De financiële wanpraktijken van Allianz met beleggingsverzekeringen eisen hun tol in Nederland

Allianz heeft levens verwoest

Vele Nederlanders zijn hun spaargeld en pensioen kwijt

Lees hier verhalen van gedupeerden door Allianz


Slechts helft van de hypotheek kunnen aflossen

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
H.v.d.S. te A.

Ik voel mij bedrogen door Allianz die met het aangeboden verzekeringsproduct mij zwaar heeft benadeeld. In 1998 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor een beleggingshypotheek, dus om mijn hypotheek later te kunnen af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is totaal in € 47.387 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 124.789 beloofd. In 2019 heeft Allianz een uitkering van € 65.245 gedaan. Het veel te lage bedrag heeft voor mij grote consequenties! Het bij de verkoop van de belegging verzekering voorgespiegelde mooie rendement van meer dan € 65.000 is in de zakken van verzekeraars en tussenpersonen gekomen. Deze polis mag daarom met recht een WOEKERpolis genoemd worden. Ik ben daarom geallianst voor minimaal de helft van mijn hypotheek hoofdsom € 64.414 !


Fors verlies

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
R.P.G te D.

In 1987 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor een beleggingshypotheek, dus om mijn hypotheek af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is totaal in € 36.217 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 86.000 beloofd. In 2014 heeft Allianz een uitkering van € 56.700 gedaan. Fors financieel verlies omdat er een groot verschil bleef tussen de af te lossen hypotheek en het uitgekeerde bedrag door Allianz. Verdriet en (gevoel van) bedrog!


Valse beloftes

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
E.D. te A.

Allianz heeft mij in 1988 met valse beloften het DINPlan aangesmeerd om daarmee de blijde eigenaar van een eigen huis te kunnen worden. De overheid stimuleert het woningbezit heet het en ons DINPlan sluit daar uitstekend bij aan. Met dit plan kan ik makkelijk mijn hypotheek van 518.000 toen nog in guldens aflossen, verzekert mij de tussenpersoon. Na 25 jaar premiebetaling echter wordt mij verteld, dat het beloofde geld voor de hypotheek er niet is. Oorzaak verborgen en verzwegen kosten maar ook premies, waar de eerste jaren niks meegedaan is. De beleggingsexperts van Allianz bakken er tot overmaat van ramp geen brood van en samen met de listig opgezette polis hebben deze het DINPlan leeggezogen en is het geld in de zakken van Allianz gegleden. Uit de media moet ik vernemen, dat ik met dit Allianz DINPlan opgescheept ben met een woekerpolis. Wat is dat? Wel een polis, die veel kost maar niets opbrengt, krijg ik te lezen. Allemaal gebakken lucht dus en een schadepost ter grootte van de niet afgeloste hypotheek. Binnenkort moet ik op mijn oude dag mijn huis uit, een regelrecht drama. Hoe verder? Pas op met Allianz! Vertrouw ze tot aan de deur.


Zwaar verlies geleden

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
R. te H.

Ik voel mij bedrogen door Allianz die met het aangeboden verzekeringsproduct mij zwaar heeft benadeeld. In 1966 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor mij een kapitaalverzekering voor aanvulling van mijn pensioen. Gedurende de looptijd van de polis is totaal in € 89.629 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 136.455 beloofd. In 2007 heeft Allianz een uitkering van € 76.780,00 euro gedaan. De verzekering was bedoeld om het óók al niet geïndexeerde pensioen aan te vullen daardoor te hoge maandlasten !


Geen enkel rendement

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
H.van H. en C. van H. te W.

In 1996 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor mij een kapitaalverzekering om een hypotheek mee af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is door mij totaal in € 63.000 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement beloofd. Er zou zoveel geld komen dat een boot/wereldreis ook nog mogelijk zou zijn!! In 2016 heeft Allianz een uitkering van garantiebedrag was € 49.667 gedaan. Mijn doel was een aflossing van een hypotheek doch bij uitkering kwam ik minimaal € 16.000 te kort. Dus geen enkel rendement!!!


