgenoten ontvangen voor 1 april van de Stichting een mailbericht over hoe deze brief te interpreteren.

16-03 Verschillende lotgenoten hebben een brief van Allianz ontvangen met een statustabel van de beleggingsverzekering en de inhoudingen. Wij wijzen u erop dat deze tabel onvolledig is.

Allianz zendt brief aan lotgenoten van Allianz dat ze eind april haar fondsen aanpast en sommige samenvoegt. Het is onduidelijk of de klanten daar voor- of nadeel aan hebben. Wel is het duidelijk dat de beleggingen volledig door Allianz wordt geregeld en alle risico's bij de klanten blijven liggen!

Februari, 2014

20-02 Bestuursvergadering in Vught, mede aangaande keuze welke 5 voorbeeld cases worden ingezet in de strijd tegen Allianz. Deelnemers ontvangen verslag bijeenkomst binnen enkele weken.

Januari, 2014

27-01 TROS Radar gaat in haar uitzending opnieuw in op de klantonvriendelijke wijze waarop Allianz met haar klanten omgaat en weer niet haar beloftes nakomt. In dit geval ging het over verzekeringen van ZZP-ers.

24-01 Steeds meer lotgenoten sluiten zich aan bij de Stichting, alle nieuwe leden maken een inhaalslag in de correspondentie met Allianz.

14-01 Bestuursvergadering in Vught aangaande strategie en wijze waarop Allianz zaken frustreert.

13-01 Tros Radar besteedt opnieuw aandacht aan de Stichting en het gevecht tegen de onwil van Allianz. Bekijk de uitzending (na 27 minuten)

01-01 Wij wensen alle deelnemers een gezond, gelukkig en strijdbaar 2014. We blijven strijden voor gerechtigheid en het einde aan het door Allianz opgetrokken rookgordijn aan inhoudingen. We blijven strijden voor compensatie van de onttrokken gelden, die we in alle vertrouwen bij Allianz hebben belegd.

2013

December, 2013

23-12 Arno van Geet van Allianz Nederland Levensverzekeringen NV probeert aantal deelnemers met een aardig briefje over te halen om met hem te gaan praten. Het is duidelijk dat hij de stichting en haar standvastigheid wil ondermijnen. Heer van Geet als u iemand een goed 2014 wenst, meen dat dan ook en doe daar dan ook iets aan. Deze brief komt slinks over!

21-12 Stichting Allianz DinPlan Dupe bestaat vandaag 1 jaar!

20-12 Leden ontvangen een modelbrief om een reactie te geven op de nietszeggende brief van Allianz.

10-12 Bestuursvergadering stichting te Vught

06-12 Allianz stuurt naar alle leden die brieven hebben gestuurd naar Allianz een brief waarin ze ingaan op de vragen gesteld in juni door de advocaat in opdracht van de Stichting. Eens te meer wordt duidelijk dat Allianz de duidelijk gestelde vragen niet serieus neemt en haar klanten verhalen schrijft die niet echt antwoorden geven op de gestelde kwesties. Allianz laat zien dat haar zorgplicht niet verder gaat dan mooie volzinnen en haar handen wast in onschuld.

05-12 Website en mailserver 12 uur onbereikbaar wegens Ddos aanval op provider.

November, 2013

29-11 Allianz Nederland reageert voor het eerst naar enkele polishouders op de brief van de stichting van 3 juni j.l. Wederom wordt de kern van de punten niet geraakt en wordt de stoep weer schoongeveegd. Wederom probeert Allianz haar handen in onschuld te wassen en zeggen dat ze alles in een persoonlijk contact netjes willen oplossen. Ze claimen dat dit soort gesprekken met polishouders afgelopen jaar veel is gebeurd, helaas kennen wij niemand die zo'n gesprek heeft gehad met Allianz en Allianz nu het vertrouwen geeft. Stemmingmakerij! Onderwijl blijft Allianz zich verschuilen achter alles en iedereen.

19-11 Vragenlijst naar alle deelnemers gestuurd voor een volgende stap in de weg naar rechtvaardigheid

15-11 Nieuwe aangesloten deelnemers ontvangen welkomstbrief en ze worden hulpgeboden bij het sturen van brieven naar Allianz

08-11 Binnen 1 week na de uitzending van Tros Radar hebben meer dan 200 gedupeerden vragen gesteld aan de Stichting

08-11 Persbericht van Allianz: De Duitse verzekeraar Allianz heeft vorig kwartaal meer winst behaald dan in dezelfde periode vorig jaar, ondanks de schade van de overstromingen in Midden-Europa van deze zomer. Onder de streep hield het concern eind september ruim anderhalf miljard euro over, een stijging van meer dan vijf procent op jaarbasis.

05-11 Binnen 1 dag na de uitzending van Tros Radar maken 12 nieuwe lotgenoten de deelname som over om de oorlogskas te vergroten.

04-11 Facebook pagina van de stichting is online, ga naar Stichting-Allianz-Misleidt

04-11 Tros Radar besteedt in haar uitzending van 4 november aandacht aan de lotgenoten van de woekerpraktijken van Allianz. In de voorbereiding zijn diverse interviews gehouden met actuaris, advocaat en gedupeerden waaronder de voorzitter van de Stichting Allianz DinPlan Dupe! Het ontstaan van deze stichting is het gevolg van een oproep van Tros Radar aan lotgenoten om zich te verzamelen. Bekijk de uitzending

Oktober, 2013

24-10 Bestuur uitbreiding met twee lotgenoten Cees Pastoor en Hans van Nes

24-10 Vergadering bestuur met daarbij gesprekken aspirant bestuursleden

15-10 Allianz schrijft brief aan de advocaat van de stichting dat ze nu ineens wel de dossiers gaan doornemen. Maar wederom geen antwoorden op de duidelijke vragen die door de advocaat gesteld zijn in zijn brief van 3 juni j.l. aan Allianz. Het motto van Allianz is duidelijk pappen en nathouden ofwel haar klanten onduidelijkheid geven en continu weigeren antwoorden te geven op vragen.

07-10 Deelnemers ontvangen verslag bijeenkomst van 28 september j.l. en worden per mail op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.

04-10 De Stichting Allianz DinPlan Dupe heeft via haar advocaat snel en resoluut gereageerd op de opstelling van Allianz wegens het verzaken van haar informatie -en haar zorgplicht jegens haar klanten. De leden hebben per mail een kopij van de brief ontvangen. Een degelijke klachtomschrijving over diverse voor de klant onbekende inhoudingen wordt door Allianz geheel genegeerd.

03-10 Van die deelnemers, die nog niet de brief met de gespreksvoorwaarden hadden ingestuurd, vernemen we dat zij van Allianz een uitnodiging voor een gesprek hebben ontvangen. Ondertussen hebben deze deelnemers alsnog de voorwaarde brief naar Allianz gestuurd. Een bewijs dat we collectief achter de doelstellingen van de Stichting staan.

01-10 Reactie Allianz op brief deelnemers over voorwaarden voor individuele gesprekken over onze bezwaren Kennelijk is dit een reactie van een op advies van de Stichting aan Allianz geschreven brief. Hierin stelt elke deelnemer tevoren harde voorwaarden aan ingaan op een eerder door Allianz aangekondigde uitnodiging voor een individueel gesprek met Allianz over de DIN Plan polis. Er zijn twee versies van deze reactie van Allianz d.d. 27 september. Sommige deelnemers krijgen bericht dat hun dossier is geanalyseerd en dat geen gronden zijn gevonden om aan de klachten tegemoet te komen. Allianz ziet geen aanleiding om over de klachten in gesprek te gaan. Andere deelnemers krijgen bericht dat hun dossier wel aanleiding geeft om over de klachten in gesprek te gaan. Het lag in de bedoeling van Allianz, zo stelt de brief, om betrokkene in de eerste week van september uit te nodigen. Omdat de deelnemer intussen heeft laten weten alleen onder drie harde voorwaarden met Allianz in gesprek te willen en Allianz zegt deze voorwaarden niet reëel te vinden worden deze deelnemers vooralsnog niet voor een gesprek uitgenodigd. In beide versies blijft iedere inhoudelijke onderbouwing uit. Allianz verwijst in versie twee naar de brief van deelnemers d.d. 9 september 2013 over stringente voorwaarden, te verbinden aan een eventueel individueel gesprek tussen deelnemer en Allianz. Allianz is gevraagd om reactie binnen tien dagen. Kennelijk heeft Allianz haar antwoord 27 september gepost, met de bedoeling om hem prompt ná de deelnemersbijeenkomst van 28 september op de mat te laten vallen, een doorzichtige nieuwe poging de groep uit elkaar te spelen. Allianz komt niet weg met dit kat en muisspel. Dat tonen recente ontwikkelingen rond de woekerpolis wel aan. Allianz DINPlan Dupe laat dit niet gebeuren.

September, 2013

28-09 28 september jl. waren de deelnemers bijeen in Utrecht. De opkomst was hoog. De stemming vastberaden en doelgericht. Het bestuur heeft zich verantwoord over de achterliggende periode: Wat is gedaan? Wat is bereikt? Wat is uitgegeven. Vervolgens is met de deelnemers de koers voor de toekomst uitgezet. Duidelijk is dat Allianz niet inhoudelijk wil reageren op de inhoudelijke bezwaren tegen de Allianz DIN Plan polis die door de Stichting zijn aangevoerd. Allianz weigert direct overleg met de Stichting en de advocaat. Wel probeert Allianz de groep uit elkaar te spelen door om de Stichting heen rechtstreeks richting individuele deelnemers te reageren. Iedere inhoudelijke reactie blijft overigens nog steeds uit.

02-09 Brief opgesteld voor leden als antwoord op invitatie Allianz.

Augustus, 2013

28-08 Tussentijds strategisch beraad van bestuur om werkwijze Allianz.

20-08 Allianz schrijft brief aan gedupeerden dat ze graag met hen persoonlijk in gesprek willen. Zij vinden dat de verzekerden geen advocaat mogen machtigen. Dit is een verdeel en heers tactiek om zo elke klant op advocaat kosten te jagen. Tevens willen ze met hun juridisch leger liever één persoon aanvallen dan de hele stichting.

05-08 Allianz stuurt brief aan de door de stichting en gedupeerden gemachtigde advocaat met de strekking dat deze niemand vertegenwoordigd en zich niet met deze zaak moet bemoeien.

01-08 Voorbereidingen gestart voor een leden- en andere gedupeerden bijeenkomst in september.

Juli, 2013

19-07 Boze DinPlan polishouder schrijft zijn frustratie over ALLIANZ Keizer der Woekeraars

17-07 Bestuursvergadering om 19:00 in Vught

Stichting SNS Compensatie Participatie Certificaten, de belangenvereniging van de gedupeerden, heeft van SNS Bank een compensatieaanbod gekregen. De voorzitter van de Stichting is tevreden: Ik kan dit aanbod ondersteunen. De gedupeerden hebben vanaf 2003 in totaal €57 mln. in Participatie Certificaten van SNS Bank geïnvesteerd. De inleggers kwamen er vorig jaar pas achter dat het hier achtergestelde obligaties betrof, een categorie effecten die bij de nationalisatie van SNS Reaal onteigend is. Er bestaat weinig twijfel over dat SNS Bank de certificaathouders heeft misleid over de aard van de certificaten. Eerder oordeelde KiFiD al dat SNS Bank de kopers van certificaten onvoldoende heeft gewaarschuwd voor beleggingsrisico's. De Stichting SNS Compensatie Participatie Certificaten wordt bijgestaan door onze advocaat Adri Kranenburg van Vliet & Burg in Amsterdam.

08-07 Aantal deelnemers blijft groeien.

Allianz Nederland Levensverzekeringen NV schrijft aan elke deelnemer die een brief heeft gestuurd dat het een complexe materie is. Het is ook zeer moeilijk om iets wat krom is recht proberen te parten.

05-07 AMweb.nl schrijft artikel over de Stichting Allianz Dinplan Dupe met een interview met advocaat Adri Kranenburg

Juni, 2013

04-06 E-mail aan deelnemers met een brief ter ondersteuning van de brief van de advocaat.

03-06 Namens de stichting een brief verzonden naar Allianz Nederland Levensverzekeringen NV door van Vliet en Burg Advocaten.

Mei, 2013

27-05 Bestuursvergadering in Vught

20-05 Programma TROS - RADAR besteedt opnieuw aandacht aan woekerpolisaffaire uitzending gemist

April, 2013

30-04 Het aantal deelnemende gedupeerden van Allianz loopt gestaag toe.

08-04 Rapport implementatie flankerend beleid aangeboden aan minister Dijsselbloem. Deloitte laat zien dat ze een slecht onderzoek hebben gehouden, de bevindingen komen niet overeen met de werkelijkheid.

03-04 Bestuursvergadering in Vlijmen.

01-04 Reeds 3/4 van alle dossiers zijn binnen.

Maart, 2013

07-03 Oproep leden om alle dossiers te kopiëren en deze te naar ons te zenden.

06-03 E-mail met brief van bestuur aan deelnemende lotgenoten verzonden voor het inzenden van dossiers, we pakken dit per polis aan. Zie brief

05-03 Bestuur gaat overeenkomst aan met actuaris en advocaat

Februari, 2013

23-02 Bestuursvergadering te Tilburg.

13-02 De benodigde 50 donateurs voor fase 1 van de strijd zijn binnen 10 dagen behaald!

11-02 Allianz bericht in haar nieuwsbrief dat ze in de toekomst minder kosten gaan berekenen. Dit bericht zegt niets over compensatie over de teveel berekende kosten van voorgaande jaren, bericht

09-02 Bestuursleden houden een belactie onder lotgenoten om samen de strijd aan te gaan via het deelnemen aan de stichting.

03-02 Mail naar lotgenoten om hen te attenderen een donatie te doen.

02-02 Nieuwe verhalen van gedupeerden toegevoegd.

Januari, 2013

23-01 Nu al 286 bezoekers van de website in 10 dagen.

14-01 Brieven aan lotgenoten gestuurd voor deelname en donaties.

09-01 Bestuurslid geeft uitleg over het slachtofferschap van Allianz aan docenten en leerlingen van de actuarissenopleiding. Tijdens het gesprek ontvangt hij goede tips en inzichten vanuit diverse perspectieven. Bekijk presentatie.

03-01 Twitter account aangemaakt @Allianzmisleidt, Bankrekeningnummer toegekend 1774.57.597, Kamer van Koophandel nummer toegekend 56768540.

2012

December, 2012

25-12 Website www.allianzmisleidt.nl is online.

21-12 Oprichting Stichting DinPlan Dupe bij Notaris Vermeeren en Dietz in Maastricht.

November, 2012

30-11 Opzet stichting en samenstellen bestuur.

25-11 Besprekingen strategie met actuarissen en juristen.

01-11 Reeds 135 lotgenoten melden zich aan bij Tros Radar lotgenoten woekerpolissen van Allianz.

Oktober, 2012

29-10 Tros Radar vertelt in haar TV uitzending over de eerste bijeenkomst van lotgenoten en doet een oproep aan mede lotgenoten zich aan te sluiten. Bekijk uitzending. Meteen melden zich nog eens 45 lotgenoten aan.

27-10 Eerste bijeenkomst met lotgenoten in Utrecht. Na presentaties door de advocaat, de actuaris en een lotgenoot zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak die ons voor ogen staat om Allianz te dwingen tot veel hogere compensatie van de geleden schade dan waar momenteel sprake van is.Algemeen woekerpolisnieuws

September, 2022

22-09 In AM nieuws: Spijtbetuiging assurantietussenpersoon.

22-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het voordeel van consument met een klacht over de tussenpersoon UMG Verzekeringen B.V over de informatie van zijn beleggingsverzekering. De geschillencommissie vindt terecht dat de tussenpersoon verkeerde of te weinig informatie heeft gegeven aan consument!

21-09 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over de beleggingsverzekering bij ABNAMRO. De commissie van Beroep bevestigt oordeel gechillencommissie, dat de consument wel goed ingelicht is door de verzekeraar!

21-09 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over de beleggingsverzekering bij AEGON. De commissie van Beroep bevestigt oordeel gechillencommissie, dat de consument wel goed ingelicht is door de verzekeraar!

21-09 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over de beleggingsverzekering bij ABNAMRO. De commissie van Beroep bevestigt oordeel gechillencommissie, dat de consument wel goed ingelicht is door de verzekeraar!

20-09 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over de beleggingsverzekering bij Goudse Levensverzekeringen. De commissie van Beroep bevestigt oordeel gechillencommissie, dat alles is verjaard!

Augustus, 2022

31-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de consument wel degelijk goed geinformeerd is in 1997.

31-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de consument wel degelijk goed geinformeerd is in 1995.

30-08 René Graafsma schrijft: ASR, van Zwart Licht naar Dwaallicht.

29-08 AFM vraagt beleggingsondernemingen om reactie op aanvulling leidraad.

29-08 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over de beleggingsverzekering bij ASR. De commissie van Beroep bevestigt oordeel gechillencommissie, dat de klacht verjaard is!

26-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van de van ABNAMRO bank met betrekking tot de beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de klachten van de consument over wanbeleid en desinformatie van de bank onjuist is.

26-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de beleggingsverzekering bij ABNAMRO. De geschillencommissie oordeelt dat de consument te laat is met zijn klacht.

17-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van de van Lanschot Bank met betrekking tot de beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de consument te laat is met zijn klacht.

10-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie ziet wel dat er veel onduidelijkheid is bij wat de verzekeraar allemaal gedaan heeft, maar ziet niet hoe zwaar de consument is gedupeerd.

05-08 FTM schrijft in een interview met hoogleraar Dirk Bezemer De pensioenfondsen en de adviessector denken als vermogensbeheerders, niet als pensioenbetalers.

05-08 AMweb schrijft: Allianz ziet operationeel resultaat verdubbelen in eerste halfjaar 2022.

03-08 NRC schrijft: Consument staat in de kou bij het KiFiD.

