Je kunt het bijna niet geloven

Stichting DinPlanDupe is een stichting van gedupeerden die samen strijden voor herberekening en compensatie van de diverse ongeoorloofde plunderingen door Allianz in de Dynamisch Investerings Plan woekerpolis.donkere wolken

Brief aan deelnemers van de voorzitter verstuurd op 10 september 2018.

Beste deelnemers,

Alle bestuursleden afzonderlijk zijn eind vorige week door de advocaat van Allianz onder meer gesommeerd om met onmiddellijke ingang "grievende uitlatingen over Allianz" van de website AllianzMisleidt.nl te verwijderen. Allianz neemt kennelijk aanstoot aan op de pagina "Ongeloof" geplaatste bijdragen. Enerzijds doet het ons genoegen dat de website zich mag verheugen in niet aflatende aandacht van medewerkers van Allianz. De onderhavige webpagina fungeert als uitlaatklep voor gedupeerde polishouders. Begrijpelijkerwijs zijn deze uitingen wel eens emotioneel. Anderzijds is de pagina niet essentieel voor onze strijd tegen Allianz. We voelen er dan ook niets voor om tijd en energie in deze discussie te steken of kosten voor verweer te maken. Dat laatste laten de middelen van de Stichting ook niet toe. We hebben dan ook besloten om de pagina 'Ongeloof' te verwijderen. Dat gebeurt in de loop van deze week, als de beheerder terug is van vakantie. De website AllianzMisleidt blijft natuurlijk gewoon in de lucht. Van de gelegenheid maken we gebruik u te melden dat er, in aanwezigheid van de voorzitter van de Geschillencommissie van het KiFiD, nog steeds gesprekken gaande zijn met Allianz over een regeling in der minne van het geschil waar het écht over gaat. Als dáárover iets te melden zou zijn verneemt u dat van ons.

Met vriendelijke groet,
Marijke Clerx
Voorzitter Stichting Allianz DINPlan Dupe