Allergie voor Allianz

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
A.B. te H.

In 2000 een beleggingshypotheek afgesloten bij Allianz. Gedurende de looptijd van de polis is totaal € 32.374 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een uitkering € 148.807 beloofd bij einde looptijd. In 2022 wordt door Allianz doodleuk geschreven dat in 2029 de uitkering € 60.000 zal zijn. Heel veel financiële zorgen, heel veel ergernis, heel veel tijdverlies om uit te zoeken, procederen, maatregelen treffen, etc.
Allergie voor Allianz, doe geen zaken meer met alles/iedereen die connectie heeft met Allianz


Pijnlijk: Moet nu mijn waarde van mijn huis opeten

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
F. te A.

In 1984 een beleggingshypotheek afgesloten bij een rechtsvoorganger van Allianz om in 2014 Hf. 325.000 / € 147.479 af te kunnen lossen. Gedurende de looptijd van de polis is totaal door mij op diverse manieren € 117.139 gestort. In 2014 heeft Allianz mij € 91.701 betaald. Ik had er vast op gerekend dat bij mijn pensionering mijn huis mijn volle eigendom zou zijn, zodat ik geen kosten voor het huis zou hebben. Dit is als buffer voor mijn pensioen. Ik heb namelijk geen volledig pensioen omdat ik vele jaren in het buitenland heb gewerkt. Door deze tegenvaller heb ik nog steeds een schuld bij de hypotheekverschaffer en deze groeit nog steeds omdat ik een deel van de waarde moet "opeten" om mijn pensioen te integreren.Pijnlijk.


Verlies geleden

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
H.W.M. M. te H.

In 1999 een levenhypotheek afgesloten bij Allianz. Gedurende de looptijd van de polis is totaal € 27.055 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 51.368 beloofd. In 2015 heb ik me vroegtijdig laten uitbetalen door de hele slechte vooruitzichten, ik ontving een uitkering van slechts € 24.699. Heb daarna mijn levenhypotheek omgezet naar een annuiteitshypotheek en veel geld verloren.


Hypotheek niet kunnen afbetalen

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
L.V. te A.

In 1989 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor een beleggingshypotheek, dus om mijn hypotheek af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is totaal € 65.453 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 145.210 beloofd. In 2019 heeft Allianz een uitkering van € 79.037 gedaan. Hierdoor heb ik mijn hypotheek niet kunnen afbetalen die ik in 1989 had afgesloten en moest ik dus een nieuwe hypotheek nemen


Wantrouwen in financiële instellingen

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
R.N. te A.

In 1999 (looptijd 30 jaar) is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor een beleggingshypotheek, dus om mijn hypotheek af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis totaal € 56.489 gestort. Bij het afsluiten van de polis stonde een mooi rendement in de offerte: "De uitkering indien de verzekerde op einddatum leeft is afhankelijk van het behaalde gemiddelde fondsrendement. Op basis van 9.67 % rekenrendement is het eindkapitaal:..." De uitkering was veel lager dan die 9,67% maar de hoogte van het resultaat viel mee omdat toevallig de koersen gestegen waren toen uitgekeerd werd. Maar mijn wantrouwen naar financiële instellingen en hun producten is groot geworden. Voor de uitkering was er grote onzekerheid. Ook door het gebrek aan transparantie


Blijf met een hypotheek zitten

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
P.W. te H.

In 1996 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor een beleggingshypotheek, dus om mijn hypotheek af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is totaal € 47.000 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 160.000 beloofd. In 2016 heeft Allianz een uitkering van € 75.000 gedaan. Dat ik nu nog een hypotheek heb van ruim € 100.000!


Bij einde hypotheektermijn kwam ik € 38.000 tekort

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
M.C. te U.

In 1988 heb ik een belggingshypotheek afgesloten bij de rechtsvoorganger van Allianz om mijn hypotheek van € 89.000 af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is door mij totaal in € 50.000 gestort. De verzekering zou volgens de tussenpersoon mijn hypotheek 100% af lossen. In 2013heeft Allianz een uitkering van garantiebedrag was € 51.000 gedaan. Bij einde hypotheektermijn kwam ik € 38.000 tekort. Om mijn hypothecaire lening af te lossen heb ik vrijwel mijn totale spaarpot in moeten brengen.