03-08 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over de tussenpersoon over de informatie van zijn beleggingsverzekering. De commissie van Beroep vindt dat de tussenpersoon niets verweten kan worden. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

03-08 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met het aanteken van een beroep over zijn beleggingsverzekering. De commissie van Beroep vindt dat de conusment eerstzijn zaakjes beter op orde moet brengen.

Juli, 2022

22-07 AM meldt: NN moet de knip trekken voor woekerpolissen van begin jaren 90.

21-07 VVP online schrijft: NN mocht bij meeste beleggingspolissen eerste kosten in rekening brengen.

21-07 VVP online schrijft: Kifid-reglement staat geen beroep toe in woekerrente-zaak.

15-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een pensioenverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar niet transparant is geweest, maar ziet niet dat de consument daaraan schade heeft geleden.

08-07 Findinet schrijft: Steeds minder klachten over beleggingsverzekeringen.

08-07 Veel info website van Ab Flipse.

01-07 Nieuwsbrief 3 Stichting Woekerpolisproces.

Juni, 2022

16-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het voordeel van consument met een klacht over een levens- / beleggingsverzekering bij de Goudse Verzekeringen. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar niet voldoende duidelijk is geweest naar de consument over de risico's van deze verzekering.

15-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de zorgplicht van assurantietussenpersoon Financieel Fit Verzekeringen B.V. met betrekking tot de beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de consument niet mag klagen onder de 25.000 euro.

15-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de zorgplicht van assurantietussenpersoon SAA Holding B.V. met betrekking tot de beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon niets te verwijten is.

15-06 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De commissie van Beroep heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

15-06 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De commissie van Beroep heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

15-06 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De commissie van Beroep heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

15-06 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De commissie van Beroep heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

15-06 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De commissie van Beroep heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

15-06 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De commissie van Beroep heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

10-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het voordeel van consument met een klacht over een levens- / beleggingsverzekering bij de Achmea. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar niet voldoende duidelijk is geweest naar de consument over de risico's van deze verzekering.

10-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

09-06 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het voordeel van consument met een klacht over een levens- / beleggingsverzekering bij Reaal Levensverzekeringen. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar niet voldoende duidelijk is geweest naar de consument over de risico's van deze verzekering.

09-06 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De commissie van Beroep heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

09-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ABNAMRO. De geschillencommissie heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

03-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over levens- / beleggingsverzekering bij de Goudse Verzekeringen. De geschillencommissie heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!.

Mei, 2022

31-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De geschillencommissie heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

24-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie heeft haar regels aangepast per 1 april en vindt halstarrig dat de uitspraak van de Hoge Raad niet mee hoeft te worden genomen in hun oordeelsvorming. De consument is zoals gewoonlijk de dupe!

20-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekerde de beleggingswaarde niet mag vorderen.

19-05 AMweb meldt minister Kaag wil geen terugkeer ombudsman.

18-05 Stichting woekerpolis schrijft in FD een open brief aan NN.

18-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de vraag voor uitkering van zijn geld is verjaard.

04-05 AFM wil meer controle op pensioenstelsel volgens AMweb.

09-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de consument goed vergoeding krijgt voor advieskosten om de duidtere bedoelingen van Aegon te ontcijferen.

03-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de consument goed genoeg heeft voorgelicht.

03-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de consument goed genoeg heeft voorgelicht.

02-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de consument goed genoeg heeft voorgelicht.

02-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de consument de rekening moet betalen van de koersdalingen ook al heeft de verzekeraar slecht werk geleverd.

April, 2022

20-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een levens- / beleggingsverzekering bij National Nederlanden. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar niet hoeft uit te betalen omdat de expiratie 7 jaar geleden was.

12-04 Minister Kaag geeft antwoord op kamervragen over uitspraak Hoge Raad omtrent woekerpolissen

Maart, 2022

29-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een levens- / beleggingsverzekering bij Reaal. De geschillencommissie oordeelt dat het misdrijf van verzekeraar is verjaard en consument er te laat mee komt.

23-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de consument wel goed heeft voorgelicht.

10-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij de Goudse. De geschillencommissie oordeelt dat het misdrijf van verzekeraar is verjaard en consument er te laat mee komt.

05-03 Woekerpolisbestrijder René Graafsma brengt een boek uit over de woekerpolis en het gevolg daarvan Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.

03-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een levens- / beleggingsverzekering bij ASR. De geschillencommissie oordeelt dat het misdrijf van verzekeraar is verjaard en consument er te laat mee komt.

03-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een pensioenverzekering bij ASR. De geschillencommissie oordeelt dat er meer kosten zijn dan verzekerde dacht en er dus niet het verwachtte pensioen uitgekeerd behoeft te worden.

Febuari, 2022

19-02 Financiële Telegraaf NN zoekt alleroudste woekerpolisklanten

18-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de consument genoeg heeft voorgelicht.

18-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een pensioenverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar wel de juiste rendementen heeft betaald aan de consument.

18-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een pensioenverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar wel de juiste rendementen heeft betaald aan de consument.

11-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de consument wel goed heeft voorgelicht.

11-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de consument wel goed heeft voorgelicht.

11-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de consument wel goed heeft voorgelicht.

11-02 Belangrijke uitspraak Hoge Raad ten gunste van gedupeerden met woekerpolissen Link naar de uitspraak.

09-02 Opinie in de Volkskrant besteedt aandacht aan het nieuwe basispensioen en trekt parallellen naar de woekerpolisaffaire .

09-02 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over de zorgplicht van assurantietussenpersoon Bert van Vulpen AssurantiŽn B.V. met betrekking tot de beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon de klant niet had hoeven waarschuwen aangaande de beleggingen.

02-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een levensverzekering bij ASR. Geschillencommissie zegt dat consument niet duidelijk aannemelijk maakt hoe ASR heeft gefraudeerd.

Januari, 2022

31-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een levensverzekering bij ASR. De geschillencommissie oordeelt op haar kenmerkende subjectieve wijze in het nadeel van de consument.

29-01 KASSA besteedt uitzending aan partijdigheid van het Kifid, ten nadele van consumenten.

28-01 FD meldt: Kamer eist inzicht kosten in kapitaalpolis.

26-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de consument genoeg heeft voorgelicht.

24-01 RADARTV uitzending Dexia biedt woekerpolis gedupeerden slechts een fractie van een rechtmatige vergoeding.

21-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de consument niet behoefde in te lichten over haar grondslagen van inhoudingen.

21-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de consument niet behoefde in te lichten over haar grondslagen van inhoudingen.

21-01 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel van consument over de handelwijze van de Geschillencommissie. De voorzitter van de commissie houdt de geschillencommissie de hand boven het hoofd.

21-01 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel van consument over de handelwijze van de Geschillencommissie. De voorzitter van de commissie houdt de geschillencommissie de hand boven het hoofd.

05-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een levensverzekering bij Achmea / Interpolis. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar best wat mag sjoemelen met de momenten wanneer fondsen geswitcht worden.

05-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een levensverzekering bij Nationale Nederlanden. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar niet hoeft uit te keren 22 jaar later.

2021

December, 2021

29-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de zorgplicht van assurantietussenpersoon Financieel Fit Verzekeringen B.V. met betrekking tot de beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon de klant niet had hoeven waarschuwen aangaande de beleggingen.

29-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de zorgplicht van assurantietussenpersoon Vandien Service Provider B.V. met betrekking tot de beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon de klant niet had hoeven waarschuwen aangaande de beleggingen.

29-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de zorgplicht van assurantietussenpersoon Driekleur-De Vlieger Verzekeringen B.V. met betrekking tot de beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon de klant niet had hoeven waarschuwen aangaande de beleggingen.

15-12 Findinet bericht over de Stichting Geldbelangen: ABN AMRO en Consumentenbond dreigen consumenten in val te lokken.

15-12 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De voorzitter wijst alle klachten van consument af. Vindt dat de Kifid regels boven elke rechtvaardigheid gaat.

15-12 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De voorzitter wijst alle klachten van consument af. Vindt dat de Kifid regels boven elke rechtvaardigheid gaat.

15-12 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De voorzitter wijst alle klachten van consument af. Vindt dat de Kifid regels boven elke rechtvaardigheid gaat.

10-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ING Bank Geschillencommissie vindt dat ING bank geen wanprestatie heeft geleverd bij het aansmeren van deze woekerpolis aan de consument.

08-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering / vermogensplan bij AEGON Spaarkas N.V. Geschillencommissie geeft consument ongelijk, hij had de kleine lettertjes beter moeten lezene.

08-12 KiFiD uitspraak Commissie van beroep in het nadeel van consument met een klacht over een klacht ten aanzien van assurantietussenpersoon Amsterdam Amstelveen Hypotheekadvies B.V.. Commissie van beroep geeft consument geen gelijk. Liegen en bedriegen is toegestaan volgens het KiFiD.

07-12 Nieuws op website RADAR: Kifid toont zich onbetrouwbaar.

07-12 Nieuws op website RADAR: Verzekeraar moet kunnen bewijzen dat polisblad is gedeeld met klant.

02-12 Actuaris Ron van Os schrijft over woekerpolissen in zijn blog op LinkedIn: Allianz ontmaskerd deel 1.

November, 2021

19-11 KiFiD uitspraak Commissie van beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Commissie van beroep geeft consument geen gelijk. ASR hoefde helemaal niet de consument voor te lichten over de fraude.

18-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De geschillencommissie oordeelt dat de consument voor een gedeelte gelijk heeft en vraagt ASR voor aanpassingen, maar dat zal weinig invloed hebben.

17-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een levensverzekering bij Rabobank. De geschillencommissie oordeelt dat de klacht verjaard is.

17-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de zorgplicht van assurantietussenpersoon Van Bruggen Adviesgroep. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon de klant niet had hoeven waarschuwen aangaande de beleggingen.

12-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ING Bank. De geschillencommissie oordeelt dat de consument onvoldoende onderbouwt dat de verzekeraar te weinig informatie heeft gegeven over het plunderen van de beleggingsverzekering.

10-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De geschillencommissie oordeelt dat de consument maar beter een andere verzekering en bank had moeten kiezen.

08-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de zorgplicht van assurantietussenpersoon WorldWideBbroker. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon de klant niet had hoeven waarschuwen voor deze malafide beleggingsverzekering van Generali.

02-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Geschillencommissie zegt dat consument niet aannemelijk maakt welke schade hij heeft opgelopen.

Oktober, 2021

29-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een spaarkas-beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie oordeelt dat de consument volledig ongelijk heeft in zijn klachten.

29-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Achmea. De geschillencommissie oordeelt dat de consument volledig ongelijk heeft in zijn klachten.

29-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Geschillencommissie geeft consument geen gelijk, zijn klacht is verjaard, hoewel de beleggingsverzekering een puinhoop is en consument wel degelijk is benadeeld.

29-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Geschillencommissie geeft consument geen gelijk, hoewel de beleggingsverzekering een puinhoop is en consument wel degelijk is benadeeld.

29-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Geschillencommissie geeft consument geen gelijk, wel moet de eindwaarde opnieuw berekend worden.

27-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Geschillencommissie geeft consument geen gelijk, zijn klacht is verjaard, hoewel de beleggingsverzekering een puinhoop is en consument wel degelijk is benadeeld.

26-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Geschillencommissie geeft consument geen gelijk, wel moet de eindwaarde opnieuw berekend worden.

26-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Geschillencommissie geeft consument geen gelijk, zijn klacht is verjaard, hoewel de beleggingsverzekering een puinhoop is en consument wel degelijk is benadeeld.

22-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Geschillencommissie geeft consument geen gelijk, de beleggingsverzekering een puinhoop is en consument wel degelijk is benadeeld.

15-10 Financieel Dagblad vermeldt advies Hoge Raad Nieuwe hoop voor massaclaim woekerpolis na advies Hoge Raad.

08-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de zorgplicht van assurantietussenpersoon PMA concepts BV. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon de klant niet had hoeven waarschuwen aangaande de wantoestanden met beleggingsverzekeringen.

September, 2021

27-09 RADARTV bespreekt de schamele deal die Conumentenclaim heeft gemaakt met Aegon aangaande Sprintplan: Uitzending RADAR

22-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een pensioenverzekering bij Zwitserleven (SRLEV. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de renteberekening met terugwerkende kracht behoeft te herstellen.

10-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over de zorgplicht van assurantietussenpersoon SAA holding. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon de klant niet had hoeven waarschuwen aangaande de beleggingen.

08-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Scildon. Klant klaagt over te laat uitkeren door verzekeraar waardoor koerswinst niet wordt ontvangen. De geschillencommissie vind dat niet belangrijk.

01-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingshypotheek bij ING bank. De geschillencommissie vindt dat de ING bank geen schoonheidsprijs verdiend maar vindt de klacht van de consument ongegrond.

Augustus, 2021

23-08 KiFiD uitspraak Commissie van beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Commissie van beroep geeft consument geen gelijk, hoewel de beleggingsverzekering een puinhoop is en consument wel degelijk is benadeeld.

20-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Brand New Day Levensverzekeringen. De geschillencommissie vindt dat de fondsen in beleggingsverzekeringen zonder de consument voor te lichten verhandeld mag worden.

13-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een levensverzekering bij Aegon. De geschillencommissie vindt dat consument niet vanuit vertrouwen met de verzekeraar mag onderhandelen.

06-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel consument met een klacht over een beleggingsverzekering met pensioenclausule bij SRLEV / REAAL. De geschillencommissie vindt dat consument niet mag vragen om de pensioendatum aan te passen.

04-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument een klacht tegen de tussenpersoon UMG Verzekeringen BV (AON) over slechte info mbt een beleggingsverzekering Waerdye. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersonen geen verwijt kan worden gemaakt over slechte adviezen.

Juli, 2021

28-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument meyt een klacht over slechte voorlichting van Moneytrain BV inzake een beleggingsverzekering Royal Future Pensioenplan. De geschillencommissie vindt dat de consument niet is misleidt door de tussenpersoon, hoewel iedereen weet dat dit een onbetrouwbare woekerpolis is.

26-07 NU.nl schrijft nieuws van Consumentenbond: Allianz vergoed alle gedupeerden aangesloten bij de Consumentenbond.

23-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een spaarkas / beleggingsverzekering bij Aegon. De geschillencommissie vindt dat de consument niet is misleidt door Aegon. Niet opbasis van feiten maar omdat KiFiD graag verzekeraars in het gelijk stelt.

22-07 KiFiD uitspraak Commissie van beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Commissie van beroep geeft consument ten dele gelijk, ASR moet opnieuw berekenen. In praktijk zal de consument een kleine vergoeding krijgen vergeleken met zijn hele schade.

21-07 KiFiD uitspraak Commissie van beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering / spaarkasovereenkomst bij Goudse levensverzekeringen. Commissie van beroep zegt dat de Goudse beter de klant had moeten informeren, maar dat is jammer voor de klant. Klacht wordt afgewezen.

21-07 KiFiD tussenuitspraak Commissie van beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering / spaarkasovereenkomst bij Goudse levensverzekeringen. Commissie van beroep ziet dat de Goudse de klant heeft misleidt, maar geeft verzekeraar de kans dit te herstellen. Klant moet afwachten.

16-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een pensioenverzekering bij Aegon. De geschillencommissie ziet ook dat de klant door Aegon geen goede informatie heeft gekregen, maar vindt dat de klant daarvoor niet hoeft te worden gecompenseerd.

16-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij REAAL. De geschillencommissie oordeelt dat REAAL niet verplicht was duidelijk te zijn over inhouden van loonkosten bij uitkering van de verzekering.

14-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een pensioenverzekering bij ACHMEA. De geschillencommissie ziet ook dat de klant door ACHMEA geen goede informatie heeft gekregen, maar vindt dat de klant daarvoor niet hoeft te worden gecompenseerd.

12-07 VVP-online Kabinet: ̏Van Kifid geen consumentenwaakhond maken ̋.

09-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het voordeel van consument met een beleggingsverzekering bij ASR.ASR moet zijn geheime inhoudingen duidelijk maken aan de consument.

02-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij SRLEV / REAAL. De geschillencommissie oordeelt dat REAAL niet verplicht was duidelijk te zijn welke kosten ingehouden zouden worden. Vrijbrief voor REAAL om te zwendelen.

01-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ALLIANZ. De geschillencommissie oordeelt dat Allianz niet verplicht was in de tijd van dat de verzekering inging duidelijk te zijn over de veel te hoge premies van de overlijdensrisicoverzekering. Vrijbrief voor Allianz om te zwendelen.

01-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie oordeelt dat AEGON niet verplicht was in de tijd van dat de verzekering inging duidelijk te zijn welke kosten ingehouden zouden worden. Vrijbrief voor Aegon om te zwendelen.

01-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie oordeelt dat consument voldoend eis geïnformeerd over het garantievermogen.

Juni, 2021

24-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij SRLEV / REAAL. De Commissie vindt de tijd tussen de klacht verwijzing naar KiFiD en aanmelden bij KiFiD te lang heeft geduurd.

23-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een pensioenverzekering bij Achmea. De verzekerde kan onvoldoende bewijzen dat verzekeraar malverseert met dat data en dus heeft verzekerde maandelijks minder pensioen.

23-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon Bert van Vulpen Assurantiën B.V..
De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon in zijn advies de klant juist heeft geadviseerd, hoewel de tussenpersoon een fiks bedrag aan commissie heeft verdiend aan deze transactie.

23-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon Trifium Financiële Raadgevers B.V.. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon in zijn advies de klant juist heeft geadviseerd, hoewel de tussenpersoon een fiks bedrag aan commissie heeft verdiend aan deze transactie.

23-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon TVan Lanschot Kempen Wealth Management N.V., voorheen F. van Lanschot Bankiers N.V.. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon in zijn advies de klant juist heeft geadviseerd, hoewel de tussenpersoon een fiks bedrag aan commissie heeft verdiend aan deze transactie.

22-06 KiFiD uitspraak Commissie van beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De Commissie van Beroep vindt dat ASR de berekeningen niet goed heeft gedaan en moet herberekenen, alle andere zaken die consument naar voren bracht worden niet behandeld.

