ONGELOOFLIJK!

Gedupeerden van Allianz DIN Plan verzekeringen vertellen hun verhaal.

Gedupeerden van Allianz vertellen hun verhaal

Klik op de titel en lees de verhalen over het plunderen door Allianz

Reclamespot Zwolsche Algemeene Verzekeringen 1992 Allianz schrijft flutbrieven Een mooi stadion van mijn geld!
De afdeling levensverzekeringen lachtte ons uit Vraagt de BMW verkoper wilt u ook onze BMW-Allianz autoverzekering? Ik werd heel boos! Een mooi stadion van mijn geld!
Citaat boek: Heerlijk Oneerlijk Ik ben genaaid door een stel graaiers! Allianz wast haar handen in onschuld
Die man adviseerde me de overwaarde in een belegging te steken Allianz laat huizen (af)branden Voor mezelf heb ik besloten: ik ga tot het gaatje!
Verloop van een belegging van een gouden handdruk We hebben veel gefeest van jouw geld Vertwijfeling
Diverse links over het sjoemelen van Allianz In 1995 was reeds een ingrijpend onderzoek Van een Allianz woekerpolis slachtofferONBEGRIP en FRUSTRATIE

Hebben we een verzekering afgesloten die helemaal geen verzekering blijkt te zijn?
Waarom was de inleg en / of de maandelijkse storting precies dat bepaalde bedrag en die bepaalde looptijd?
Hebben we wel een keuze gehad toen we de hypotheek aangingen?
Al die beleggingsverzekeringen lijken op elkaar, is er kartel vorming geweest?
Zijn we dom geweest of zijn we moedwillig bedrogen?

Eerst was er schaamte, nu we weten dat dit 7.500.000 Nederlanders is overkomen, is er frustratie dat dit nu nog niet is afgehandeld.

 Ik ben genaaid door een stel graaiers!

Mijn inleg van 88.015 gulden van 1997 zou in 2021 mijn hypotheek van 350.000 gulden afbetalen. Bij de koop van mijn huis in 1997 kon ik kiezen voor verschillenden vormen van hypotheken. Op aanraden van mijn tussenpersoon koos ik voor de beleggingshypotheek van Zwolsche Algemene. Ik werd zelfs uitgelachen toen ik zei dat ik een annuïteit-hypotheek overwoog, dat was fiscaal erg dom volgens de tussenpersoon. Met het Din Hypotheekplan en een aflossingsvrije hypotheek was mijn afbetaling van mijn huis geborgd. De Hypotheek gever noemde dit een geldlening met vermogensopbouw in gemengde verzekering. Het blijkt nu toch veel anders te zijn! Ik ben slachtoffer geworden van woekerpraktijken van de verzekeraar Allianz, die zijn zorgplicht niet nakomt en mijn geld in Allianz zakken steekt. De groei van de door Allianz beheerde eigen fondsen en het systematisch in rekening brengen van hoge kosten, zorgen dat ik niet in staat ben op mijn 65ste mijn hypotheek af te lossen. Het sjoemelen van Allianz is op alle fronten gebeurd:
- In de eerste jaren 10% kosten in rekening gebracht, dit geld werd dus niet belegd
- Mijn bedrag is in delen belegd, waardoor het rendement negatief is beïnvloed
- In plaats van 0,5% beleggingskosten is 1% in rekening gebracht
- In eigen beheer beleggen van Allianz, waarschijnlijk netto gedeeld wat bruto zou moeten zijn
- Van mijn overlijdensrisicopremie wist ik vooraf niet dat die zo zou groeien (nu 900 Euro per jaar)
- Er is waarschijnlijk nog veel meer, wat ik niet weet

Plat gezegd: "Ik ben genaaid voor meer dan 100.000 Euro door dit stel graaiers".
 Een mooi stadion van mijn geld!

Een mooi stadion van mijn geld!

 Die man adviseerde me de overwaarde in een belegging te steken

Ik vertrouwde mijn assurantietussenpersoon, we hadden ons huis verkocht met 132.000 gulden overwaarde. De tussenpersoon zei dat we beter een belegging bij de Zwolsche Algemene met een aflossingsvrije hypotheek konden nemen. Gemiddeld doet zo'n belegging 12%. Nu staat op het afschrift dat onze belegging een waarde heeft van Euro 12.000, dus een gigantisch verlies. Over vier jaar ben ik 65, ga ik met pensioen, blijf nu over met een grote hypotheek. Dat wordt dus mijn huis verkopen. Waarom doet de overheid hier niets aan? Kleine criminelen worden vastgezet, zakkenvullers van de verzekeringsmaatschappijen laten ze zitten. Die worden zelfs met ons belastinggeld geholpen wanneer ze economisch in de problemen zitten.
 Reclamespot Zwolsche Algemeene Verzekeringen 1992

Hieronder een reclamespot uit 1992 waar Zwolsche Algemeene consumenten probeert te winnen voor hin lucratieve DinPLan polissen.