€ 70.000 moeten bijlenen

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
W.E. te W.

In 1997 een beleggingshypotheek afgesloten en € 73.000 gestort. Met deze Allianz verzekering zou ik minimaal mijn hypotheek van € 185.000 kunnen aflossen in 2021. Helaas ontving ik maar € 115.000. Bovenstaande betekent, dat ik circa € 70.000 moet bijlenen om mijn hypotheek af te lossen!


Ben misleid door Allianz

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
L.S. te B.

In 1997 een beleggingshypotheek afgesloten en € 31.760 gestort. Met deze Allianz verzekering zou ik minimaal mijn hypotheek van € 181.500 kunnen aflossen. Heb deze verzekering in 2015 afgekocht omdat ik wel zag dat ik misleid werd. Ik ontving € 49.631. Door deze misleidende verzekering bleek het onmogelijk om de hypotheek af te lossen


Jouw verhaal hier

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
1 van de vele

Wil je jouw verhaal als slachtoffer van de wanpraktijken van Allianz ook op deze website plaatsen? Stuur ons je verhaal per mail naar: info@allianzmisleidt.nl.
Wij willen weten wat je schade is en hoe deze is ontstaan.


Nu ik mijn pensioen krijg, heb ik nu dus minder te besteden.

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
C.T. te B.

In 1997 een kapitaal / pensioen verzekering afgesloten bij een rechstvoorganger van Allianz. Heb daarvoor toen € 42.324 ingelegd. Door de verzekeraar werd in de offerte geschreven: - uitgaande van een gemiddeld rendement van 8.3% wordt op einddatum een doelkapitaal van fl. 184.438 verkregen - uitgaande van een gemiddeld rendement van 12% wordt op einddatum een doelkapitaal van fl 272.925 verkregen; Op de einddatum in 2017 ontving ik € 58.561. Omdat ik een pensioentekort heb, is mij destijds geadviseerd om deze verzekering te nemen om mijn pensioen aan te vullen. Nu ik mijn pensioen krijg, heb ik nu dus minder te besteden.


Voortdurende zorg/ergernis

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
J.W.H. v.d. H. te H.

In 1997 heb ik een pensioenplan afgesloten. In 1997 een beleggingshypotheek afgesloten en € 45.187 gestort. Ze beloofde me een rendement van € 70.139 In 2014 is mij veel minder uitgekeerd Voortdurende zorg/ergernis dat de beide verzekeringen niet het verwachte rendement opbrachten. Het financieel adviesburo voldeed niet aan haar inspannings verplichting.


Spaargeld weg

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
C.Z. te G.

Ik voel mij bedrogen door Allianz die met het aangeboden verzekeringsproduct mij zwaar heeft benadeeld. In 1991 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor een beleggingshypotheek, dus om mijn hypotheek af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is totaal in Euro 51233 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal Euro 97500 beloofd. In 2021 heeft Allianz een uitkering van 65000 gedaan. Hypotheek af moeten lossen met spaargeld


Kapitaal vernietiging

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
J.S. te M.

In 1996 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor mij een kapitaalverzekering voor aanvulling van mijn pensioen. Gedurende de looptijd van de polis is totaal in € 44.173 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 152.067 beloofd. In 2023 moet Allianz uitkeren, ze hebben niets gedaan! En het bedrag is belange na niet het beloofde bedrag. Kapitaalvernietiging en daarnaast het zelf verdiende geld in lucht zien opgaan. De toekomst en levensverwachting zet dit in een negatief daglicht. Geboden zekerheid wordt totaal niet waar gemaakt.


Jouw verhaal hier

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
1 van de vele

Wil je jouw verhaal als slachtoffer van de wanpraktijken van Allianz ook op deze website plaatsen? Stuur ons je verhaal per mail naar: info@allianzmisleidt.nl.
Wij willen weten wat je schade is en hoe deze is ontstaan.