22-06 KiFiD uitspraak Commissie van beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De Commissie van Beroep vindt dat ASR de berekeningen niet goed heeft gedaan en moet herberekenen, alle andere zaken die consument naar voren bracht worden niet behandeld.

18-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon Boogaard Assurantiën B.V.. De geschillencommissie oordeelt de klacht van consument over het hersteladvies van de tussenpersoon ongegrond.

18-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het voordeel van consument met een levensverzekering bij ASR. De geschillencommissie kan er niet omheen om ASR alles te laten herberekeningen, het klopt gewoon niet.

17-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon Amsterdam Amstelveen Hypotheekadvies B.V. en Fris Verzekeringen B.V.. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon in zijn advies de klant juist heeft geadviseerd, hoewel de tussenpersoon een fiks bedrag aan commissie heeft verdiend aan deze transactie.

11-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon SCILDON N.V.. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon in zijn advies de klant juist heeft geadviseerd, hoewel de tussenpersoon een fiks bedrag aan commissie heeft verdiend aan deze transactie.

11-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon Rabobank U.A.. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon in zijn advies de klant juist heeft geadviseerd, hoewel de tussenpersoon een fiks bedrag aan commissie heeft verdiend aan deze transactie.

09-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het voordeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Waerdye van ASR. De Commissie veroordeeld ASR omdat deze niet tijdig haar onschuld heeft laten zien, overige klachten consument worden afgewezen.

02-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering die zijn adviseur SAA holding aanklaagt voor een slecht advies De geschillencommissie oordeelt dat consument te weinig bewijzen heeft over de slechte voorlichting.

01-06 KiFiD tussenuitspraak Geschillencommissie in klacht over een ASR-Waerdye beleggingsverzekeringen afgesloten in 1989.De geschillencommissie wil dat verzekeraar ASR meer info verstrekt over de inhoudingen en alle premieberekeningen.

Mei, 2021

31-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ING bank. Consument klaagt over slecht fondsbeheer en een verlies van 30.000 Euro. De geschillencommissie wijst vordering, want ING is een nette bank en doet zoites niet.

12-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Nationale Nederlanden. De geschillencommissie wijst vordering verzekerde af, die oneens is met het bedrag van de uitkering van belegging die ineens een stuk lager is dan het bedrag op het web van NN.

12-05 Goede informatie over KiFiD en woekerpoliszaken in film van René Graafsma en Martin van Rossum.

12-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een spaarkasovereenkomst beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar de verzekerde voldoende informatie heeft verstrekt, dus klacht over malversatie van AEGON is door KiFiD ongegrond verklaard.

10-05 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De Commissie is het eens dat de zaak verjaard is.

10-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij SRLEV / REAAL. De Commissie ziet de zaak als verjaard.

10-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Achmea. De verzekeraar behoeft de fondsen niet aan te passen als de waarde tegenvallen.

04-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De geschillencommissie oordeelt dat alle klachten zijn verjaard. De vertragingstactieken van ASR worden beloond.

April, 2021

22-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon Aon Nederland C.V. voor een beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon in zijn advies de klant juist heeft geadviseerd, hoewel de tussenpersoon een fiks bedrag aan commissie heeft verdiend aan deze transactie.

22-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Nationale Nederlanden. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekerde niet slecht is voorgelicht door de verzekeraar met het noemen van een doelvermogen. National Nederlanden mag dus consumenten fake news vertellen.

22-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon H. Jansen Assurantie Groep B.V. voor een beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de klacht onbehandelbaar is, omdat de klager geen consument is.

22-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon V.O.F. Postmus & Begeman voor een beleggingsverzekering. De geschillencommissie wijst de klacht van consument af omdat de tussenpersoon juist heeft gehandeld al is dit ten koste van consument/a>.

20-04 VVP online meldt:
KiFiD uitspraak: Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen.

19-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon AFD Adviesgroep Financiële Dienstverlening voor een beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon in zijn advies niet wist dat er gesjoemeld wordt met de polis, hoewel de tussenpersoon een fiks bedrag aan commissie heeft verdiend aan deze transactie.

19-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon Ruijters Financiële Diensten B.V. voor een beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon in zijn advies niet wist dat er gesjoemeld wordt met de polis, hoewel de tussenpersoon een fiks bedrag aan commissie heeft verdiend aan deze transactie.

16-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar meerdere kosten heeft ingehouden en dient daarom te herberekenen. Dat lijkt goed nieuws voor de consument, de verzekeraar zal zeker niet alle ingehouden kosten herberekenen en de verzekeraar wordt niet beboet voor deze frauduleuze handelingen.

16-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een spaarkasovereenkomst beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar de verzekerde voldoende informatie heeft verstrekt, dus klacht over malversatie van AEGON is door KiFiD ongegrond verklaard.

16-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een spaarkasovereenkomst beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar de verzekerde voldoende informatie heeft verstrekt, dus klacht over malversatie van AEGON is door KiFiD ongegrond verklaard.

16-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een spaarkasovereenkomst beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar de verzekerde voldoende informatie heeft verstrekt, dus klacht over malversatie van AEGON is door KiFiD ongegrond verklaard.

13-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. De geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar niet eerlijk en billijk de gedupeerde verzekerde behoeft te compenseren.

08-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een levensverzekering bij AEGON. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekerde pech heeft met waardedaling hoewel AEGON traag heeft gehandeld en die daarvan de oorzaak was.

12-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een spaarkasovereenkomst beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar de verzekerde voldoende informatie heeft verstrekt, dus klacht over malversatie van AEGON is door KiFiD ongegrond verklaard.

01-04 Bericht van Allianz: Allianz België verkoopt levensverzekeringen polissen aan Monument RE.

Maart, 2021

30-03 Nieuws van Consumentenbond Akkoord met compensatieregeling Allianz. Deze deal is dezelfde als Consumentenclaim en Vereniging Woekerpolis heeft gesloten. Compensatie is ongeveer 5% van het verlies van de polishouder.

18-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over het advies van assurantietussenpersoon Hokke, Vogelaar en Den Haan voor een beleggingsverzekering. De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon in zijn advies niet wist dat er gesjoemeld wordt met de polis, hoewel de tussenpersoon een fiks bedrag aan commissie heeft verdiend aan deze transactie.

17-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een levensloop wonen beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie gelooft Aegon meer dan de verzekerde die stelt dat hij bepaalde info niet heeft ontvangen. Eenzijdig partijdig!

15-03 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij REAAL (SRLEV). Commissie is het eens met de Geschillencommissie en is niet ontvankelijk voor andere vragen van de consument. KiFiD geeft opnieuw blijk van partijdige oordeelsvorming.

11-03 RADAR nieuws Nog steeds gedwongen geheimhouding bij schikkingen met verzekeraars. RADAR stelt de partijdigheid van het KiFiD aan de kaak.

11-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht overeen spaarkasovereenkomst beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar de verzekerde voldoende informatie heeft verstrekt.

11-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht overeen spaarkasovereenkomst beleggingsverzekering bij AEGON. De geschillencommissie oordeelt dat de verzekerde niet moet klagen, want volgens de geschillencommissie heeft de verzekeraar altijd gelijk.

08-03 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met een klacht over een beleggingsverzekering met klacht over verkeerd advies van De Hypothekers Associatie. De commissie vindt de nazorg klacht ongegrond want de klant had moeten weten dat beleggingsverzekeringen nep verzekeringen zijn.

11-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een klacht over een drietal beleggingsverzekeringen bij Allianz. De geschillencommissie houdt haar eigen verzonnen jurisprudentie aan om de de consument in het ongelijk te stellen.

05-03 AMweb Rechtbank buigt zich toch over beroep tegen bindend Kifid-advies.

03-03 AMweb Hoge Raad kan zich gaan buigen over woekerpolisvragen.

01-03 AMweb Burgerinitiatief voor transparante kapitaalverzekeringen naar Tweede Kamer.

Februari, 2021

15-02 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij Goudse Levensverzekeringen alle grieven van consument zijn volgens Commissie ongegrond.

12-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een klacht over een beleggingsverzekering die vindt dat hij slecht is voorgelicht door de RABO bank als assurantietussenpersoon. Rabobank heeft volgens de geschillencommissie de consument goed voorgelicht.

11-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Verzekeraar heeft alles netjes geregeld en transparant de consument voorgelicht (Consument is gewoon opgelicht).

11-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een klacht over een beleggingsverzekering die vindt dat hij slecht is voorgelicht door de adviseur Advitas. Consument moet toch al jaren weten dat de overlijdensrisico premie een hefboom effect heeft, ofwel de geschillencommissie vindt de consument dom en zijn klacht is verjaard.

09-02 Verzekeringsklachten.nl schrijft: KiFiD door rechter afgebrand.

05-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een klacht over een beleggingsverzekering bij ASR. Consument wordt alleen in het gelijk gesteld dat de contractbeheerskosten door ASR niet duidelijk zijn en deze moeten worden herberekend, alle andere klachten over inhoudingen zijn afgewezen.

05-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument die vindt dat de tussenpersoon Drs. Frans Robben Assurantiën hem fout heeft voorgelicht bij het aangaan van een beleggingsverzekering. Zoals bij alle procedures met beleggingsverzekeringen is de geschillencommissie het oneens met de verzekerde, dus afgewezen.

02-02 SP schrijft manifest: Kifid: een financiële waakhond is nodig.

Januari, 2021

29-01 KiFiD doet na 6 jaar uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over een slecht advies van Verzekeringscentrum Zaanstad de geschillencommissie dat tussenpersoon deze woekerpolis goed heeft geadviseerd.

29-01 KiFiD doet na 6 jaar uitspraak Geschillencommissie met een klein voordeeltje voor de consument maar in het algemeen in het nadeel van de consument met een beleggingsverzekering Waerde bij ASR verzekeraar dient alleen een nieuwe berekening te maken vanaf 2011 terwijl al de verzekering is afgesloten in 2003. Alle andere klachten zijn niet ontvankelijk.

29-01 KiFiD doet na 8 jaar uitspraak Geschillencommissie met een klein voordeeltje voor de consument maar in het algemeen in het nadeel van de consument met een beleggingsverzekering Waerde bij ASR verzekeraar dient alleen een nieuwe berekening te maken. Alle andere klachten zijn niet ontvankelijk.

27-01 Volkskrant: AFM waarschuwt voor problemen met aflossingsvrije hypotheken. Lees: artikel. Een direct gevolg van het niet behalen van doelbedragen in woekerpolissen. Ofwel toezichthouder AFM heeft gefaald om hier op in te grijpen.

21-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met beleggingsverzekering Falcon leven bij ASR de geschillencommissie kiest partij voor de verzekeraar (zoals altijd) en wijst alle klachten consument af.

21-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een klacht over nadelig advies van Perfect Hypotheken voor een beleggingsverzekering de geschillencommissie oordeelt "eigen schuld dikke bult". Consument moet geen adviezen aannemen van malafide adviseurs.

21-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een beleggingsverzekering bij AEGON de geschillencommissie oordeelt in voordeel verzekeraar over het moment van betalen waardoor consument veel geld misloopt.

21-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in het nadeel van consument met een beleggingsverzekering bij AREAAL de geschillencommissie oordeelt dat de consument de klacht te laat heeft ingediend.

18-01 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR handhaving uitspraak geschillencommissie, ook zij vinden consumenten ondergeschikt aan het belang van de verzekeraar.

13-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering in Waerde eenheden bij ASR de geschillencommissie vindt dat de verzekeraar herberekening moet toepassen, maar veroordeelt de verzekeraar niet voor oplichting en slechte informatievoorziening.

13-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering in Waerde eenheden bij ASR de geschillencommissie vindt dat de verzekeraar herberekening moet toepassen, maar veroordeelt de verzekeraar niet voor oplichting en slechte informatievoorziening.

05-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering bij Achmea de geschillencommissie vindt dat de verzekeraar consument voldoende informatie heeft verstrekt, hoewel het pensioenkapitaal niet aan verwachtingen voldoet..

2020

December, 2020

23-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering FlexxVermogensplan bij Goudse Verzekeringen alle argumenten van consument over vreemd berekeningen en inhoudingen worden door de geschillencommissie als "juridisch geen hout snijdt" beoordeeld.

23-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een spaar / kapitaal verzekering bij Rabobank dat de Rabobank de overlijdensrisicopremie niet aanpast op het sterftegetal is voor de geschillencommissie geen probleem, jammer dan.

23-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering bij ING bank de geschillencommissie vindt ook dat de bank beter had moeten informeren en moet € 840,- betalen aan consument, alle andere klachten worden afgewezen.

23-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in voordeel consument met een beleggingsverzekering bij ABNAMRO bank de geschillencommissie vindt ook dat de bank beter had moeten informeren en moet € 2550,- betalen aan consument.

18-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een spaar kasovereenkomst bij AEGON de geschillencommissie vindt dat de verzekeraar beter had moeten informeren en moet € 700,- betalen aan consument, alle andere klachten worden afgewezen.

18-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering bij ASR de geschillencommissie vindt dat de verzekeraar de consument genoeg heeft ingelicht en keurt de geheime inhoudingen goed.

18-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering bij ABNAMRO de geschillencommissie vindt dat de bank / verzekeraar de consument genoeg heeft ingelicht en keurt de geheime inhoudingen goed.

18-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering bij ACHMEA de geschillencommissie vindt dat de verzekeraar de consument genoeg heeft ingelicht en keurt de geheime inhoudingen goed.

17-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering bij AEGON de geschillencommissie vindt dat alle klachten van de consument ongegrond.

11-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering bij Goudse Verzekeringen de klachten zijn verjaard en ongegrond vindt de geschillencommissie.

11-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een spaar / hypotheek verzekering bij Rabobank de zorgplicht van de Rabobank is niet geschonden volgens de geschillencommissie.

10-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering bij REAAL dat de verzekeraar het woord verzekering gebruikt en niets verzekerd vindt de geschillencommissie normaal.

02-12 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met beleggingsverzekering bij SRLEV / REAAL handhaving uitspraak geschillencommissie, er zijn geen rechten van consumenten alleen van verzekeraars.

02-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering Waerde bij ASR een aantal kosten zijn onterecht doorberekend, de consument krijgt gedeeltelijk gelijk, maar de meeste klachten worden ongegrond verklaard en dus in voordeel van verzekeraar.

November, 2020

25-11 In Finance schrijft: Kifid: geen reden voor schadevergoeding bij DIN Hypotheek Plan.

24-11 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Allianz Levensverzekeringen volgens Commissie is er niets oneerlijks aan deze malafide verzekering.

24-11 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Allianz Levensverzekeringen grieven over de premie overlijdensrisicoverzekering zijn volgens Commissie ongegrond.

24-11 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Allianz Levensverzekeringen grieven over hefboom en inteereffect hebben geen succes.

19-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering bij SRLEV / Zwitserleven volgens commissie is de verzekeraar niet te kort geschoten.

19-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering Nationale Nederlanden KiFiD stelt dat ze klacht niet kunnen behandelen.

13-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Scildon NV consument klaagt over het in 2 dagen voor uitbetalen zakken van de koers met € 17.000. KiFiD ziet dat niet als oplichting.

04-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in gedeeltelijk nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR de verzekeraar moet opnieuw de polis berekenen, het ios nog ongewis welke rekenmethode deze verzekeraar nu weer gaat gebruiken.

04-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering afgesloten bij tussenpersoon AEGON bemiddeling B.V. commissie vindt dat deze te laat is met klagen en dat de wederpartij niets verweten kan worden. consument verliest door deze uitspraak € 31.500.

Oktober, 2020

28-10 KiFiD uitspraak geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ABNAMRO de bank/verzekeraar heeft lang gedaan om de afkoop van de belegging te regelen en ondertussen is de belegging fiks gedaald. Jammer voor de consument vindt de commissie maar helaas, de geschillencommissie is subjectief.

27-10 RADARTV meldt op haar website Onafhankelijkheid van financieel klachteninstituut Kifid is in orde.

26-10 RADARTV uitzending Burgerinitiatief strijdt tegen verborgen kosten kapitaalverzekeringen.

23-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in gedeeltelijk nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR de verzekerde heeft niet tijdig tegen de verjaring gestuit. Dus hier komt ASR mee weg.

21-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in gedeeltelijk nadeel consument met beleggingsverzekering bij ING / WestlandUtrecht Bank commissie ziet dat ING bepaalde kosten stiekem heeft ingehouden en dat moet ING terugbetalen met rente. Voor de andere genoemde kosten wordt ING niet aansprakelijk gesteld.

21-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met tussenpersoon Unirobe Meeus B.V commissie vindt dat de tussenpersoon niet is tekort geschoten bij de verkoop van de woekerpolis van ABNAMRO.

21-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met hypotheek en beleggingsverzekering bij RABObank commissie vindt dat gesjoemel van RABO bank gerechtvaardigd is.

09-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met tussenpersoon Assurantie- en Adviesburo K. en R. B.V commissie vindt dat de tussenpersoon niet is tekort geschoten bij de verkoop van de woekerpolis van Allianz.

07-10 KiFiD uitspraak Commissie van beroep in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ACHMEA commissie vindt dat de tussenpersoon niet kan verweten worden dat hij 3 woeker/beleggingsverzekeringen aan de consument heeft aangesmeerd.

05-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in voordeel consument met een Waerdye beleggingsverzekering bij ASR commissie ziet dat er kosten onterecht zijn ingehouden bij verzekerde en ASR moet dat compenseren + Euro 200 procesvergoeding.

September, 2020

16-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering bij Achmea commissie rechtvaardigt de premie schommelingen in de Achmea woekerpolis.

16-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering bij ASR commissie vindt dat de consument de voorwaarden had moeten interpreteren zoals de verzekeraar dat doet.

16-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met tussenpersoon van Sonneen Assurantien en een beleggingsverzekering bij Allianz commissie vindt dat de tussenpersoon niet is tekort geschoten bij de verkoop van de woekerpolis van Allianz.