De Zwolsche Algemene zorgt dat uw beleggingen renderen

 De afdeling levensverzekeringen lachte ons uit

Het kon maar niet op die feesten en partijen van de afdeling levensverzekeringen eind vorige eeuw. Enorme winsten werden gemaakt en afdeling leven bleef maar feesten. Het waren geen feesten maar grootse uitspattingen met geld en champagne in overvloed. Wij van afdeling schade werden uitgelachen omdat we minder winsten maakten. En iedereen bij schade wilde naar afdeling leven want daar waren de salarissen een stuk hoger.
 Pas op als u een BMW koopt, Allianz wil je ook hier te grazen nemen

Pas op als u een BMW koopt, Allianz wil je ook hier te grazen nemen

 Verloop van een belegging van een gouden handdruk

In 1988 ontving ik een gouden handdruk na van mijn toenmalige werkgever. Deze ontslagvergoeding omvatte een materiële - en immateriële vergoeding van gelede schade. De laatste vergoeding kon ik na een verzoekschrift aan de belastingdienst bruto voor netto incasseren. Het restant zijnde een bedrag van 115.000 gulden heb ik gestort in het Holland Obligatiefonds op advies van mijn toenmalige verzekeringsadviseur. De bedoeling was een pensioenaanvulling te verkrijgen ingaande op 61 jarige leeftijd. De voorgeschotelde rendementen logen er niet om en liepen uiteen van 8 procent groei naar 642.000,-- en 987.000 bij een jaarlijkse groei van 10 procent. De uitkering bij overlijden bedroeg 114.000,-- Belegd werd volgens het DIN plan waarmee op grond van b.g. rendementen een lijfrente zou kunnen worden gekocht van 59.000 en 91.000 per jaar. Alle genoemde bedragen zijn afgerond op een veelvoud van 1000,-- gulden en in guldens, tenzij anders vermeld. Er werd echter maar belegd 101.460,-- . Dus direct afgeroomd een bedrag van bijna 14.000,--. De gegarandeerde eindwaarde zou op basis van 4% samengetelde interest 261.000,-- bedragen. Er stond niet bij dat deze garantie kwam te vervallen bij het overstappen naar een ander fonds binnen de Zwolsche Algemeene. Wel dat deze kosten 2 procent zouden bedragen. Welnu om een lang verhaal kort te maken, vorig jaar is de polis tot uitkering gekomen. De uitkering bedroeg in 2011, na de overeengekomen 23 jaar euro 96798,-- Ondanks de eenmalige inhouding van bijna 14000,-- hield men jaarlijks kosten in ter dekking van het overlijdensrisico! Deze uitkering bij overlijden zou echter nooit meer hoeven te zijn dan 114.000,-- Er is dus geen sprake van risico, zelfs niet vanaf het eerste jaar, immers de storting bedroeg 114.000,-- Op mijn stuitingsbrief (op advies van Allianzmisleidt geschreven) kreeg ik van Allianz een antwoord dat ik nog steeds niet begrijp, maar wellicht door uw actuaris uit te leggen!
Laten we vertrouwen op een succesvolle aanpak van de Stichting Allianz DinPlan Dupe!
 Allianz laat huizen (af) branden

Ons geld voor ons huis is door Allianz verbrand

 Voor mezelf heb ik besloten: ik ga tot het gaatje!