Ben besodemieterd

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
T.O. te F.

In 1995 heb ik een beleggingshyoptheek afgesloten die verzekerd was bij de rechtsvoorganger van Allianz. Een looptijd van 30 jaar waarbij ik aan het begin een bedrag moest storten. Mijn adviseur vertelde me dat ik echt moest bijstorten en heb nogeens € 8.180 gestort Gedurende de looptijd van de polis is totaal in € 16.370 door mij gestort. Bij het afsluiten van de polis is een rendement van 9% ofwel een eindbedrag van € 92.661 beloofd. Ik zag dat het helemaal fout ging en heb na 20 jaar deze woekerpolis afgekocht Die 9% was dus werkelijk maar 1,5%, ik voel me besodemieterd.


Riekt naar oplichting

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
R.F.A.S. te H.

Het was voor mij een kapitaalverzekering voor aanvulling van mijn pensioen. Onze inleg was eenmalig 15.000 guldens. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement beloofd. Wij hebben niets uitgekeerd gekregen. Het heeft ons veel gekost: geschat + rente + advocaat - inleg kosten > ongeveer € 20.000,00. Disorder een zooitje riekt naar oplichting schimmig gedoe.


Vet aan verdiend aan mijn ellende

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
T.O. te F.

In 1994 (looptijd 30 jaar) is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor mij een kapitaalverzekering voor aanvulling van mijn pensioen. Gedurende de looptijd van de polis is totaal idoormij in premie € 25.327 gestort plus een extra storting van € 15.132. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 149.834 (alleen premie) beloofd. In 2012 heeft Allianz een uitkering van 35101 gedaan. Ondanks alle mooie praatjes van mijn adviseur over een hoog rendement (ook met extra stortingen) heb ik de polis in 2012 met een verlies van ongeveer € 50.00 heb uit laten betalen omdat ik geen vertrouwen had in deze woekerpolis. Het mooiste is nog steeds dat mijn adviseur in 2012 via mail mijn meegedeeld heeft dat deze polis GEEN WOEKERPOLIS is. Hij heeft er vet aan verdiend aan mijn ellende!!!!!!!!!!!!!!


Oude dag met schulden

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
H.H. te P.

In 1996 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor een beleggingshypotheek, dus om mijn hypotheek af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is door mij totaal € 15.019 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal ca € 83.000 bij 7,5% beloofd. In 2013 heeft Allianz een uitkering van € 35.375 gedaan. De uitkering was ongeveer de helft van de hypotheek van € 70.000 euro terwijl voorgeschoteld werd dat het makkelijk 110% kon worden. Gevolg was dat veel spaargeld naar de aflossing toe moest en een aantal leuke dingen voor de oude dag de mist in gingen.


Door Allianz moet ik nu mijn uitgaven beperken

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
T.K. te W.

In 1987 ben ik client van een voorganger van Allianz geworden. Omdat ik het verzekeringsdeel van de beleggingshypotheek bij Allianz heb afgesloten. Gedurende de looptijd van de polis is totaal € 39.089 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 83.949 beloofd. In 2017 heeft Allianz een uitkering van € 39.464 gedaan. Ofwel ongeveer wat ik ingelegd heb en de helft van wat Allianz mij had voorgespiegeld. Ik moet nu mijn uitgaven beperken om mijn hypotheek af te kunnen betalen.


Moet door toedoen van Allianz een fikse resthypotheek aflossen.

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
E.D. te H.

In 1988 heb ik een gemengde verzekering afgesloten (levensverzekering / aflossingsverzekering voor mijn hypotheek) bij Allianz. Heb € 88.000 gestort dat door Allianz werd berekend en geadviseerd als voldoende voor aflossing van mijn hypotheek in 2012 € 233.000. Maar in 2012 heeft Allianz een uitkering van € 80.000 gedaan. Dit is minder dan mijn inleg en totaal niet wat Allainz mij had beloofd. Moet door toedoen van Allianz een fikse resthypotheek aflossen.