16-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met tussenpersoon Hypotheek visie en een beleggingsverzekering bij Allianz commissie vindt dat de tussenpersoon niet is tekort geschoten bij de verkoop van de woekerpolis van Allianz.

16-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met tussenpersoon Markestate en een beleggingsverzekering bij Allianz commissie vindt dat de tussenpersoon niet is tekort geschoten bij de verkoop van de woekerpolis van Allianz.

11-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Goudse levensverzekering commissie vindt dat verzekeraar voldoende heeft gewezen dat het doelbedrag niet behaald zou worden.

09-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met effectenlease / beleggingsverzekering bij AEGON levensverzekeringcommissie wijst vordering van de consument af omdat de berekeningen van de premies door de consument niet stroken met die van de verzekeraars.

Augustus, 2020

28-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met Spaarkasovereenkomst / beleggingsverzekering bij Goudse levensverzekering commissie vindt dat klachten van consument allemaal ongegrond zijn. De informatie van de Goudse Verzekeraar zijn volgens de commissie duidelijk.

14-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met Vermogens Hypotheek bij Van Lanschot Kempen commissie vindt dat klachten van consument verjaard zijn.

12-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR levensverzekering commissie vindt dat de klachten van de consument over te lage compensatie ongegrond zijn.

05-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Goudse levensverzekering commissie wijst vordering van de consument af, consument had moeten weten dat een beleggingsverzekering een nep verzekering is.

Juli, 2020

31-07 Artikel Hart advocaten: Thuisfluiter Kifid.

30-07 AMweb meldt de uitspraak van de rechtbank Rotterdam Consumentenbond verliest woekerpoliszaak van Nationale-Nederlanden.

29-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR levensverzekering commissie vindt klachten van consument dat de toepassing van de peildatum door ASR ten nadele van de consument is gebruikt ongegrond.

24-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR levensverzekering commissie vindt klachten van consument over frauderende verzekeraar ongegrond.

23-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR levensverzekering commissie vindt dat de klachten verjaard zijn.

23-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Goudse levensverzekering commissie vindt dat verzekeraar voldoende heeft gewezen dat het doelbedrag niet behaald zou worden.

23-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij AEGON spaarkas commissie vindt dat verzekeraar de waarde van een dag eerder niet hoeft worden bijbetaald aan consument.

22-07 AMweb bericht Kifid rondt 75 klachten over beleggingsverzekeringen af.

21-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering bij REAAL / SRLEV commissie vindt dat verzekeraar ook al heeft deze onjuiste informatie vertrekt geen genoegdoening hoeft te geven.

03-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij REAAL / SRLEV commissie vindt dat alle vorderingen zijn verjaard..

01-07 Verzekeringsklachten.nl Achmea belazert klanten met woekerpolis.

Juni, 2020

30-06 AMweb meldt de uitspraak van de rechter Achmea heeft zich schuldig gemaakt aan onrechtmatige verrijking. Dat is de conclusie van de rechtbank Gelderland in een collectieve procedure die de Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis.nl hebben aangespannen.

29-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij REAAL / SRLEVcommissie vindt dat de verzekeraar duidelijk genoeg is geweest over het inhouden van kosten.

29-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij REAAL / SRLEVcommissie vindt dat de verzekeraar duidelijk genoeg is geweest over het inhouden van de eerste kosten.

26-06 AMweb bericht Fout adviseur door niet op verlies garantie te wijzen blijft zonder gevolgen.

24-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument tegen tussenpersoon Coöperatie Univé Stad en Land U.A KiFiD vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden door hem een woekerpolis aan te smeren, maar vordering wordt afgewezen.

24-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in voordeel consument met beleggingsverzekering bij ABNAMRO commissie vindt dat de verzekeraar niet juist heeft gehandeld bij het aanpassen overlijdensrisicoverzekering.

24-06 Uitspraak Rechtbank Gelderland Achmea schuldig aan oneerlijke handelspraktijken

24-06 AMweb bericht ABN Amro vergat te adviseren over beleggingspolis met ORV-premie hoger dan inleg.

18-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR commissie vindt dat de verzekeraar niet verantwoordelijk is voor het slechte advies van de tussenpersoon.

11-06 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met pensioen/beleggingsverzekering bij ACHMEA uitspraak Geschillencommissie wordt als rechtvaardig bestempeld.

03-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument tegen buro Philip van den Hurk klacht van consument dat deze tussenpersoon willens en wetens een verkeerd advies heeft gegeven en hem een woekerpolis heeft aangesmeerd is ongegrond verklaart.

02-06 Financieel Dagblad: Klachteninstituut Kifid moet meer oog hebben voor positie consument.

Mei, 2020

26-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij AEGON KiFiD vindt dat consument gelijk heeft maar ziet het financieële nadeel niet.

20-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij Allianz KiFiD vindt dat consument moest weten dat het een (woeker)beleggingsverzekering is die hij had afgesloten en moet dus daarvan de consequenties dragen.

20-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij Nationale-Nederlanden KiFiD vindt de afsluiting van de overlijdensrisico onduidelijk, dus hoeft verzekeraar niet te betalen.

20-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument tegen hersteladvies tussenpersoon Berend en Slump BV KiFiD vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht niet heeft geschonden door hem een woekerpolis aan te smeren.

20-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument tegen hersteladvies tussenpersoon administratiekantoor Flevo KiFiD vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht niet heeft geschonden door hem een woekerpolis aan te smeren.

20-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument tegen hersteladvies tussenpersoon de hypotheek Associatie KiFiD vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht niet heeft geschonden door hem een woekerpolis aan te smeren.

20-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument tegen hersteladvies tussenpersoon UMG verzekeringen KiFiD vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht niet heeft geschonden door hem een woekerpolis aan te smeren.

18-05 VVP-online Burgerinitiatief tegen schimmige kosten kapitaalverzekeringen.

18-05 Op website tijdvoortransparantie.nl vragen Consumentenbond, Consumentenclaim, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces om openheid over onduidelijke kosten in verzekeringspolissen.

12-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ABNAMRO KiFiD vindt dat ABNAMRO niet aan consument zijn beleid van beleggingen hoeft uit te leggen!.

11-05 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep over wel/niet doorgang behandeling voorbeeldzaken tegen Allianz. Commissie gaat toch de zaken in behandeling nemen ook al is het Allianz daar niet mee eens: Zie de uitspraken: uitspraak 1, uitspraak 2 en uitspraak 3.

07-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR in Waerdye eenheden KiFiD oordeelt dat ASR niet oneerlijk is geweest.

06-05 KiFiD tussenuitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met spaar/beleggingsverzekering bij Goudse KiFiD wijst vordering consument af. Verzekeraar moet nader inlichtingen geven en dan mag consument weer reageren..

April, 2020

30-04 VVP-online: Vierjaarlijkse evaluatie KiFiD van start.

29-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij Rabobank KiFiD vindt niet dat de Rabobank zich hoeft te verontschuldigen op het niet reageren op brieven en vragen van consument.

29-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met 5 beleggingsverzekeringen bij ASR KiFiD vindt dat de klacht van de consument over de ondoorzichtige extra ingehouden kosten door verzekeraar is verjaard.

24-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR in Waerdye eenheden KiFiD ziet dat ASR de consument onvoldoende heeft gecompenseerd en eist herberekening, mogelijk is dit een beslissing ten guste van de consument, hoewel hij maar € 200 proceskosten vergoed krijgt en de herberekening uitsluitend over de zichtbare kosten gaat en niet over de geheime inhoudingen.

23-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Allianz consument vordert vaststelling afkoopdatum van de verzekering. Een onderhandse acte pleit voor de verzekeraar de datum is daarom 5-11-2019.

15-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ABNAMRO KiFiD vindt dat de productinformatie duidelijk genoeg was en dus klacht consument afgewezen.

15-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ABNAMRO KiFiD vindt dat de assurantietussenpersoon geen blaam treft bij de valse verstrekte informatie en dus klacht consument afgewezen.

15-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ABNAMRO KiFiD vindt dat de assurantietussenpersoon geen blaam treft bij de valse verstrekte informatie en dus klacht consument afgewezen.

15-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR in Waerdye eenheden KiFiD ziet dat ASR de consument onvoldoende heeft gecompenseerd en eist herberekening, mogelijk is dit een beslissing ten guste van de consument, hoewel hij maar € 200 proceskosten vergoed krijgt en de herberekening uitsluitend over de zichtbare kosten gaat en niet over de geheime inhoudingen.

14-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij ASR KiFiD vindt dat consument beter moet bewijzen dat de beschreven winstgarantie hem echt toekomt.

08-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ABNAMRO consument krijgt wel gelijk dat de bank onzorgvuldig is geweest, maar klacht wordt wel afgewezen.

08-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ING bank Commissie vindt dat consument niet moet zeuren over zorgplicht van de bank.

03-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in voordeel consument met levensverzekering bij ASR consument krijgt gelijk, verzekeraar beriep zich op verjaring en vergat op de inhoud van de klacht repliek te geven.

03-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij ASR KiFiD vindt dat de vordering verjaard is.

03-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij ASR KiFiD vindt dat de vordering verjaard is.

03-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij REAAL / SRLEV KiFiD vindt dat de consument in de polis had kunnen lezen hoe hij besodemieterd is.

03-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering afgesloten bij Bok Beijer KiFiD vindt dat de tussenpersoon niet is te kort geschoten en alles is toch al verjaard.

03-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij ASR KiFiD vindt dat de informatieplicht geldt vanaf 1998 en de verzekeraar toch wel is tekort geschoten en moet deels een vergoeding geven aan consument.

03-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij ASR KiFiD vindt dat de vordering verjaard is.

Maart, 2020

27-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingshypotheek Rabo bank KiFiD vindt dat er geen misleiding is in de informatie die de bank heeft gegeven in de kostenoverzichten.

27-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingshypotheek Rabo bank KiFiD vindt dat de bank redelijk heeft gehandeld bij het aansmeren van deze neppolis.

25-03 Voorzitter KiFiD mw. Ruinaard is gewraakt door consument voor partijdigheid: geschillencommissie vindt te weinig grondslag hiervoor.

23-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingshypotheek ING bank consument klaagt over beleid bank aangaande beleggingskeuzes, KiFiD vindt dat de bank die vrijheid heeft.

12-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij REAAL / SRLEV KiFiD ziet geen dwaling bij verzekeraar.

12-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering bij REAAL / SRLEV KiFiD ziet geen tekortkoming bij verzekeraar.

12-03 AMweb meldt: Consumentenbond verliest collectieve woekerpoliszaak (Waerdye) tegen ASR.

06-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Goudse Levensverzekeringen consument zou voldoende op de hoogte zijn gebracht door de verzekeraar over alle inhoudingen.

06-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Goudse Levensverzekeringen consument vindt de verzekering oneerlijk, KiFiD vindt dat de verzekeraar wel eerlijk mag stelen van haar klant.

02-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij ASR klacht van consument is volgens commissie verjaard.

Februari, 2020

26-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Goudse Levensverzekeringen consument krijgt het vooraf besproken doelkapitaal niet, verzekeraar verschuilt zich achter kleine regeltjes, maar daar heeft KiFiD geen boodschap aan.

26-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Goudse Levensverzekeringen consument mag verzekering niet premievrij voortzetten.

25-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ABNAMRO consument klaagt over onrechtmatig handelen verzekeraar/bank.

25-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ABNAMRO consument klaagt over onrechtmatig handelen verzekeraar/bank.

25-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering bij Nationale Nederlanden consument klaagt over de hoogte van het uitgekeerde nabestaandenpensioen.

21-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij REAAL / SRLEV consument klaagt over tussenpersoon die onjuiste informatie gaf en daardoor consument een woekerpolis heeft afgesloten.

21-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Reaal consument klaagt over ingehouden kosten, alleen de fondsbeheerkosten zijn onrechtmatig volgens de geschillencommissie de andere geheime ingehouden kosten zijn rechtmatig.

14-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in voordeel consument met levensverzekering bij ASR consument krijgt gelijk dat ASR dient aan te vullen om hypotheek af te lossen.

Januari, 2020

30-01 RADAR nieuws: Minister gaat onderzoek naar KiFiD zelf aansturen.

29-01 AMweb: Minister Wopke Hoekstra Onafhankelijke commissie gaat transparantie van 'thuisfluiter' KiFiD onderzoeken. Ook de Telegraaf schrijft hierover.

28-01 AMweb: Evelien Ruinaard bij RADAR 'Het is niet aan KiFiD om bemiddelingsuitkomsten openbaar te maken'.

28-01 Tweede kamerlid Mahir Alkaya van SP (Socialistische Partij) stelt mondelinge vragen over de misstanden bij het KiFiD.

28-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering bij Achmea consument klaagde dat bij overgang al zijn garanties weg zijn gevallen van zijn beleggingsverzekering.

28-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering consument klaagt over het niet vertellen van alle risico's door de tussenpersoon AON Nederland.

27-01 AVROTROS RADAR uitzending met speciale aandacht voor het woekerpolisdossier en de kwalijke rol die KiFiD speelt.

27-01 Nieuws op website RADARTV .

21-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij WestlandUtrecht Bank / ING Bank consument klaagt over duistere praktijken bank.

20-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij SRLEV consument klaagde over het switchbeleid van de verzekeraar.

20-01 Zitting gerechtshof Den Haag aangaande woekerpolissen Nationale-Nederlanden

16-01 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met beleggingsverzekering consument wil in beroep gaan, Commissie van Beroep acht deze niet behandelbaar.

16-01 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met beleggingsverzekering consument klaagt over overkreditering, Commissie van Beroep blijft bij vonnis Geschillencommissie.

15-01 In de Commissie financiën van de Tweede Kamer stellen een aantal Tweedekamerleden, Nijboer (PvdA), Ronnes(CDA), Alkaya (SP) en van de Linden (VVD) vragen aan de minister Hoekstra aangaande de woekerpolissen. De minister zegt toe in gesprek te gaan met gedupeerden, het KiFiD en ook de geheimhouding van de schikkingen te bestuderen

14-01 Volkskrant schrijft over Antoinette Hertsenberg (55) presenteert al 25 jaar Radar.

13-01 RADAR bestaat 25 jaar. Dit programma gaf vandaag opnieuw aandacht aan de woekerpolisaffaire AVROTROS RADAR uitzending.

09-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Nationale Nederlanden consument klaagde over het teveel ingehouden premie terwijl alles stopgezet was.

01-01 RADAR TV zet 50 minuten interview met hoogleraar financiële markten Arnoud Boot online.

2019

December, 2019

27-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Achmea consument klaagde over de ingehouden beheerkosten door Achmea, volgens de commissie onterecht.

27-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij ABN-AMRO de voorlichting over de premies ligt bij de adviseur niet bij de bank.

27-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij Achmea/Levob verzekeraar hoeft de klant niet te wijzen op de risico's.

20-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Interpolis / Achmea de informatie van de productbrochure is voldoende duidelijk voor een oplettende consument.

20-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Levob / Achmea uit de productinformatie blijkt welk deel wordt belegt en voor kosten bedeold is.

18-12 AMweb nieuws Claimexperts woekerpolissen: Verzekeraars kiezen voor individueel schikken, collectief rekken.

17-12 AMweb nieuws Analyse: KiFiD in de knoei met inconsequent gebruik van definitie consument.

12-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR consument kan onvoldoende aangeven dat hij verkeerd is ingelicht over de beleggingscertificaten.

11-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Achmea de ingehouden kosten zouden voldoende duidelijk staan in de productinfo.

11-12 AMweb nieuws van Ad Flipse Succes gloort voor tienduizenden verzekerden na KiFiD-uitspraak Waerdye-polis.

11-12 De voorzitter van het KiFiD, Eveline Ruinaard, schrijft in haar blog op AMweb: Kom in beweging.

06-12 AMweb nieuws Hoekstra neemt geen extra maatregelen voor foute rekenmodellen in woekerpoliszaak.

04-12 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep in nadeel consument met Teakwood rendementpolis van Nationale Nederlanden Consument's klacht is verjaard.

November, 2019

29-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering van Nationale Nederlanden de adviseur ook al werkte deze voor de verzekeraar treft geen blaam over de slechte voorlichting.

29-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering Allianz de verborgen kosten zijn toegestaan, verzekeraar behoefde hier geen informatie over te geven.

29-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering Allianz de verborgen kosten zijn toegestaan, verzekeraar behoefde hier geen informatie over te geven.

29-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering Allianz de verborgen kosten zijn toegestaan, verzekeraar behoefde hier geen informatie over te geven.

11-11 Ad Flipse schrijft in zijn blog Actievoeren werkt!

04-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering van ASR de klacht wordt niet behandeld omdat volgens de commissie de onderdeel is van een collectieve klacht.

04-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met een beleggingsverzekering van ASR de klacht wordt niet behandeld omdat volgens de commissie de onderdeel is van een collectieve klacht.

01-11 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij ABNAMRO bank Consument eist vergoeding schade nalatigheid en onzorgvuldigheid bank.

Oktober, 2019

30-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levenhypotheek SRLEV Consument klaagt dat verzekeraar niet voldeed aan zorgplicht.

30-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met Hypotheek en belegging bij BMP Parisbas Bank hoeft geen rekening te houden met aflossing en belegging.

28-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij Rabobank Consument verwachte winstdeling, de bank is daartoe niet verplicht.

18-10 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in voordeel van consument met een beleggingsverzekering van ASR Verzekeraar moet verzekering opnieuw vaststellen waarbij alleen de (expliciet) vermelde kosten, in aanmerking mogen worden genomen en de kosten voor bemiddeling verzekeringsadviseur buiten beschouwing worden gelaten.

18-10 AMweb: Minister Wopke Hoekstra pleit voor transparantie.

03-10 VVP-online: Verzekeraars kregen 160.000 klachten in 2018.