In 1988 sloten mijn voormalige partner en ik op advies van de tussenpersoon onze eerdere levensverzekeringspolissen uit 1981 over op DIN hypotheekplan van Zwolsche Algemeene, "een nieuw en veel voordeliger product". Dom natuurlijk, want van de oude inleg kregen we een fractie terug. Na drie jaar verbraken we onze relatie. Zelf nam ik het huis en de hypotheek over en de twee levensverzekeringen werden omgebouwd tot één polis op mijn eigen leven. Pas veel later ontdekte ik dat niet het verzekerd bedrag van de polis uit 1988 was verdubbeld maar dat ik een nieuwe polis had afgesloten met een nieuw polisnummer én een nieuwe periode van vijf jaar waarin een groot gedeelte van de inleg naar de tussenpersoon ging. In totaal heb ik acht in plaats van vijf jaar acquisitiepremie betaald. Een offerte had ik niet ontvangen. Veel later kreeg ik via de (nieuwe) tussenpersoon een kopie gedateerd op zes maanden na de start. Eind negentiger jaren begon me op te vallen dat het kapitaal wel erg langzaam groeide. Ik vroeg aan Allianz en aan de nieuwe tussenpersoon om uitleg. De een wees naar de ander. Begrijpelijke antwoorden kreeg ik niet. Inmiddels had de AFM dit soort polissen onderzocht en in het eindrapport bleek Allianz DIN Plan "de moeder van alle woekerhypotheken". Sinds ik dit weet heb ik intensief gecorrespondeerd met Allianz en tussenpersoon. Mijn twee invalshoeken zijn:
1. de levensverzekeringspolis (elk jaar wordt een groeiend deel van de inleg afgehaald onder de noemer van overlijdensrisicodekking en kosten. Daarover staat niets in de polisvoorwaarden en het is pas sinds 2005 zichtbaar in het waardeoverzicht)
2. het rendement van Allianz Holland Obligatiefonds, waarin het resterend bedrag wordt belegd. Het rendement was volgens de jaarlijkse informatie van Allianz in vrijwel de gehele looptijd van de polis hoog tot zeer hoog.
In mijn jaarlijks waardeoverzicht zag/zie ik daar weinig van terug. Daarbij had ik deskundige hulp en intussen een helder beeld van hoe ik door Allianz en tussenpersoon ben bedrogen. Dat helpt niets. Allianz doet of ik gek ben. Juli 2013 loopt de polis af. De hypotheeknemer heeft erop geattendeerd dat ik de hele som heb te voldoen. Het opgebouwde bedrag is zeker niet toereikend. De offerte spiegelde gemiddeld 7.5% rendement voor. Ik ben nog spekkoper dat mijn polis een garantieclausule van 4% rendement bevat. Duidelijkheid over schadevergoeding krijg ik niet. Onterecht doet Allianz voorkomen dat een regeling met Wabeke is getroffen over teveel betaalde administratiekosten. Als het al waar zou zijn heb je daaraan niets. Mijn schade schat ik op 40.000 Euro. Jaren steggelen met Allianz en tussenpersoon leert dat dit tot niets leidt. Alleen gezamenlijk optreden tegen Allianz levert misschien iets op.
Zelf vind ik het de moeite en de investering waard. Voor mezelf heb ik besloten: ik ga tot het gaatje!
 Die kapitaalverzekeringen zorgden maandelijks voor een feestje

Wat hebben we gefeest van jouw geld

 Hoogleraar Dan Ariely schrijft

Dan Ariely is een wetenschappelijke onderzoeker en heeft zich in een onderzoek gericht op fraude. Zijn boek "Heerlijk Oneerlijk" is een rapportage van zijn bevindingen. Hierbij een citaat uit hoofdstuk 2 met de titel "de sjeu van het sjoemelen":
Kijk eens hoeveel geld mijn advocaten, aandelenmakelaars, fondsmanagers, verzekeringsagenten en anderen waarschijnlijk mij (en iedereen) afhandig maken door net iets te veel te vragen, verborgen kosten in rekening brengen enzovoort. Die daden zijn elk op zich financieel van weinig belang, maar cumulatief kosten ze veel. En toch vermoed ik dat deze witteboordenovertreders, zichzelf in tegenstelling tot de dief, zien als esthetisch hoogstaande mensen, omdat het om relatief onbelangrijke handelingen gaat, die - en dat weegt het zwaarst - een paar stappen verwijderd zijn van de portemonnee in mijn zak.
Dan Ariely is hoogleraar psychologie en gedragseconomie aan Duke University (VS) Bekijk een van zijn TED speeches.
 Allianz wast haar handen in onschuld

Ons geld voor ons huis is door Allianz verbrand

 Vertwijfeling

. Moet ik het er nu bij laten zitten of moet ik me aansluiten bij deze stichting of bij een van de no-cure-no-pay bedrijfjes?
. Ben ik dom geweest of ben ik toen bedrogen?
. Gaat het over teveel aan ingehouden onkosten of gaat het over bewust malverseren?
. Hoe moet het nu als ik met pensioen ga, kan ik dan nog normaal financieel rondkomen?
. Verzekeren is toch een risico afdekken, welk risico heb ik afgedekt?
. Durft de politiek niet een vuist te maken of zijn ze bang voor economische terugslag?
. Het is toch allemaal een pot nat, die politiek, banken en verzekeraars. Ze houden elkaar in stand.
. Moet ik mijn recht halen of moet ik onrust stoken?
. Is het compenseren of is het rechtdoen aan eerder gemaakt afspraken tussen verkoper en klant?
. Had ik maar ...? Dan had ik ... Nu heb ik sjagrijn en veel geld verloren.
. Wanneer weet ik nu of dit werkelijk opgelost wordt en ben ik dan misschien niet al overleden?
. We hebben met zijn allen lopen slapen en nu is het moeilijk wakker worden.
. Wat moet ik doen. Wat is Wijsheid?
 Op internet wordt veel geschreven over het sjoemelen van Allianz


Lees verder op deze links:
Consumenten onzeker over beleggingsverzekeringen Salami fraude woekerpolissen Allianz Allianz voor rechter i.v.m. woekerpolissen
Miljardenwinst voor Allianz Klacht aan Allianz: Rentederving door trage doorlooptijd afkoop verzoek