Heb op basis van vertrouwen betaald, maar bedrogen uitgekomen

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
F.B. te V.

In 1987 heb ik een beleggingshypotheek afgesloten en bij Allianz verzekerd. Heb 30 jaar trouw maandelijks geld gestort dat door Allianz genoemd werd als voldoende voor aflossing van mijn hypotheek in 2017 € 73.058. Maar in 2017 heeft Allianz een uitkering van € 57.692 gedaan. Dat is veel te weinig en voel me besodemieterd, alles gedaan wat Allianz mij adviseerde en dan zo behandeld worden.


Verlies op mijn jaarlijkse pensioen ten bedrage van € 34.000

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
T.C. K. uit R.

In 1988 heb ik een kapitaalverzekering afgesloten bij een rechtsvoorganger van Allianz voor aanvulling van mijn pensioen. Gedurende de looptijd van de polis is door mij totaal € 52.000 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal ca € 370.000 beloofd. In 2011 heeft Allianz een uitkering van € 96.800 gedaan. Gevolg: Een verlies op mijn jaarlijkse pensioen ten bedrage van € 34.000.


Hypotheekaflossing bleek onhaalbaar

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
A.I.B te A.

In 1992,aangepast 1995 is ondergetekende client van Allianz geworden. Het was voor een beleggingshypotheek, dus om mijn hypotheek af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is door mij totaal € 52.228,65 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een rendement geprognotiseerd van ca. € 167.046 tot ca. € 203.656. In 2018 heeft Allianz een uitkering van € 60.305 gedaan. Gewenste (gedeeltelijke) aflossing hypotheek, zoals bij aanvang van beleggingsverzekering in 1992 als uitgangspunt besproken, bleek/blijkt absoluut onhaalbaar.


Noodzakelijke aanvulling op AOW is weg

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
R.S. te C.

In 1993,een kapitaalverzekering afgesloten bij een rechstvoorganger van Allianz. Gedurende de looptijd van de polis is door mij totaal € 13.613 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een rendement geprognotiseerd van 7% dat zou uitkomen in 2024 op € 131.274 en bij 10% op € 257.867. Huidige waarde per 1-1-2022 € 69.233. Uitgaande hiervan is de opgegeven prognose waarde op einddatum 01-12-2024 o.b.v. 4% rendement € 75.232. Deze lijfrenteverzekering ben ik aangegaan om te voorzien in een onbezorgde oude dag na het bereiken van mijn pensioenleeftijd. Het zou dus naast mijn pensioen en AOW een welkome en noodzakelijke aanvulling zijn om zo de terugval in salaris na het stoppen met werken op te vangen om een financieel onbezorgde toekomst na pensioen te garanderen, waarbij o.a. het maken van verre reizen mogelijk zou moeten zijn. Dat zal met de tegenvallende verwachte eindwaarde nog maar de vraag zijn in hoeverre dit mogelijk is.


Zwaar teleurgesteld!

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
C. van R. te H.

In 1991 heb ik een beleggingshypotheek polis afgesloten bij de rechtsvoorganger van Allianz. In 1998 heb ik dat nog eens gedaan. Bij de eerste polis heb ik € 43.083 gestort en is me beloofd dat bij einde looptijd € 71.056 uitgekeerd zou worden. Bij de tweede polis heb ik € 12.525 gestort en is me beloofd dat bij einde looptijd € 21.270 uitgekeerd zou worden. Dus voor beide polissen is door mij totaal € 55.608 gestort. In 2011 en 2014 heeft Allianz een uitkering gedaan van totaal € 63.700 gedaan. Veel te positief voorgesteld; zwaar teleurgesteld; hypotheek niet kunnen aflossen vanuit beleggingsverzekering! Ondanks de mooie beloften de hypotheek niet kunnen aflossen vanuit de beleggingsverzekeringen; zwaar teleurgesteld!