September, 2019

24-09 AMweb nieuwsbericht Graafsma en Van Rossum mikken met nieuwe meldpunten op alternatief voor KiFiD.

24-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument wil vergoeding voor fout advies Hypotheker aangaande Klaverblad Levensverzekering.

20-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel collectief want collectief klagen kan niet bij KiFiD.

19-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met klacht advies tussenpersoon Arsibel over slechte informatie aangaande extra inhouding kosten beleggingsverzekering..

18-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levenhypotheek SRLEV Consument klaagt dat verzekeraar een eindkapitaal in de offerte heeft geplaatst wat helemaal niet gehaald is en nu dus tekort komt om af te kunnen lossen.

17-09 KiFiD uitspraak Commissie van beroep in nadeel consument met beleggingsverzekering ASR Consument klaagt dat verzekeraar rommelt met beleggingen en rekenmethodieken.

17-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levens/beleggingsverzekering ASR Consument klaagt dat einduitkering veel te laag is.

12-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met klacht advies tussenpersoon de Volksbank over hersteladvisering naar aanleiding van een in 2003 gesloten beleggingsverzekering..

10-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering bij Nationale Nederlanden Consument stelt het eindkapitaal nimmer van Verzekeraar te hebben ontvangen en acht Verzekeraar gehouden om aan te tonen dat hij het expiratiekapitaal aan haar heeft uitgekeerd.

09-09 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering bij Allianz Teleurstelling van Consument over de hoogte van het uiteindelijk aan te kopen jaarlijks pensioen.

Augustus, 2019

29-08 Podcast van FOLLOW THE MONEY :Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde.

27-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met levensverzekering Nationale Nederlanden Consument klaagt dat verzekeraar te weinig aan hem heeft uitgekeerd.

27-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering Achmea Consument is teleurgesteld over het resultaat van de uitkeringen.

27-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering Nationale Nederlanden Consument is teleurgesteld over het resultaat van de uitkeringen.

23-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering SRLEV Consument wil compensering wegens arbeidsongeschiktheid.

16-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering SRLEV Consument verwijt verzekeraar te hebben gehandeld in strijd met zijn zorgplicht.

15-08 Geschillencommissie KiFiD doet uitspraak: Collectief klagen bij KiFiD kan niet.

15-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggings/spaarverzekering - hypotheek bij Aon Consument stelt dat de Adviseur haar heeft bedrogen bij de totstandkoming van de financierings- en verzekeringsovereenkomst.

13-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met belegging/levensverzekring ABNAMRO - Zwitserleven Consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt de bank daarop aan.

13-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel erfgenamen van consument met meerwaardehypotheek ING Schadevergoeding wordt niet toegewezen, omdat niet aannemelijk is gemaakt wat de gang van zaken zou zijn geweest als de bank haar verplichtingen wél zou hebben nageleefd.

06-08 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekeringshypotheek bij ASR Consument wilde af van koppeling overlijdensrisicoverzekering.

Juli, 2019

31-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekeringshypotheek bij Achmea Consument klaagt over kosten die in rekening zijn gebracht, waarvan ze niets wist.

30-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekeringshypotheek bij ING bank Consument klaagt over het niet doorvoeren van renteafslag.

26-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekeringshypotheek bij ASR Consument is niet gewezen op het feit dat de overlijdensrisicoverzekering opnieu dient worden afgesloten na wijziging beleggingsverzekering.

19-07 AMweb nieuws ASR lijft VvAA Levensverzekeringen in.

17-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsrekening bij ABN-AMRO bank Communicatie bank was niet goed maar commissie wijst vordering alsnog af.

10-07 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsrekening bij Nationale Nederlanden Consument verwijdt slecht vermogensbeheer.

04-07 KiFiD tussenuitspraak Commissie van Beroep: Verzekeraar en Consument kunnen extra argumenten aangeven.

04-07 KiFiD uitspraak Commissie van Beroep: geeft geschillencommissie ongelijk en heeft oog voor consument.

02-07 AMweb nieuws Geef verzekeraars nooit zomaar de ruimte.

02-07 AD schrijft Gedupeerden kopen massaal woekerpolis af.

Juni, 2019

30-06 Volkskrant column Sheila Sitalsing: Leer van de woekerpolisaffaire en houd een oogje in het zeil bij de verzekeringen voor zzp'ers.

28-06 AMweb nieuws:Verzekeraars zijn klaar met activatieprogramma woekerpolissen. De Telegraaf schrijft over stelling AFM: Iedereen met woekerpolis is nu 'geactiveerd'. Zie ook website AFM en van Verbond van verzekeraars.

28-06 Minister van Financiën, directie financiële markten: Brief aan Tweede kamer aangaande status beleggingsverzekeringen, met bijlage 1: Stand van zaken en bijlage 2: Lessen beleggingsverzekeringen

28-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ABN-AMRO Consument klaagt over onjuiste berekening en weergave marginverplichting.

13-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Nationale Nederlanden Consument klaagt over de eindwaarde van een product met een gegarandeerde eindwaarde en een onzekere winstuitkering.

10-06 Investico onderzoeksjournalistiek: Falend financieel toezicht.

06-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR Klacht ongegrond. Het enkele bezit van een originele polis biedt geen voldoende grondslag voor een aanspraak tot uitkering van een levensverzekering.

06-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Nationale Nederlanden Consument heeft gevorderd dat de opgebouwde waarde van zijn beleggingsverzekering op de uitstaande hypotheekschuld in mindering wordt gebracht.

03-06 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in voordeel consument met beleggingsverzekering bij Achmea Consument vertrouwt terecht op offerte bij beleggingsverzekering.

Mei, 2019

31-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR Van een gemiddelde oplettende Consument mag worden verwacht dat hij de aan hem verstrekte schriftelijke informatie aandachtig leest en dat hij, indien hij de aldus verstrekte informatie onvoldoende of onduidelijk vindt, daarover vragen stelt.

24-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Klaverblad levensverzekering Consument klaagt dat Verzekeraar weigert mee te werken aan afkoop en uitbetaling.

20-05 Anneke van den Berg schrijft op AMweb: Consumentenbond hekelt 'lakse houding' adviseurs over zorgplicht ORV.

17-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioen/beleggingsverzekering bij Achmea Consument is verbaasd over het feit dat ondanks het jarenlange defensieve beleggingsprofiel het kapitaal in de maanden voorafgaand aan haar pensionering met meer dan 10% kon dalen.

13-05 Mevrouw Ruinaard schrijft in haar blog op AMweb: Dé uitdaging voor 2019: aanvaardbare behandeltijden.

13-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Nationale Nederlanden Klacht tegen de verzekeraar over hersteladvisering naar aanleiding van een in 1999 gesloten beleggingsverzekering.

06-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering Delta Life van Nationale Nederlanden Verzekeraar heeft consument voldoende geïnformeerd over hersteladvies.

06-05 KiFiD bericht op website: bijna 200 klachten beleggingsverzekeringen afgerond.

03-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR Verzekeraar heeft consument geen garantie gegeven op eindkapitaal.

01-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering bij Aegon Dat een maand voor de uitkering de belegging 4% daalt is risico van consument.

01-05 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering bij Achmea Dat een maand voor de uitkering de belegging 8% daalt is risico van consument.

April, 2019

30-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR Verzekeraar heeft juiste informatie gegeven aan consument.

29-04 VVP bericht: Onderzoek naar alternatieve geschilbeslechting door Kifid.

23-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met pensioenverzekering bij Nationale Nederlanden Verzekeraar heeft juiste te verwachte eindbedragen gecommuniceerd..

15-04 VVP organiseert Gratis workshop Risicomanagement Woekerpolisclaims.

12-04 Findinet schrijft: KiFiD bemiddelt steeds vaker, maar worstelt nog met doorlooptijden.

12-04 Jaarverslag 2018 KiFiD: KiFiD lost bijna helft klachten op door bemiddeling en schikking.

03-04 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument aangaande advisering beleggingsverzekering: De adviseur heeft voldoende geadviseerd aan consument.

01-04 AMweb blog van Cisco Barão :De gotspe van verzekeraars

Maart, 2019

27-03 Rechtbank Rotterdam geeft een tussenvonnis in collectieve actie Consumentenbond - Nationale Nederlanden aangaande beleggingsverzekering.

26-03 AMweb Eveline Ruinaard: Klachten een voor een oppakken: kan het ook anders?.

26-03 AMweb Paul de Kuyper: KiFiD zoekt vaker bemiddeling via oriënterend gesprek met verzekeraar.

22-03 AMweb nieuws:CFD verwacht stroom van woekerpolisclaims tegen intermediairs.

19-03 KiFiD uitspraak: Klacht tegen de Tussenpersoon over hersteladvisering naar aanleiding van een in 2005 gesloten beleggingsverzekering.

13-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met ABN-AMRO levensverzekering: Verzekeraar is niet aansprakelijk voor het in het verleden misgelopen rendement en het mogelijk in de toekomst nog mis te lopen rendement van zijn belegde geld..

Februari, 2019

26-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met Achmea pensioenverzekering: Verzekeraar niet schuldig aan berekeningsmethode prognosekapitaal.

20-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met ASR beleggingsverzekering: Consument klaagt over verzekeraar over informeren aanpassingen.

20-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met ASR beleggingsverzekering: Consument klaagt over gehanteerde expiratiedatum, dit laatste wordt gerechtvaardigd genoemd, voor het overige gedeelte wordt de vordering afgewezen.

19-02 Financieele Dagblad schrijft: ASR wint collectieve zaak om woekerpolis.

Januari, 2019

29-01 Minister Dekker: WSchadevergoeding vragen bij massaschade wordt eenvoudiger.

09-01 AMweb nieuws: Wakkerpolis mag zich niet mengen in zaak tussen Vereniging Woekerpolis.nl en NN.

03-01 VVP-online: Collectieve woekerpolisprocedure tegen Achmea van start.

2018

November 2018

27-11 AMweb nieuws, Ad Flipse: De Goudse en Scildon kunnen in 2019 dagvaarding verwachten.

27-11 AD schrijft: Achmea ziet niets in collectieve compensatie.

13-11 VVPonline schrijft: Woekerpolisaffaire lag al op de loer.

13-11 AMweb schrijft: Advies in tijden van ontwoekeren: 'We staan net boven de autoverkoper'.

13-11 Financieele Dagblad schrijft: Woekerpolismoe? De claimclubs vechten door.

12-11 Nu.nl meldt: Consumentenbond en gedupeerden stellen Achmea woekerpolisultimatum. Ook in het Financieele Dagblad: Tegen Achmea dreigt nu ook massaclaim wegens woekerpolis.

12-11 Nationale ontwoekerdag in Zeist.

08-11 VVPonline bericht: Nieuwe grote woekerpolisclaim.

Okober 2018

24-10 AMweb blog van Jurjen Oosterbaan: Om je dood te schamen!.

20-10 Bekijk uitzending van KASSA: Financieel adviseurs slaan slaatje uit levensverzekeringen.

18-11 Das Kapital schrijft: Woekerpolisaffaire woekert door tot de laatste polishouder dood is.

15-10 AMweb blog van Rob Goedhart: Tien jaar Wabeke-norm: 'Het kostte een paar centen...'.

12-10 AMweb nieuws, mening van Rob Goedhart: Geen sfeer van menselijkheid bij Kifid.

09-10 AMweb nieuws: Kifid begint aan volgende afwikkelingsfase woekerpolisklachten.

September 2018

15-09 RADAR TV interviewt Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten.

Augustus 2018

28-08 Zitting collectieve procedure van Woekerpolis.nl tegen ASR in de rechtbank in Utrecht. Medio oktober wordt in deze zaak een uitspraak verwacht.

27-08 Robbert Paling schrijft op AMWeb: Nieuwe ronde in woekerpolisdossier: "Indirecte transparantie is onzin".

Juli 2018

25-07 AMweb schrijft over uitspraak KiFiD: ASR moet poliskosten woekerpolis terugbetalen.

23-07 AMweb schrijft over uitspraak rechtbank Rotterdam: Wakkerpolis mag massaclaim van € 3,2 miljard tegen NN voortzetten.

23-07 Das Kapital schrijft: Woekerpolisclaim des doods (€ 3.2 milard) naakt voor NN.

10-07 Oprichting nieuwe stichting door Consumentenbond en Consumentenclaim: Claimservice ook voor de strijd tegen woekerpolissen. De Consumentenbond promoot de samenwerking als Nieuw machtsblok consumenten van start. De pers schrijft hier ook over o.a. Nu.nl: Consumentenbond en ConsumentenClaim slaan handen ineen.

06-07 AMweb bericht over uitspraak Consumentenbond: Verzekeringsbranche niet transparant over provisies.

03-07 AMweb schrijft over uitspraak KiFiD: NN hoeft berekening afkoopwaarde niet met klant te delen.

Juni 2018

29-06 Robert Paling schrijft op AMweb: Vereniging Woekerpolis.nl overweegt negatieve reclamespotjes.

27-06 Volgens ABM Financial News media: Drie verzekeraars hengelen naar Vivat , waaronder Allianz.

26-06 Belegger.nl uit kritiek: Belegger wint nauwelijks claims bij KiFiD.

22-06 Kritiek van Oxfam Novib en Amnesty International over schenden mensenrechten in beleggingen verzekeraars.

14-06 Minister Koolmees: Geheimhoudingsclausule bij schikking met deelnemer kan wantrouwen wekken.

05-06 Minister Hoekstra geeft antwoord op kamervragen aangaande de afwikkeling van de woekerpolissen.

Mei 2018

31-05 VVP online schrijft: Claimactiviteiten Stichting Odin naar WoekerClaims.

23-05 Blog van Esther Waal in AMweb: MiFID II zet de onafhankelijke adviseur deels buitenspel.

April 2018

18-04 KiFiD uitspraak in nadeel consument, Commissie van beroep van KiFiD: Consument in ongelijk gesteld over beleggingsverzekering.

13-04 Eveline Ruinaard schrijft in haar blog op AMweb: Uitdaging: tot overeenstemming komen in woekerpoliszaken.

02-04 NU.nl schrijft: Klachteninstituut Kifid hervat behandeling klachten woekerpolissen.

Maart 2018

29-03 Esther Waal schrijft in haar blog op AMweb: Risicometer Beleggen mist effectiviteit.

21-03 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Onderlinge Levensverzekerings Maatschappij Consument wordt in het ongelijk gesteld over garantie eindkapitaal.

14-03 Blog van Robert van Beem in AMweb: Is het einde van de woekerpolisaffaire in zicht?

14-03 Het Financieele Dagblad schrijft: Uitspraken Kifid in 'richtinggevende' zaken bieden weinig houvast voor klant woekerpolis.

13-03 Das Kapital schrijft: Weer een klein stukje duidelijkheid in woekerpolisaffaire.

13-03 AMweb schrijft: ASR gaat vrijuit in laatste richtinggevende woekerpoliszaak KiFiD.

09-03 Nu.nl schrijft: Heb je nog een woekerpolis? Dit kun je eraan doen.

08-03 NRC schrijft: Als de woekerpolis afloopt, is het toch nog even schrikken.

07-03 NOS online: Wat te doen met die woekerpolis? 'Ik word er gek van'.

07-03 Nationale ontwoekerdag overspoeld met aanmeldingen.

01-03 Artikel in consumentengids "Hoofdpijndossier woekerpolissen - Strijden voor Compensatie". De consumentenbond besteedt in het maartnummer van haar Consumentengids aandacht aan dit woekerend onderwerp waar vele gedupeerden nog steeds aan het lijntje gehouden worden en de verzekeraars continu de zaak frustreren. De Consumentenbond eist: "De verzekeraars stopten allerlei kosten in hun beleggingspolissen. De Consumentenbond wil collectieve compensatie voor de kosten die vaak in deze verzekeringen voorkomen en die de meeste schade veroorzaken."

Februari 2018

16-02 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ABN-AMRO Consument wordt in het ongelijk gesteld, over het omzetten van een hypotheek met een daaraan gekoppelde beleggingsverzekering.

Januari 2018

30-01 AMweb schrijft: Kifid communiceert straks alleen nog online met adviseur over klacht.

30-01 Seniorenblad: Nationale Ontwoekerdag moet senioren alsnog bewegen tot hersteladvies.

30-01 AMweb: Kifid: Reaal hoefde 20 jaar geleden niet over fondsbeheerkosten te infomeren.

29-01 VVP online schrijft: Nationale Ontwoekerdag op 7 maart.

25-01 Op AMweb schrijft Robert Paling: Ab Flipse: 'Is intermediair aansprakelijk voor mislopen schikking woekerpolis?'

22-01 Tijdens een uitzending van AVRO-TROS Radar stelt ABN-AMRO voorlopig niets de doen aan de zogeheten Woekerhypotheek. Lees AMweb: Euriborhypotheek ABN Amro op de korrel van Antoinette.

19-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in voordeel consument met beleggingsverzekering bij ASR ASR moet overlijdensrisicodekking van ruim € 90.000 betalen.

16-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR Consument in ongelijk gesteld over gegarandeerd eindkapitaal beleggingsverzekering.

16-01 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij ASR Consument in ongelijk gesteld over gegarandeerd eindkapitaal beleggingsverzekering.

01-01 Op AMweb schrijft Jurjen Oosterbaan in zijn blog: Een beschamende uitspraak

2017

December 2017

26-12 Commentaar in het Financieele dagblad: Woekerdossier ettert te lang door.

22-12 In het Financieele dagblad schrijft: Verzekeraars worstelen verder met woekerdossier.

22-12 KiFiD uitspraak Geschillencommissie in nadeel consument met beleggingsverzekering bij Achmea Consument wordt in het ongelijk gesteld aangaande eindbedrag uitbetaling beleggingsverzekering.

21-12 NU.nl schrijft: Verzekeraar Reaal verliest woekerpoliszaak bij rechter. Eveneens schrijft AMsignaal hierover: Ook ASR haalt bakzeil in woekerpolisgeschil.