Veel extra kosten door Allianz

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
F.B. te V

In 1987 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Voor mijn oude dag een lijfrente gesloten. Ik heb 30 jaar maandelijkse stortingen gedaan. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal minimaal NLG 97.414,- = € 44.205 beloofd. In 2017 heeft Allianz een uitkering van € 57.692,88 gedaan het had moeten zijn € 73.058. Extra kosten voor de aflossing van de hypotheek en tevens veel te veel betaald gedurende de looptijd.


Dubbel gepakt door oversluiten met opnieuw initiële kosten!

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
H.v.d.S. te A.

In 1989 is een nieuwbouwwoning gekocht voor hFl 275.000 via de verkopende makelaar v.d. M. is hiervoor ook een Z.A. hypotheekplan spaarhypotheek afgesloten. In 1998 is de woning verkocht en kon het ZA hypotheek plan niet mee naar de nieuwe woning maar moest omgezet worden in een ZA dynamisch Investeringsplan met slechtere voorwaarden. Hierbij werden wederom initiïle kosten (eerste 5 jaar) in rekening gebracht! De opbrengst van 9,5 jaar beleggen, slechts hFl 39.000 is in 1998 ingelegd in de nieuwe DINplan polis. De opbrengst was slechts 113% van de inleg, ter vergelijking in de periode 1989 - 1998 heeft de AEX index wel ca. 500% gepresteerd! Op 1-1-2019 is de polis uitgekeerd voor € 65.245 ca. 132% van de betaalde inleg en maar slechts 52% van de openstaande hypotheek! Terwijl in de periode 1998 - 2019 de AEX index wel ca. 775% heeft gepresteerd! Ik moest de restschuld van € 64.414, te weten 48% van de openstaande aflossingsvrije hypotheek, uit eigen middelen bijpassen!


Een behoorlijke tegenvaller

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
R.B. te W.

In 1987 heb ik op voorspraak van mijn hypotheekadviseur een hypotheekverzekering afgesloten bij een rechtsvoorganger van Allianz. Gedurende 30 jaar is door mij totaal € 45.210 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een rendement voorgecalculeerd van ca € 100.000. In 2017 heeft Allianz een uitkering van € 58.000 gedaan. Gevolg: Een behoorlijke tegenvaller.


Stelletje oplichters

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
J.O. te T.

Ik kom € 64.000 te kort om mijn hypotheek af te lossen. Mijn assurantietussenpersoon beloofde me in 1996 dat alles goed geregeld is met dit verzekerd Dynamisch Investeringsplan van deze zeer betrouwbare verzekeringsmaatschappij. Niets van waar! Heb de rechtsvoorganger van Allianz in 1996 € 34.000 toevertrouwd en ze verzekerde mij ervoor te zorgen dat dit zou renderen tot minimaal mijn hypotheekbedrag. Niets daarvan, gewoon flessentrekkerij. In 2021 € 64.000 minder dan was afgesproken bij het aangaan van mijn beleggingshypotheek, zelfs de notaris en de bank geloofde dat het allemaal goed zat. Allianz naait je gewoon! Ze boden me aan mijn verlies van € 64.000 te compenseren met € 2.000. Ofwel hen € 62.000 te slikken. Puur schurkgedrag!


50% minder uitgekeerd

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
J. van de K. te V.

In 1990 bij deze oplichtmachine een beleggingshypotheek afgesloten. Totaal gedurende de looptijd € 51.725 gestort Bij het afsluiten beloofd dat ik daarmee mijn hypotheek zou kunnen aflossen namelijk € 147.053. In 2023 heeft Allianz € 73.203 uitgekeerd dus € 74.000 minder dat is 50%!. Hierdoor mijn spaargeld moeten gebruiken en 4 jaar langer door moeten werken.


Belastingvoordeel misgelopen

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
F.K. te W.

In 1988 een beleggingshypotheek afgesloten en € 50.602 gestort. Met deze Allianz verzekering zou ik minimaal mijn hypotheek van € 181.537 kunnen aflossen, wat neerkomt op een gemiddeld rendement van 7,5% na 30 jaar. Dit werd door de tussenpersoon aan mij zo voorgesteld. Heb deze verzekering in 2013 afgekocht en ontving € 91.801. Ik zag mij - om verder rendementsverlies te voorkomen - genoodzaakt de beleggingsverzekering vervroegd af te kopen en mijn hypotheek uit eigen middelen af te lossen. Ik ben daardoor voor de jaren na afkoop mijn belastingvoordeel misgelopen.


Per saldo resteerde een grote woningschuld

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
M.I. te V.

In 1990 een beleggingshypotheek afgesloten en € 33.761.16 gestort. Met deze Allianz verzekering zou ik minimaal mijn hypotheek van € 176.750,03 kunnen aflossen in 2013. Helaas ontving ik maar € 63.452. Het werd niet alleen duidelijk dat het beoogde eindbedrag niet zou worden gehaald door de omvangrijke inhoudingen, de torenhoge overlijdensrisicoverzekering was ook een factor van betekenis om in begin 2013 vervroegd een eindbedrag te laten uitkeren. Per saldo resteerde een grote woningschuld.


Ben verkeerd voorgelicht

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
P.S. te B.

Heb in 1990 een kapitaalverzekering afgesloten bij de rechtsvoorganger van Allianz ter aanvulling van mijn penioen. Gedurende de looptijd van de polis is door mij totaal € 43.720 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 300.000 beloofd. Eind 2009 heeft Allianz een uitkering van € 100.000 gedaan. Als ik gewoon had gespaard had ik een hoger rendement. Jammer, ben gewoon verkeerd voorgelicht.


Heb 2,5 jaar langer moeten doorwerken

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
A.J. de H. te z.

Heb in 1989 een beleggingshypotheek afgesloten bij de rechtsvoorganger van Allianz om in 2019 mijn hypotheek van € 98.467 af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is door mij totaal € 31.519 gestort. In 2019 heeft Allianz mijn hypotheek niet afgelost maar een uitkering van € 59.771 gedaan. Het verschil tussen het voorgespiegelde rendement en het werkelijk uitbetaalde bedrag was bedoeld als aanvulling op het pensioen. Door het wegvallen van dit bedrag heb ik 2,5 jaar langer moeten doorwerken dan oorspronkelijk gepland.


Gedwongen verkoop woning

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
C.P te StV.

Heb in 1993 een beleggingshypotheek afgesloten bij de rechtsvoorganger van Allianz en € 45.000 gestort. Bij het afsluiten van de beleggingshypotheek is een aflossing van € 90.000 beloofd. In 2018 heeft Allianz een uitkering gedaan van € 35.000. Gevolg: Een grotere restschuld hypotheek. Gedwongen verkoop woning en veel goedkoper moeten gaan wonen


Jouw verhaal hier

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
1 van de vele

Wil je jouw verhaal als slachtoffer van de wanpraktijken van Allianz ook op deze website plaatsen? Stuur ons je verhaal per mail naar: info@allianzmisleidt.nl.
Wij willen weten wat je schade is en hoe deze is ontstaan.


Kunnen de hypotheek niet aflossen

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
P.H. te P.

Heb in 1998 een beleggingshypotheek afgesloten bij de rechtsvoorganger van Allianz en gedurende de looptijd € 36.700 gestort. Bij het afsluiten van de beleggingshypotheek is een aflossing van € 85.000 beloofd. In 2019 he ik een uitkering ontvangen van € 45.859. Wij kunnen de hypotheek nu niet aflossen en we blijven tot ver na ons pensioen de hypotheek betalen.


Loze beloftes

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
A.L. te H.

Heb in 1988 een beleggingshypotheek genomen bij de rechtsvoorganger van Allianz, dus om mijn hypotheek af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is door mij totaal € 23.936,68 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 61.260,30 beloofd. In 2014 heeft Allianz een uitkering van € 27.490 gedaan. Door het niet halen van het beoogde bedrag heb ik een nieuwe hypotheek moeten afsluiten.


Had ons geld beter op een spaarrekening

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
W.V. te H.