21-12 Das Kapital.nl schrijft: Het KiFiD heeft best een groot probleem.

21-12 AM signaal schrijft: Rechter zet streep door tussentijdse kostenverhoging woekerpolis.

21-12 De telegraaf schrijft: ASR: Kifid-zaak was individueel.

21-12 Uitspraak KiFiD: ASR moet afkoopwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen.

20-12 NU.nl schrijft: ASR moet woekerpolisklant terugbetalen.

20-12 In het Financieele dagblad schrijft Saskia Jonker: AFM tikt Vivat en Allianz op de vingers in dossier woekerpolissen ook AM signaal schrijft hierover Vivat en Allianz beloven haast te maken met activeren woekerpolisklanten.

19-12 NU.nl schrijft: Vivat en Allianz riskeren boete voor laat informeren van klanten.

18-12 In het Financieele dagblad schrijft Saskia Jonker: Tussenpersoon moet klant zeggen hoeveel provisie hij ontvangt.

November 2017

30-11 Video op YouTube Cafe Weltschmerz: De woekerpolis, een oplichting van 30 miljard; Ruben Munsterman en Ab Flipse (deel 2).

28-11 In het Financieele dagblad schrijft Jeroen Piersma: Commercie rukt op bij massaclaims.

24-11 AMweb schrijft: KiFiD laat zich overdonderen door NN-advocaat in woekerpolis-zaak.

22-11 Uitspraak KiFiD, Commissie van beroep: in een klacht van een consument over beleggingsverzekering van Nationale Nederlanden. Lees ook AMsignaal hierover: Einduitspraak Kifid: NN moet woekerpolisklant € 17.500 uitkeren.

10-11 Het Algemeen Dagblad schrijft: Bank nalatig bij hypotheken.

07-11 Het Financieele dagblad schrijft: KiFiD tikt ABN Amro en ASR op de vingers in woekerdossier.

06-11 Radar TV laat gedupeerde aan het woord: ASR verliest voor tweede keer woekerpolisproces.

06-11 Uitspraak KiFiD, Commissie van beroep: ABN AMRO en ASR schieten tekort in informatieplicht; geleden schade is beperkt.

03-11 Het Financieele dagblad schrijft: Duizenden woekerpolisklanten verstrikt in teak.

Oktober 2017

31-10 Nu.nl bericht: ASR verliest opnieuw zaak over woekerpolissen. Zie ook op AMweb: ASR opnieuw gedwongen tot terugbetalen in woekerpoliszaak.

27-10 Blog van Rob Goedhart: Blokkeren NN en Kifid bewust een principe-uitspraak over woekerpolissen?.

18-10 Hoogleraar gedragseconomie en eerste kamerlid voor D66 Henriëtte Prast: Mensen willen dit afsluiten.

18-10 Eindhovens- en Brabantsdagblad schrijven: Veel mensen laten hun geld liggen.

17-10 Video op YouTube Cafe Weltschmerz: De woekerpolis, een oplichting van 30 miljard; Ruben Munsterman en Ab Flipse (deel 1).

05-10 Het Financieele dagblad schrijft: Behandeling woekerpolissen loopt toch vertraging op.

03-10 AMsignaal Luijten: Nieuw woekerrentedossier dreigt door risico-opslagen.

September 2017

07-09 Het Financieele dagblad schrijft: Vereniging Woekerpolis.nl gaat in hoger beroep in Aegon-zaak.

Augustus 2017

12-08 VVP online bericht over uitspraak KiFiD: Grenzen aan termijn indienen woekerpolisklacht.

08-08 AMweb schrijft: Kifid houdt behandeling klachten woekerpolissen nog enige tijd aan.

Juli 2017

21-07 AMweb schrijft: ASR kan zich opmaken voor nieuwe KiFiD-procedure Waerdye-polissen.

20-07 Verschillende dagbladen schrijven over uitspraak rechtbank Rotterdam. AD: Nationale-Nederlanden wint rechtszaak woekerpolissen. Het Financieele dagblad schrijft: Rechter geeft NN gelijk in grote collectieve woekerzaak.

04-07 AMweb schrijft: Allianz nog niet af van boze woekerpolishouders.

03-07 Toine Heijmans schrijft in de Volkskrant Uiteindelijk zijn we allemaal gedupeerden.

Juni 2017

29-06 Het Financieele dagblad schrijft: Rechters leggen rol verzekeraar in woekerdossier allemaal anders uit.

29-06 Het Financieele dagblad schrijft: Rechter opent deur voor hogere schadevergoeding door Aegon in woekerpolisdossier.

28-06 Nu.nl bericht: Aegon informeerde klanten onvoldoende over kosten woekerpolis.

28-06 Het Financieele dagblad schrijft: Schikking woekerpoliszaak Allianz leidt tot veel kritiek.

27-06 Nu.nl bericht: Verzekeraar Allianz bereikt akkoord over woekerpolissen.

23-06 AMweb bericht: Langverwacht oordeel Kifid: NN verliest hoger beroep eerste kosten. Ook NU.nl bericht hierover NN moet van klachteninstituut Kifid betalen in woekerpoliszaken

22-06 Uitspraak KiFiD Commissie van beroep doet tussenuitspraak: inzake woekerpolis Nationale Nederlanden.

16-06 Video Consumentenclaim Eed van Opdorp: Uitleg over woekerpolissen.

06-06 Uitspraak KiFiD: Consument in ongelijk gesteld over de informatievoorziening bij het aangaan van een beleggingsverzekering.

02-06 KiFiD doet verslag van Lustrumcongres.

Mei 2017

31-05 Het Financieele Dagblad schrijft: Grootste woekerclubs gaan samen. Ook AMweb schrijf hierover Woekerpolisclubs denken samen sterker te staan in rechtszaken tegen verzekeraars.

29-05 Blog Rob Goedhart op AMweb: Verbijsterend woekerpolissprookje.

29-05 Volgens directeur Weurding van de Bond van Verzekeraars staat in AMweb: Geen quick fix in woekerpolisdossier.

24-05 Blog Esther Waal op AMweb: Imago beleggen vertroebeld door aanhoudende aandacht voor woekerpolissen.

04-05 Cor de Horde schrijft artikel in het Financieele Dagblad: Woekerklager heeft plots een nieuwe kans.

02-05 Het Financieele Dagblad schrijft: Hof geeft klager gelijk in woekerzaak ASR. Ook AFM signaal bericht over deze uitspraak: Ook gerechtshof maant ASR tot terugbetalen in woekerpoliszaak.

April 2017

12-04 Cor de Horde schrijft artikel in het Financieele Dagblad: Eindvonnis in grote woekerpoliszaak tegen NN volgt in juli.

11-04 Consumentenclaim bericht over Voortgang collectieve procedures.

Maart 2017

30-03 Cor de Horde schrijft artikel in het Financieele Dagblad: Claimclubs woekerpolis vechten ook tegen elkaar.

28-03 Het Financieele Dagblad schrijft: Miljardenclaim tegen NN voor onterechte kosten.

27-03 Bericht op NU.nl Massaclaims tegen NN ingediend in woekerpoliszaak.

24-03 VRT bericht: Aandeelhouders Fortis kunnen schadevergoeding krijgen.

22-03 AM signaal bericht: Geschillencommissie zet kostenmaximum in woekerpoliszaken op 1,5%.

06-03 Uitspraak KiFiD: Consument in ongelijk gesteld verzekeraar behoeft niet te herbereken in de beleggingsverzekering.

01-03 Uitspraak KiFiD: Consument in ongelijk gesteld verzekeraar aangaande garantie eindkapitaal.

Februari 2017

24-02 Gerhard Hormann schrijft in het Reformatorisch dagblad: over de woekerpolis.

14-02 Bericht op AMweb: Conflict over claim: Betaal eerst je klant uit.

07-02 Blog van Esther de Waal op AMweb: Kiezen beleggingsprofiel? Hulp van financieel adviseur betaalt zich uit.

06-02 Dick van Velzen schrijft op zijn blog: Waar blijft die Tuchtraad Verzekeringen?

01-02 Bericht op NU.nl Woekerpolisproces verliest zaak tegen verzekeraar ASR.

Januari 2017

31-01 Het Financieele Dagblad schrijft: Verzekeraar ASR zat fout met woekerpolis Falcon, oordeelt Kifid.

31-01 AM signaal bericht: ASR moet klant duizenden euro's terugbetalen in woekerpoliszaak.

20-01 Nieuws op Drimble: Ex-woekerpolisverkoper mag door met massaclaim tegen "provisiefabriek" Afab Geldservice.

03-01 De vereniging Woekerpolis publiceert haar derde nieuwsbrief.

2016

December, 2016

30-12 AM signaal bericht: Graafsma in beroep tegen woekerpolisuitspraak KiFiD.

16-12 In AM signaal schrijft Jurjen Oosterbaan: Verzekeraars waren de dealers, tussenpersonen de verslaafden.

15-12 In AM signaal schrijft Ad Flipse: Er zit nog veel meer in het vat.

12-12 Consumentenbond bericht: Verdwijntruc woekerpolis: faillissementswet. Lees hier een plaatje gemaakt van het artikel in Geldgids8: Verdwijntruc woekerpolis.

12-12 AM signaal meldt: Stichting Verliespolis legt het bijltje erbij neer.

07-12 Rob Goedhart vraagt zich af in Follow the Money: Heeft de woekerpolisaffaire vertakkingen naar de pensioenmarkt?

November, 2016

30-11 Het Financieele Dagblad schrijft: Alle houders niet opbouwende beleggingspolissen geactiveerd. Het Verbond van Verzekeraars publiceert Lijst van de activeringsscores.

22-11 AM signaal; KiFiD oordeelt: Woekerpolishouders vissen achter net na magere belangenbehartiging.

16-11 Het Financieele Dagblad schrijft: Nieuwe wet opent weg voor collectieve schadeclaims en Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie ingediend.

11-11 AM signaal publiceert blog van Jan Driessen: Alleen de eerlijke eenvoud kan u nog redden!

09-11 Het Financieele Dagblad schrijft: Rentevergoeding niet voor alle Koersplan gedupeerden.

09-11 AM signaal meldt: Eveline Ruinaard nieuwe voorzitter Geschillencommissie KiFiD.

03-11 AM signaal; AFM stelt: Betrokkenheid verzekeraars bij hersteladvies schiet tekort.

01-11 AM signaal; KiFiD oordeelt: Geen kosteninformatie: adviseur moet provisie beleggingspolis inleveren.

Oktober, 2016

31-10 Dik van Velzen schrijft: De nieuwe cultuur is nog ver weg.

25-10 AM signaal; rechtbank Arnhem oordeelt: Kosten geen wezenlijk kenmerk beleggingspolis.

12-10 AM signaal; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) oordeelt: Verminder de spanning tussen samenleving en financiële sector.

September, 2016

28-09 Het Financieele Dagblad schrijft: KiFiD straft niet voor dun hersteladvies bij woekerpolis.

27-09 AM signaal schrijft: KiFiD nuanceert toepassing hersteladvies voor beleggingsverzekeringen.

26-09 AM signaal; KiFiD oordeelt: Aegon onduidelijk over verschil in rendement beleggingsverzekering.

18-09 Het Financieele Dagblad schrijft: Verzekeraars publiceren voortgang activeren.

16-09 Verbond van Verzekeraars publiceert: Voortgang beleggingsverzekeringen.

08-09 New Financial Magazine in gesprek met Jan Donselaar: Taboe of niet taboe, dat is de vraag (pag 18.). Erkennen is een groot taboe in de financiële sector.

01-09 Het Financieele Dagblad schrijft:: Dijsselbloem sloot zelf woekerpolis.

Augustus, 2016

23-08 NU.nl schrijft: ASR schikte in geheim met groep woekerpolishouders.

22-08 AM signaal; KiFiD oordeelt: Achmea moet beheerskosten opnieuw berekenen.

11-08 Consumentenbond bericht: Verzekeraars mogen woekerpolisklanten opsporen.

Juli, 2016

22-07 AM signaal schrijft: Loket Hersteladvies woekerpolissen werkt op afstand.

20-07 Lees vraag en antwoord op vraag 7 op AMweb zeven vragen aan Natasja Naron van Gabriël Financiële Bescherming.

12-07 AM signaal; KiFiD oordeelt: Minister ziet af van loket voor compensatievoorstellen.

12-07 NU.nl schrijft: Aantal woekerpolissen opnieuw flink gedaald in 2015.

11-07 Dik van Velzen schrijft op zijn website: Over zorgplicht, toezicht en boete.

04-07 Beursnieuws: Verzekeraars openen adviesloket woekerpolis.

01-07 AMweb schrijft: Sommetjes op kladblok niet meer van deze tijd.

Juni, 2016

29-06 De Groene Amsterdammer ontrafelt verzekeringsmaffia. Lees ook de longreed van Investico

29-06 Rechtbank Oost-Brabant oordeelt: Stichting Renteswapschadepclaim niet ontvankelijk.

14-06 Het Financieele Dagblad schrijft: Herstel woekerpolis nog lang niet rond.

08-06 Wabeke: oplossing woekerpolissen mislukt: EenVandaag uitzending, YouTube: Langer interview met de heer Wabeke.

08-06 NU.nl schrijft: Wat u moet weten over woekerpolissen.

06-06 KiFiD presenteert jaarverslag: link naar jaarverslag.

01-06 Het vakblad "Erkend" schrijft over de Stand van zaken woekerpolissen.

Mei, 2016

26-05 NU.nl schrijft: NN in beroep tegen compensatie woekerpolis.

14-05 Erica Verdegaal schrijft in haar blog: Hoog tijd voor schuldhulp van de bank.

10-05 Financieele Dagblad schrijft: Advies in lijn met tijdgeest is passend advies.

01-05 Woekerpolisproces.nl: Nieuwsbrief.

April, 2016

25-04 Dik van Velzen schrijft in zijn blog: De illusionist en de woekerpolis.

18-04 Financieele Dagblad schrijft: Verzekeraar krijgt gelijk in eerste vonnis na woekerarrest.

Maart, 2016

30-03 Financieele Dagblad: Klachteninstituut KiFiD rekt zorgplicht verzekeraar op.

29-03 NU.nl schrijft: Dijsselbloem wil meer openheid van ASR rond woekerpolissen.

29-03 Financieele Dagblad: NN overweegt beroep tegen KiFiD uitspraak.

29-03 KiFiD bericht: Geen beperking informatieplicht NN door uitspraak Europese Hof over beleggingsverzekering.

29-03 Bericht op AMweb: KiFiD: Nationale-Nederlanden moet alsnog betalen. De aandeelhouder schrijft:Nationale-Nederlanden volgens KiFiD wel degelijk informatieplichtig.

28-03 Uitzending RADAR TV De woekerpolisverzekeraars maken geheime deals met sommige klanten.

28-03 Financieele Dagblad: Consumentenbond kondigt demonstratie aan bij ASR. Zie ook bericht van AMweb: Consumentenbond dreigt met demonstratie bij ASR.

23-03 De vereniging Woekerpolis.nl heeft hulp ingeroepen van twee vooraanstaande universiteiten. Prof. mr. W.H. van Boom van de Universiteit Leiden heeft onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van woekerpolisvoorwaarden. Uit zijn rapportage blijkt dat veel bepalingen voor de gemiddelde consument niet duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd en moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Dr. A. Plantinga van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het hefboomeffect en de compensaties die verzekeraars hiervoor hebben gegeven. Uit zijn rapport blijkt dat het werkelijke hefboomeffect veel groter is dan door verzekeraars is berekend. Beide rapporten worden in de procedures ingebracht.

07-03 In Beursbengel schrijft Dik van Velzen: Over rentederivaten en woekerpolissen.

05-03 Het Financieele Dagblad publiceert sterke column van Erica Verdegaal: Bent u al geactiveerd?

Februari, 2016

26-02 AFM: rapportage onderzoek nazorg beleggingsverzekeringen.

Januari, 2016

30-01 In het Financieele Dagblad schrijft dat de overlijdensrisicoverzekeringen afgelopen jaar zakten. De goedkoopste polissen bijna 11% in prijs, gemiddeld was de daling 3,5%, blijkt uit het Special Item van vergelijkingssite MoneyView.

29-01 Nieuwsbericht op KiFiD website: Hogere schadevergoeding voor onvoldoende informatie over kosten en werking beleggingsverzekering.

29-01 Persbericht wakkerpolis: Belangrijke overwinning voor gedupeerden in proefproces woekerpolissen.

29-01 RTL nieuws meldt: Achmea moet schadevergoeding betalen aan gedupeerden woekerpolis.

27-01 Vereniging Woekerpolis.nl roept financieel adviseurs in de Telegraaf op om oude software voor offertes voor beleggingsverzekeringen bij haar in te leveren. De vereniging wil de software inzetten als bewijsmateriaal in de procedures die ze voert tegen verzekeraars in de woekerpolisaffaire. Voorzitter Ab Flipse: "De software zal ons een extra steun in de rug geven. Het zal helpen de rechter te overtuigen dat klanten stelselmatig verkeerd zijn voorgerekend." Volgens Flipse waren de eindkapitalen die uit de offertes kwamen rollen niet realistisch. "Het kon eenvoudig nooit worden gehaald."

27-01 Nu.nl: Consumentenbond sommeert ASR alle woekerpolisgedupeerden te compenseren.

26-01 Financieel planner Hubrien Meijaard is 26, 27 en 28 januari met drie klanten op televisie te volgen bij Omroep Max. (zie later uitzending gemist)

23-01 Uitzending KASSA: Consument verliest vaker dan dienstverlener bij het Kifid.

20-01 Consumentenclaim geeft update over de voortgang collectieve procedures.

16-01 AFM: Nieuwsbrief consumenten over onder meer nabestaandenpensioen en woekerpolissen.

05-01 AMweb publiceert winterserie Terugblikken en vooruitzien met Ab Flipse.

04-01 De telegraaf doet een oproep: Geef uw mening over verzekeraars dit na aanleiding column Anton Rietveld (zie 28 december).

2015

December, 2015

28-12 Anton Rietveld schrijft column in Telegraaf: Slagers keuren eigen vlees! (2).

14-12 Het Financieele Dagblad schrijft: Toch geen richtinggevende uitspraken in woekerpolisdossier.

10-12 Het Financieele Dagblad schrijft: Minister Dijsselbloem wil geen wettelijke verplichting om woekerpolisschikkingen openbaar te maken.

03-12 Anton Rietveld schrijft column in Telegraaf: Slagers keuren eigen vlees!.

01-12 Professor Jac Rinkes geeft lezing over Levensverzekering en informatieplichten.

November, 2015

26-11 Het Financieele Dagblad schrijft: Graafsma kiest andere benadering woekerpolisaffaire met hierbij een modelbrief om aan verzekeraar te sturen.

17-11 Consumentenbond: Wat te doen met een woekerpolis?

15-11 Masterscriptie rechten student Celina Mlodzick over het woekerpolisfenomeen: Usury policies and financial expertise?

16-11 Telegraaf Magazine: Feiten woekerpolisaffaire op tafel.

02-11 Dick van Velzen schrijft in zijn blog: Waarom klanten niet reageren op woekerpolisacties van hun verzekeraar.

02-11 RadarTV zet berekeningen van de beleggingsverzekeringen van verzekeraar ASR online: Excelsheets berekening woekercompensatie.

Oktober, 2015

29-10 Het Financieele Dagblad schrijft over tussenvonnis: Rechtbank remt grootste claimclub woekerpolis af.

28-10 Minister van Financiën schrijft brief naar Tweede kamer over de Rapportage AFM nazorg beleggingsverzekeringen.

28-10 AFM: Blijvende inspanning en aandacht voor polishouders beleggingsverzekeringen noodzakelijk.
Lees hier de rapportage van AFM over nazorg beleggingsverzekeringen.

28-10 Meerdere artikelen Inzake AFM en NN.

28-10 Het Brabants Dagblad schrijft: AFM: "Kom in actie tegen woekerpolis".

28-10 Het Financieele Dagblad schrijft: Verzekeraars gaan vooruit bij helpen woekerklant.

27-10 Het Brabants Dagblad schrijft: NN koopt woekerpoliszaak af. Ook Nu.nl schrijft hierover: NN koopt woekerpolis af. Het Financieele Dagblad schrijft twee artikelen: NN schikt cruciale rechtszaak woekerpolissen en Proefproces van de baan, maar EU-vonnis blijft leidend.

27-10 RTLZ uitzending over 20 jaar woekerpolisaffaire: Banken kijken nog steeds niet naar belang klanten.

26-10 Uitzending AvroTros-Radar TV: Woekercompensatie onder het tapijt geveegd.

24-10 In het Financieele Dagblad schrijft Erica Verdegaal in haar column: De Woekerparadox.

19-10 Anton Rietveld schrijft column in Telegraaf: Suggesties, kletskoek, en misleiding in het verzekeraarsbelang.

14-10 Nabeschouwing uitzending "Dit is de dag" staan op haar website enkele interviews o.a. Omzigt: Woekerpolissen hadden nooit verkocht mogen worden.

10-10 Reportageprogramma "Dit is de dag" de strijd om de woekerpolis in beeld. Verslaggever en woekerpolisgedupeerde Henk Valk laat zijn eigen zaak door ConsumentenClaim beoordelen en brengt in beeld wat er fout is gegaan en wat je eraan kunt doen. Hij doet verslag tot in de rechtszaal. Bekijk hier de Uitzending van Dit is de Dag.

10-10 Anton Rietveld schrijft column in Telegraaf: Slapende toezichthouder (2).

07-10 Vereniging Woekerpolis organiseert de Woekertoer, bekijk hier de Uitzending bij Omroep Max.

06-10 Het Financieele Dagblad schrijft: KiFiD werkt aan richtinggevende uitspraken woekerpolissen.

05-10 Stichting BeerputPensioenen gaat verzekeraars aanspreken op schade.

03-10 Manno van den Berg schrijft in de Telegraaf: Stiekem geschikt.

01-10 Het Brabants Dagblad schrijft over oproep NIBUD: Klant met woekerpolis doet te weinig.

01-10 Het Financieele Dagblad schrijft: Wachtlijst klachten over woekerpolis.

September, 2015

30-09 ODIN schrijft: KiFiD frustreert woekerpolisklachten.

25-09 Het Financieele Dagblad schrijft: Dijsselbloem: Geheime schikking woekerpolis geoorloofd.

24-09 Nu.nl: Dijsselbloem is niet tegen geheime schikkingen woekerpolis.

23-09 Nu.nl: ASR schikte in geheim met groep woekerpolishouders.

23-09 Consumentenbond: Rechtsongelijkheid door geheime woekerpolisschikkingen ASR.

21-09 Het Financieele Dagblad schrijft: Arrest: ING informeerde niet-professionele klant onvoldoende over extra lening.

21-09 Het Financieele Dagblad schrijft: Interne markt werkt niet in Europa.

14-09 Het Financieele Dagblad schrijft: Woekerpolisaffaire terug op politieke agenda.

08-09 CDA kamerlid Pieter Omzigt dient amendement dat de mensen met een woekerpolis het recht geeft om de polis af te kopen en geen revisierente van 20% te betalen. Lees amendement en het stenografisch verslag. De stemmingen zijn op 22 september a.s. en veel partijen aarzelen nog. Staatsecretaris Wiebes ontraadt het aannemen van het amendement omdat hem geen signalen van problemen bereiken????

Augustus, 2015

27-08 Anton Rietveld schrijft column in Telegraaf: Gedrochtcode.

14-08 Uitspraak Hoge Raad: De bijzondere zorgplicht bij beleggingsadviesrelaties met particuliere beleggers kan meebrengen dat de bank de cliënt behoort te waarschuwen voor de risico's die zijn verbonden aan voortzetting van een bepaald beleggingsbeleid en dat zij verplicht is zich ervan te vergewissen dat de cliënt zich daadwerkelijk van die risico's bewust is. Lees hier de samenvatting.

Juli, 2015

22-07 Nu.nl/geldzaken: Onvoldoende informeren bij woekerpolis beboet.

20-07 Anton Rietveld schrijft column in Telegraaf: Slapende toezichthouder.

Juni, 2015

29-06 Vandaag rechtbankzitting in Den Haag Vereniging Woekerpolis versus Aegon

25-06 Vandaag op agenda vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer: Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.

22-06 Het Financieele Dagblad schrijft: Dijsselbloem zegt geen commentaar te kunnen geven op woekerpolisschikking NN en Politiebond.

12-06 Martin van Rossum schrijft op zijn website woekerprofi.nl: De karavaan trekt verder.

10-06 Tweede Kamer organiseert Ronde Tafel Gesprek met verzekeraars, toezichthouders en belangenorganisaties. Deelnemerslijst.

05-06 Het Financieele Dagblad schrijft: Consumentenbond vindt weer partner in strijd woekerpolis.

05-06 Nu.nl/geldzaken: Woekerpolisaffaire zit verzekeraars dwars.

Mei, 2015

29-05 Nu.nl economie: Kabinet legt verzekeraars meer aan banden.

29-05 Martin van Rossum schrijft op zijn website woekerprofi.nl: Geen gestructureerd overleg woekerpolisaffaire.

26-05 Het Financieele dagblad schrijft: Geen gestructureerd overleg woekerpolisaffaire.

12-05 Het Financieele dagblad schrijft: AFM laat tanden zien.

09-05 Het NRC schrijft: Eerste hulp bij ramppolis.

07-05 Het Financieele dagblad schrijft: NN houdt vast aan standpunt inzake woekerpolis. Zie hier de reactie in de LinkedIn discussiegroep. Als ook deze blog op beurs.nl: NN heeft uitspraak Europees Hof nu beter gelezen.

April, 2015

30-04 Brabants Dagblad journalist Chris van Alem schrijft: Woekerpolissen. Geldzak gaat nog niet open. De volkskrant schrijft: Roep om een nationale oplossing. Algemeen Dagblad schrijft: Nog geen doorbraak in woekerpolisaffaire. Het Financieele Dagblad schrijft: Rechter mag strenger zijn voor verzekeraars. Het Financieele Dagblad opinie: Schending zorgplicht wordt nu de kern van woekerprocessen.

29-04 Op de uitspraak van het Europese hof werd door diverse belanghebbenden gereageerd:
 .  Consumentenbond: Overwinning voor woekerpolishouders.
 .  Nationale Nederlanden: Europese Hof bevestigt standpunt Nationale Nederlanden inzake beleggingsverzekeringen.
 .  KiFiD: Geschillencommissie KiFiD vraagt partijen om reactie op arrest Europees Hof.

29-04 De lang verwachte uitspraak van het Europese Hof (lees hier de uitspraak) geeft direct diverse reacties van de schrijvende pers, hierbij enkele reacties en artikelen:
 .  Nu.nl: Europese rechter mengt zich niet in woekerplisaffaire.
 .  Telegraaf online: Europese rechter mild over woekerpolis.
 .  Nu.nl/geldzaken: Uitspraak hof helpt gedupeerde polishouders.
 .  Nu.nl/geldzaken: NN blijft bij standpunten na Europees vonnis.
 .  Elsevier.nl: Uitspraak EU-hof woekerpolis niet eenduidig.
 .  Het NRC: NN lijdt nederlaag bij Europese rechter in woekerpoliszaak.

29-04 Brabants Dagblad schrijft voorafgaande aan de uitspraak: Hof oordeelt over woekerpolis NN.

28-04 Het Financieele Dagblad schrijft: Verzekeraars en claimclubs wachten met spanning op Europees arrest woekerpolis.

28-04 Blog op AMweb: Woekerpolis-Warboel.

18-04 Martin van Rossum schrijft op zijn website woekerprofi.nl: Tweede Kamer voert de druk op minister Dijsselbloem van Financiën op.

16-04 Verzekeraars kunnen de Wabeke-norm niet langer volhouden, meent Stichting Odin: Wabeke norm werkelijk ten grave gedragen.

16-04 Volkskrant schrijft: Dijsselbloem. Commissie woekerpolis onhaalbaar.

16-04 Het Financieele dagblad schrijft: Geen landelijke regeling voor woekerpolissen.

16-04 Brabants Dagblad journalist Chris van Alem schrijft: Houder woekerpolis moet het zelf uitzoeken.

15-04 Nieuwsbericht RadarTV: Dijsselbloem: geen commissie woekerpolissen.

15-04 Bericht op NU.nl: Dijsselbloem stelt geen nationale commissie woekerpolissen in.

15-04 Commissievergadering Tweede Kamer beleggingsverzekeringen: Lees hier de agenda.

15-04 Brabants Dagblad online: Nationale Nederlanden schikte met politie wegens fouten.

14-04 Bericht ontvangen: Geen algemene adviseringsplicht woekerpolissen.

14-04 Het Financieele Dagblad geeft commentaar: Woekerpolis vergt meer dan commissie.

14-04 Het Financieele Dagblad schrijft: Consumentenbond wil commissie woekerpolis.

14-04 Bericht op NU.nl: Nationale Nederlanden gaf politie hogere compensatie.

13-04 Tros Radar uitzending: Hoe laagdrempelig is het KiFiD voor mensen met een woekerpolis?

13-04 Brabants Dagblad online: Consumentenbond wil commissie woekerpolissen.

10-04 Stichting Odin heeft een Actieplan Woekerpolis naar de Tweede Kamer gestuurd: Het plan bevat negen acties om de woekerpolis uit te bannen..

03-04 Anton Rietveld schrijft column in Telegraaf: Polisvoorwaarden verzekeraars oneerlijk en onrechtmatig.

02-04 Antoinette Hertsenberg bij RTL Late Night Er is nooit een recall van woekerpolissen.

Maart, 2015

27-03 Bericht op NU.nl: Rechters Europese Hof vellen 29 april 2015 een oordeel over woekerpolis Nationale Nederlanden.

25-03 Hoofdredacteur Dik van Velzen schrijft in de Beursbengel: De afloop van de woekerpolis.

24-03 Het Financieele Dagblad schrijft: Accountants wijzen op woekerclaims.

23-03 Dik van Velzen AFM schrijft: De afloop van de woekerpolis.

13-03 Stichting Odin schrijft in haar nieuwsbrief: KiFiD loket op slot tot mei 2015.

10-03 Volkskrant schrijft: Woekerpolisklanten laten het er vaak maar bij zitten.

10-03 Brabants Dagblad journalist Chris van Alem schrijft: Woekerpolis bom onder hypotheek.

10-03 Het Financieele Dagblad schrijft in zijn analyse: Woekerpolissen zo verschillend dat massaschikking een illusie is.

09-09 Overheid.nl: Besluit houdende verplichting tot het activeren klanten met een beleggingsverzekering.

09-09 AFM schrijft op haar website: Nazorg beleggingsverzekeringen: meer consumenten bereikt door verzekeraars.

09-03 NU.nl bericht: Boete van AFM voor lakse verzekeraars.

09-03 Consumentenbond bijt van zich af: Rapport kan in prullenmand.

09-03 De AFM (Autoriteit Financiële Markten) schrijft AFM ziet verbeteringen naar aanleiding van het Rapportage Nazorg beleggingsverzekeringen

09-03 Het Financieele Dagblad wijdt drie artikelen aan de woekerpolisaffaire: AFM mag lakse verzekeraar woekerpolis nu beboeten, een analyse: Verzekerplan woekerpolis geeft verzekeraars toekomst en een commentaar: Clubs woekerpolis moeten aan de slag.

06-03 Naar aanleiding van het rapport van de commissie verzekeringen schrijft de pers: Financieele Dagblad schrijft over enthousiasme Bond van Verzekeraars: Verzekeraars sceptisch over herverzekeren woekerclaim, artikel in het Financieele Dagblad Centrale Deal woekerpolis ver weg, artikel in de Volkskrant Akkoord woekerpolis verder weg, Brabants Dagblad schrijft: Belangengroepen branden verzekeringsrapport af.

05-03 Uitzending EenVandaag neemt stelling: Commissie Verzekeraars laat klant in de kou staan.

05-03 ZWARTE DONDERDAG voor alle gedupeerden met een beleggingsverzekering door het rapport van de Commissie verzekeringen. 05-03 AMweb bericht: AFM gaat rapporteren over advieskwaliteit en woekerpolissen.

04-03 Woekerpolisvrij gaat hersteladviseurs begeleiden binnengekomen bericht.

Februari, 2015

24-02 Stichting Geldbelangen wil in dialoog met verzekeraars over beleggingsverzekeringen: Uitnodiging!

11-02 Het overleg in de tweede kamer over beleggingsverzekeringen / woekerpolissen is uitgesteld van 11 februari naar 15 april a.s. Het overleg is uitgesteld zodat de nog te ontvangen rapportage van de AFM hierin meegenomen kan worden. Die rapportage geeft de stand van zaken met betrekking tot niet-opbouwende polissen. De AFM verwacht in die rapportage ook de stand van zaken met betrekking tot hypotheekgebonden polissen op individuele basis aan te kunnen geven.

05-02 Financieel Dagblad: ING wacht € 2,5 mrd aan claims.

05-02 Brabants Dagblad: Claims in de woekerpolisaffaire stapelen zich op.

04-02 Uitzending Zembla: De Voortwoekerpolis.
In deze uitzending stelde professor Arnoud Boot: Overheid laat woekerpolishouder in de steek.

04-02 Bericht op NU.nl: ING aansprakelijk gesteld voor 2,5 miljard in woekerpolisaffaire.

03-02 Bericht op Zembla.nl: Verzekeraars verdienen 800 miljoen euro aan lopende woekerpolissen.

02-02 RadarTV besteedt een groot deel van haar uitzending aan de Woekerpolis bij het Europese hof, Bekijk hier de uitzending..

Januari, 2015

17-01 FD interviewt Henk Breukink (lid ING Supervisory board): De verzekeraars hebben hun klanten niet massaal misleid. (Reactie van ons: Het klopt heer Breukink het waren maar 7 miljoen Nederlanders)

2014

December, 2014

23-12 Bericht op NU.nl: Rechter fluit AFM terug na waarschuwing over woekerpolis.

22-12 AFM schrijft: Minister blijft verzekeraars achter de vodden zitten.

21-12 AFM schrijft: Verzekeraars moeten bij afhandeling van woekerpolisdossier niet rigide vasthouden aan oude principes.

18-12 Bericht op AFM.nl: Pas op met oversluiten beleggingsverzekering!.

18-12 Minister Dijsselbloem: Kamerbrief inzake antwoorden schriftelijk overleg beleggingsverzekeringen.

11-12 ASR huurt Annemarie van Gaal in om de woekerpolishouder te activeren.

09-12 Vereniging Woekerpolis overhandigd 25.000 meldingen van gedupeerden aan de Autoriteit Financiële Markten. Uit alle meldingen blijkt dat bij minder dan 5% van de mensen het probleem met hun woekerpolis door de verzekeringsmaatschappij is opgelost. Het gemiddelde rapportcijfer wat klanten hun verzekeraar geven, is een 3.

08-12 RTL Z meldt: Consumentenbond en Wakkerpolis samen tegen NN.

06-12 Consumentenbond schrijft in haar geldgids: 12 foefjes uit de trukendoos van de verzekeraars.

05-12 Graafsma schrijft: Financieel verbond levensvatbaar.

November, 2014

26-11 Bericht: Vereniging Eigen Huis steunt een nieuw burgerinitiatief.

24-11 AVROTROS Radar besteedt aandacht aan de aanpassingen in woekerpolissen Woekerpolisklanten worden nogmaals door de verzekeraars gepakt, ze berekenen voordeel niet door.

18-11 Woekerpolis informeert journalisten kennissessie.

14-11 Het Financieele Dagblad schrijft: Aegon voelt weinig voor nationale regeling.

12-11 Het Financieele Dagblad publiceert Raad voor de Rechtspraak: Negatief advies wetsvoorstel massaclaims.