Heb in 1998 een kapitaalverzekering afgesloten bij de rechtsvoorganger van Allianz om geld vast te leggen en te laten renderen. Gedurende de looptijd van de polis is door mij totaal € 21.000 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 230.000 beloofd. In 2018 heeft Allianz een veel lager uitkering gedaan. Volledig vertrouwen verloren had ons geld beter op een spaarrekening kunnen zetten dat meer op geleverd


Loze beloftes

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
A.L. te H.

Heb in 1988 een beleggingshypotheek genomen bij de rechtsvoorganger van Allianz, dus om mijn hypotheek af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is door mij totaal € 23.936,68 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 61.260,30 beloofd. In 2014 heeft Allianz een uitkering van € 27.490 gedaan. Door het niet halen van het beoogde bedrag heb ik een nieuwe hypotheek moeten afsluiten.


Grote consequenties

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
R. R. te S.

In 1995 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden met een beleggingshypotheek. Gedurende de looptijd van de polis is totaal € 5.445,- + (€ 72,- x 12 x 27 = € 23.328) = € 28.773 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 90.000 beloofd. In 2020 heeft Allianz een uitkering van € 33.942 gedaan. Het veel te lage bedrag heeft voor mij grote consequenties: Veel lagere nieuwe hypotheek kunnen afsluiten (lagere overwaarde)


Totaal niets opgeleverd

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
C.M. te P.

In 2000 een kapitaalverzekering afgesloten. De eerste inleg was € 18.000 en daarna nog 17 keer € 907. In 2022 heeft Allianz een uitkering van € 40.871 gedaan. Al het geld wat ik ingelegd heb, krijg ik als eindbedrag terug, dus totaal geen rendement alleen maar kosten.


Mijn eigen geld is weg

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
C. van R. te B.

In 1-12-1995 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor een beleggingshypotheek, dus om mijn hypotheek af te lossen. Gedurende de looptijd van de polis is totaal € 42.300 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 140.810 beloofd. In 2011 Afgekocht want het bedrag slonk alleen maar heeft Allianz een uitkering van € 48.620 gedaan. Ik heb al mijn eigen geld in de hypotheek moeten stoppen om deze af te lossen.


Globaal behaalde resultaat is bedroevend laag

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
B.M.K. te P.

In 2000 een kaptiaalverzekering afgesloten op advies van de assurantietussenpersoon. Gedurende de looptijd van de polis is totaal € 6.553 gestort. In 2014 heeft Allianz mij € 8.990 uitgekeerd. Het globaal behaalde resultaat is bedroevend laag


Ik voel me bedrogen

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
J. de E. te A.

Ik voel mij bedrogen door Allianz die met het aangeboden verzekeringsproduct mij zwaar heeft benadeeld. In 1988 is ondergetekende client van Allianz (of diens rechtsvoorgangers) geworden. Het was voor mij een kapitaalverzekering voor aanvulling van mijn pensioen. Gedurende de looptijd van de polis is totaal € 54850 gestort. Bij het afsluiten van de polis is een mooi rendement van totaal € 192376 bij 9,5% of € 135000 bij 7,5% rendement beloofd. In deels al uitbetaald in 2018 en deels per 2021 heeft Allianz een uitkering van € 85000 gedaan. Het is voor ons als zelfstandige een pensioenvoorziening waardoor wij nu pensioengat hebben.


Vertrouwen in banken en verzekeraars is tot nulpunt gedaald

Allianz graait en graait en maakt zo voortdurend slachtoffers
R. te B.

In 1994 een beleggingshypotheek afgesloten. Totaal gedurende de looptijd van de polis € 31.310,29 gestort Bij het afsluiten zijn mij allerlei erendementen beloofd 7,5% dan einde looptijd € 84.093 en bij 10% € 119.292. In 2011 ben ik gestopt en heeft Allianz aan mij € 27.473 uitgekeerd. Heb in 2011 mijn verlies € 3.837 genomen omdat ik tijdig heb ingezien dat dit een bodemloze put zou worden en slechts tot aanzienlijke verliezen zou leiden.
Mijn vertrouwen in banken en verzekeraars is hierdoor tot onder het nulpunt gedaald en dat is nog steeds zo.