11-11 Tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort met de politiek stelt Rene Graafsma: Politieke helden gezocht in Woekerpolisdossier.

11-11 Wabeke Aanbeveling werd ten onrechte norm.

07-11 Consumentenclaim schrijft: ConsumentenClaim heeft Reaal gedagvaard.

04-11 De Telegraaf schrijft: Consumentenbond eist betere compensatie woekerpolis.

04-11 Uitzending EenVandaag: Stichting Woekerpolis stelt dat Reaal haar klanten bewust verkeerd heeft geprognotiseerd.

04-11 Bericht op NU.nl: Reaal fraudeerde met beleggingsverzekering.

04-11 RadarTV meldt: Stichting Woekerpolisproces hekelt definitieve DSB-regeling.

01-11 Bericht op NU.nl: Woekerpolis bedreigt levensverzekeringen.

01-11 KiFiD zendt brief aan consumenten (niet van dinPlan) die klachten hebben ingezonden inzake woekerpolissen: Aanhouden tot uitspraak Europese Hof.

Oktober, 2014

30-10 Voorpagina Brabants Dagblad: Slot woekerpolisdrama is nabij!.

30-10 Artikel Brabants Dagblad: Verzekeraar is polisellende zat.

29-10 Artikel in het Financieel Dagblad: Veel partijen zien heil in een definitieve oplossing.

29-10 Interview in het Financieele Dagblad: Betrek AFM en DNB bij woekergeschil.

24-10 Bericht op NU.nl: Woekerpolismeldpunt overspoeld met klachten.

19-10 Buitenhof spreekt met voorzitter raad van bestuur AFM mevr. Merel van Vroonhoven Ik heb zelf ook een Woekerpolis voor mijn Hypotheek afgesloten. Hoe kan het dat ik toen niet beter heb opgelet, terwijl ik in het bestuur zat van Nationale Nederlanden.

16-10 Artikel in Volkskrant: Woekerpolisclubs slijpen hun messen.

15-10 Geldgids Consumentenbond schrijft over: Deals achter gesloten deuren.

14-10 Bericht op NU.nl: Woekerpoliszaak Nationale-Nederlanden tijdelijk opgeschort.

14-10 KiFiD legt alle zaken stil in afwachting van uitspraak Europese Hof van Justitie: KiFiD wacht af.

10-10 Artikel in Volkskrant: Verzekeraars laks met woekerpolis.

10-10 Brabants Dagblad publiceert artikel van Chris van Alem: Polisdrama sluimert door.

10-10 Grafiek woekerpolis oplossingen: Oplossingen woekerpolis per verzekeraar.

09-10 Bericht op RTL Nieuws: Dijsselbloem: teleurgesteld over verzekeraars woekerpolissen.. Rapportage video: Geen vaart met compensatie woekerpolis

09-10 Bericht op NU.nl: Verzekeraars te laat met oplossing voor woekerpolissen.

07-10 AFM adviseert: Garantiepolis niet zomaar opgeven.

07-10 Bericht op NU.nl: Woekertoer beantwoordt vragen woekerpolis.

06-10 TROS Radar: Tijd voor nieuwe compensatie in de woekerpolisaffaire.

06-10 Bericht vanuit KiFiD: Verzekeraars riepen ellende zelf over zich af.

01-10 Nieuws van KiFiD: Klachtenbehandeling bij KiFiD eenvoudiger, sneller en gratis.

September, 2014

23-09 Artikel Brabants Dagblad: Geen monsterverbond in woekerpolisland.

22-09 Artikel in het Financieel Dagblad: Claimclubs bundelen krachten (deel 1), Claimclubs bundelen krachten (deel 2)

22-09 Dow Jones artikel: Verzekeraarslobby gelooft niet in nieuwe woekerpolisdeal.

17-09 Twitter bericht Geduld raakt op.

07-09 Blog op site van Erica Verdegaal: Woekerschade claimen loont. En hoe!

06-09 Uitzending Kassa: Stichting koersplan krijgt gelijk

06-09 Artikel Telegraaf: Woekertoer beantwoordt vragen woekerpolis

02-09 Artikel Telegraaf: NN treft schikking voor woekerpolis

02-09 Artikel Telegraaf: Geheime deals met gedupeerden woekerpolissen

01-09 Artikel van de Consumentenbond in de Geldgids (uitgave aug/sept) over de deals die verzekeraars met individuele klanten willen maken: Achter gesloten deuren.

01-09 TROS Radar: Alle verzekeraars berekenen compensatie verkeerd.

01-09 Bericht op NU.nl: Gedupeerden naar rechter om woekerpolisregeling ASR

Augustus, 2014

27-08 KiFiD nieuws: Geschillencommissie KiFiD: schadevergoeding voor misleidende informatie BonusPlan.

15-08 Brabants Dagblad geeft antwoorden op vragen na diverse stukken in dit blad over woekerpolissen Lees antwoorden

14-08 KiFiD doet uitspraak aangaande Aegon Bonusplan lees uitspraak

Juli, 2014

02-07 Het Financieele Dagblad schrijft Expert KiFiD vindt premie NN-polis te hoog

01-07 RTL-nieuws bericht NN wil 'woekerpolis' van internet schrappen. Lees ook dit persbericht Nationale-Nederlanden probeert het woord woekerpolis te schrappen

Juni, 2014

18-06 Bericht op NU.nl: Nieuwe rechtszaak tegen Aegon om woekerpolissen. Een ander artikel Aegon past premie koersplan aan en een artikel van Stichting Odin Woekerpolisoplossing Aegon doekje voor het bloeden.

13-06 Bericht op NU.nl: NN had klanten woekerpolis alle info moeten geven.

13-06 Bericht op AMweb.nl: Onderzoek naar vertrouwen in verzekeraars.

12-06 Onderzoek journalist Jan hein Strop schrijft: Nationale Nederlanden beoogt woekerpolisschade bij de belastingbetaler te dumpen.

11-06 Brabants Dagblad publiceert derde deel van een 3-delige serie over het vuur onder de Woekerpolissen door Chris van Alem: Ontwaak en Ontwoeker (deel 3).

04-06 Brabants Dagblad publiceert tweede deel van een 3-delige serie over het vuur onder de Woekerpolissen door Chris van Alem: Belazerd (deel 2).

03-06 Van een lotgenoot ontvingen we dit artikel Woekerpolis onderschat?.

03-06 In 1994 was er reeds een marktverkenning naar woekerpolissen lees hier de resultaten van dit onderzoek.

02-06 Bericht op NU.nl: ASR gedaagd om 'achterhouden' rekensom woekerpolissen.

Mei, 2014

28-05 Brabants Dagblad start met een 3-delige serie over het vuur onder de Woekerpolissen door Chris van Alem: Woekerpolis begint aan tweede ronde (deel 1).

20-05 Lotgenoot Robin zond ons bijgevoegd document van Jac Rinkes: Levensverzekering en informatieplichten.

14-05 Peter Beszelzen pleit in de Telegraaf: Los woekerpolis op met noodwet.

April, 2014

25-04 Bericht op NU.nl: Geen uitstel Nationale Nederlanden in woekerpoliszaak.

09-04 DNB maakt zich zorgen, lees dit artikel: NN blijft zich voorbereiden op een beursgang, ondanks woekerpolisdossier.

09-04 Artikel Financieel Dagblad DNB maant verzekeraars.

09-04 Bericht op NU.nl: Miljoenenclaim tegen verzekeraar ASR om woekerpolissen.

02-04 Reactie KiFiD op brief Consumentenbond: Kifid begrijpt zorgen van Consumentenbond over tijdrovende behandeling van 'woekerpolisklachten'.

02-04 Consumentenbond: Vraagtekens bij partijdigheid KiFiD.

Maart, 2014

29-03 Bericht op NU.nl: Woekerpolis daagt ook Aegon uit. Aegon wil wel Ajax sponsoren, ze hebben nog wat woekergeld over.

28-03 TrosRadar belangrijk bericht: Verjaring woekerpolis van de baan

20-03 KiFiD wijst vordering toe, weer een succesje in de woekerpolisproblematiek. Lees hier de toewijzing.

19-03 Bericht op NU.nl: Aegon maakt fout bij compensatie

19-03 Artikel in dagblad Meer hulp nodig bij woekerpolis.

12-03 Onderzoek journalist Eric Smith schrijft: Het woekerpolisprobleem wordt witgewassen.

10-03 Bond van verzekeraars zeggen dat de woekerwinsten niet zo hoog zijn, onderzoek journalist Eric Smith spreekt dat tegen: Levensverzekeraars gaan gebukt onder het wantrouwen van hun woekerpolisklanten, maar ze kunnen er ook niet buiten.

08-03 Onderzoek journalist Eric Smith schrijft: Het woekerpolisprobleem wordt witgewassen.

01-03 De Stichting Odin schrijft in haar nieuwsbrief: Onze ervaring is inmiddels, dat verzekeraars de hakken diep in het zand zetten bij een claimprocedure, waarbij hun juristen elke claim zoveel mogelijk bestrijden. Hierbij beroepen verzekeraars zich standaard op de slechte Wabeke aanbeveling en weigeren in aanvang meer te compenseren.

Februari, 2014

25-02 Vereniging van Effecten Bezitters (VEB) schrijft interessant artikel: Pijnlijke waarheden over woekerpolissen.

17-02 ISSUU magazine schrijft over woekerpolissen en prof. Arnaud Boot 18 jaar na het woekerpolisrapport.

14-02 Nu.nl bericht: SNS wil punt zetten achter woekerpolissen.

Januari, 2014

25-01 VVP nieuws online schrijft interessante mening Woekperpolisklant hypotheek voor 2015 activeren

25-01 In het Financieele dagblad schrijft Lizanne Schippers een uitgebreid artikel over het aantal klachten tegen financiële dienstverleners. Uithouding is vereist! Lees de knipsels uit het FD van 25 januari 2014

13-01 De AFM verwacht van verzekeraars en adviseurs dat zij tachtig procent van de klanten met een beleggingsverzekering bij hun hypotheek voor 1 januari 2015 hebben geactiveerd. Dat blijkt uit een toelichting voor verzekeraars en adviseurs op het gebruik van streefcijfers die de toezichthouder vrijdag heeft gepubliceerd. Over sancties rept de AFM echter niet.
VVPonline schrijft hierover: Woekerpolisklant hypoheek voor 2015 activeren.

2013

December, 2013

07-12 De Vereniging Woekerpolis.nl heeft op basis van uitgebreid onderzoek een belangrijke nieuwe oorzaak voor achterblijvende resultaten van woekerpolissen ontdekt. Naast de te hoge kosten, blijkt vooral het crashrisico de grote boosdoener. Dit was nog niet eerder ontdekt. Door het crashrisico levert de polis fors minder op, ook als het beloofde gemiddelde rendement wel wordt gehaald. Het effect van beurscrashes op de waardeontwikkeling van een polis is zo desastreus dat, ook al stijgt de beurs weer, het verlies nooit meer goedgemaakt kan worden. Het tekort kan oplopen tot meer dan 50% van het aan de klant voorgerekende eindbedrag. In juridisch opzicht heeft dit verzwegen risico verstrekkende gevolgen voor verzekeraars. Woekerpolissen moeten worden aangemerkt als ontoelaatbare producten en hadden nooit verkocht mogen worden. Het crashrisico is daarmee een speerpunt in de collectieve procedures van de vereniging, die onlangs Nationale-Nederlanden dagvaardde.
Zie ook deze grafische weergave van het crashrisico.

November, 2013

16-11 Artikel in NRC We zijn nog lang niet ontwoekerd.

Oktober, 2013

03-10 Rechtbank in Den Bosch stelt klant van Rabobank in het gelijk omdat Rabobank een te dure beleggingsverzekering polis heeft verkocht.
Hof Den Bosch: Rabobank moet bloemist € 74.597 betalen voor verkeerd advies over levensverzekering.

September, 2013

21-09 Artikel in Het Financieele Dagblad: Eigenaar probleempolis geeft niet thuis.

21-09 Artikel in Het Financieele Dagblad: Aanbieders moeten zelf in actie komen en de kosten verlagen, stelt Eigen Huis.

17-09 Krantenartikel KiFiD inzake Nationale Nederlanden

17-09 Onderzoek journalist Jan hein Strop schrijft: Woekerpolisaffaire Nationale Nederlanden gaat nieuwe fase in.

17-09 Geschillencommissie wijst aanhoudingsverzoek Nationale Nederlanden af lees op KiFiD website.

Juni, 2013

25-06 Interessante uitzending Knevel en van de Brink waarin het relaas van Koersplandewegkwijt met medewerking van Antoinette Hertsenberger

14-06 Stichting Koersplandewegkwijt haalt een duidelijke overwinning bij de Hoge Raad in haar zaak tegen Aegon, die evenals Allianz heeft gewoekerd met premies. Lees op hun website.

13-06 N.a.v. vragen van PvdA kamerlid Nijboer: brief minister Dijsselbloem aangaande woekerpolisvragen.

Mei, 2013

29-05 AFM nieuws: KiFiD-registratie en AFM-vergunning.

22-05 Het Financieele Dagblad schrijft: KiFiD zet deur open voor nieuwe claims woekerpolis.

21-05 Onderzoek journalist Eric Smith schrijft: De woekerpolisaffaire wegstoppen is lastig.

29-05 AFM nieuws: Aandacht voor tegenvallende opbrengst beleggingsverzekeringen blijft nodig.

04-05 NRC weekend schrijft: De affaire rond de woekerpolis kan zo weer oplaaien.

07-05 Onderzoek AFM: Veel onzekerheid over beleggingsverzekeringen bij consumenten.

04-05 NRC weekend schrijft: De affaire rond de woekerpolis kan zo weer oplaaien.

Maart, 2013

29-05 AFM nieuws: Fondsbeleggers vaak onrealistisch over te behalen rendement.

26-03 Uitspraak KiFiD: Bank veroordeelt voor te positief beleggingsadvies met terugbetalen gederfde rente.

25-03 Uitspraak KiFiD: Hypotheek verstrekkende bank moet bij afloop van de verzekering, anders dan door opzegging door Consumenten, aan Consumenten tenminste 25% van de hypothecaire lening uitkeren.

Februari, 2013

27-02 Nieuwsuur bericht over woekerpolissen bekijk uitzending van 27 februari.

27-02 Uitspraak KiFiD: Bank moet consument slecht beleggingsadvies terugbetalen.

2012

16-09 Video uitleg probleem woekerpolis door Rein van Mourik.

16-09 Tros Radar verzekeraar belegt slecht voor de klant.

09-07 Video Hollandse zaken omroep Max banken gaan alleen maar voor winst.

26-03 Erica Verdaal bij Pauw en Witteman met het aansmeren van beleggingshypotheken kun je veel geld verdienen.

12-03 Kassa Waar blijft de compensatie voor de woekerpolis?

2011

22-12 KASSA: Woekerpolissen: consumentenschandaal van de eeuw.

01-12 CDA: Elly Blanksma over woekerpolissen.

17-10 Onderzoek journalist Kees Kooman schrijft: Financieel ombudsman Nol Monster geeft de brui aan woekerpolisaffaire.

07-10 KiFiD nieuws: Ombudsman: geen ruimte voor beter resultaat in Woekerpolisclaims.

26-09 Programma Kassa: Zorgen over de beleggingshypotheek.

12-06 Goedemorgen Nederland verzekeraar besodemiedert de zaak.

12-06 Zembla uitzendingen: Verzekerd van ellende deel 1, deel 2, deel 3.

06-05 Tros Radar website: Salami fraude woekerpolissen Allianz.

23-03 Aankondiging boek Graafsma en Smit Kieper Wabeke-norm overboord.

15-03 Martin van Rossum schrijft: De black-out van Wabeke.

19-01 Artikel Telegraaf: Tweede kamer hoort sector over woekerpolis.

2010

18-11 Video van Kassa: Woekerpolis.

20-10 Tros Radar: Woekerpolis Deel 1, Woekerpolis Deel 2, Woekerpolis Deel 3.

18-08 RTL nieuws: Slecht nieuws voor mensen met een beleggingshypotheek!

10-07 Bericht in C-stories Allianz: Wij zijn sterker dan ooit.

23-09 Onderzoek journalist Eric Smith schrijft: Een 5 min voor Jan Wolter Wabeke.

Delta Lloyd plaatst Youtube filmpje over beleggingsverzekeringen en geeft Uitleg hefboom- en inteereffect

Febr. Masterscriptie J.H. Ermers onder begeleiding van Professor Jac Rinkes over zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels. Een onderzoek naar het mogelijkheden van het gebruik van publiekrechtelijke gedragsregels in privaatrechtelijke verhoudingen.

01-07 Kees Kooman schrijft boek over de Woekerpolisaffaire.

2009

05-12 Video De Rabobank OpMaat woekerpolis hypotheek (bankiers met voortschrijdend inzicht hahahaha).

03-09 Video de Telegraaf uitleg compensatie woekerpolis.

18-08 Arnoud Boot vertelt over de gevaren van woekerpolissen.

26-01 Erica Verdaal bij Pauw en Witteman: Polissen zonder regels.

2008

27-05 Bericht op NU.nl: Minister Bos grijpt in bij onderzoek woekerpolissen.

10-03 Radar achtergrond: Rekenvoorbeeld woekerpolis.

04-03 Ombudsman presenteert aanbeveling beleggingsverzekeringen .

Voor 2008

2003

Allianz Nederland ontstaat uit een fusie van de Zwolsche Algemeene en Royal Nederland. Het bedrijf maakt deel uit van Allianz Group, een van de grootste financiële instellingen ter wereld met meer dan 155.000 medewerkers in ruim 70 landen, waarin 75 miljoen klanten worden bediend. Het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, het internationale hoofdkantoor in München.

1995

Onderzoeker Arnoud Boot schrijft Koopsompolissen en premiestortingen een goudmijn. Maar voor wie?. De consument betaalt, de overheid kijkt toe en de verzekeringsmaatschappij is de lachende derde!